Keyword Search:


Bookmark and Share

Browse by Type

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Y | Z
Number of items: 387.

A

Ahmad Termida, Nursitihazlin (2006) The Fatality Index of Public Transport (Express Bus) in Malaysia. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ahmad Nazar, Shafinaz (2005) An Econometric Appraisal of Single Currency Model on Asian Countries. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ab. Ghani, Masnita (2005) Test Models for Software Testing. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Abdul Samad, Abdul Rahim (2005) Interrelationship between Income, Health and Environment : In a Case of Malaysia. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ahmad, Abdul Halim (2003) The Participation of Wood Based Sector in the Malaysian Research and Development Grant Scheme. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ahmad, Anuar (2001) Tahap Penglibatan Pekerja-Pekerja Kilang dalam Program Rakan Muda Sektor Industri. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Abdul Fuad, Ahmad Farid (2001) Knowledge and Perception of Forest Conservation in the Forestry Department Headquarters of Peninsular Malaysia. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Al-Sharafi, Ali Mohammed (2001) Registration System for the Faculty of Science - Sana'a University. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Abdul Samad, Rosleen (2001) Software Piracy Scenario Among Diploma Students Majoring in Information Systems Engineering. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Abdul Rahman, Mariam (1999) Maximizing Performance Through Performance Management System: A Case Study in an Organization in the Banking Industry. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ali, Othman (1999) Pengurusan dan Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah Menengah yang Dilabelkan Terbaik di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Abdul Shukor, Nor Fadzila (1999) Permasalahan di Kalangan Mualaf dan Khidmat Sokongan oleh Perkim Negeri Perak. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ahmad, Rosli (1999) Keperluan Latihan di Kalangan Guru Bukan Siswazah (BS) Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ahmad, Jamaliyah (1999) Risiko Kesihatan Akibat Stres di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Sekitar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Abdullah, Bibi Kasmawati (1999) Teamworking as Practised by Personnel in the Sarawak State Civil Service. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

A. Maniam, Vikineswaran (1999) Antecedents, Outcomes and Controls of Staff Turnover in Selected Hotels in Malaysia. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Abdul Malek, Khalijah (1999) Keperluan Kompetensi Pegawai di Sebuah Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Abdullah, Mohamad Khairuddin (1999) Sikap Terhadap Penggunaan Komputer dalam Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah di Kalangan Pengetua-Pengetua Sekolah Menengah di Negeri Sabah. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ahmad, Nor Aziah (1999) Penggunaan Komputer di Kalangan Guru-Guru Sains di Daerah Hulu Langat: Satu Kajian Status. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Abd Jalil, Mohd Jafni (1999) Amal Assurance Bhd: Direct Marketing Dilemma a Case Study. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ang, Sae Ming (1999) A Case Study on Children Marketing of KFC. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Alagappar, Ponmalar (1999) A Case Study on Pharma Sdn Bhd - Focusing on the Vitamin C Business. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Abd Hamid, Abidullah (1999) A Case Study on Puspamara Sendirian Berhad. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ahmed Eshkab, Ibrahim (1999) Population of Brown Shrike (Lanius Cristatus) in Grassland of University Putra Malaysia. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Abdul Rahman, Faridah Hanim (1998) Fundamental Issues and Problems that Hinder Effective Teamwork in a Merchant Bank. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Abdullah Sani, Kamal Shukri (1998) Sikap Pekerja Malaysia Terhadap Gaya Pengurusan Jepun: Satu Kajian Kes di Firma Jepun di Malaysia. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Anwar, Latif (1998) Faktor-Faktor Nilai, Kekeluargaan dan Diri Serta Hubungannya dengan Pencapaian Akademik. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Abd. Ghani, Ahmad Affandi (1998) Kesahan Soalan Peperiksaan Berdasarkan Kepada Analisis Item Cara Kualitatif. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Abdul Wahab, Jamalullail (1998) Gaya Pengajaran Pensyarah di Sebuah Maktab Perguruan Terpilih dari Persepsi Guru Pelatih. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Azizan, Norizan (1998) Managing Training in ISO 9002 : A Training Need Analysis of Officers in Direct Access, a Division of Southern Bank Berhad. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Abd. Rahim, Normaliza (1998) The Effectiveness of Communicative Games in Developing Speaking Skills of Form One Students in SMKA Maahad Hamidiah, Kajang. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Abd. Rahman, Dania (1998) Kefahaman Konsep Pengikutan Dalam Organisasi. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Abd. Rahman, Abdullah (1998) Pelaksanaan Dasar Penerapan Nilai-Nilai Murni di Tiga Agensi Induk Jabatan Perdana Menteri. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ab Shukor, Mohd Jan (1998) Tahap Penggunaan Projektor Overhead di Sekolah-Sekolah Luar Bandar: Satu Tinjauan. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

A. Rahman, Mahfar (1998) Marketing Strategy of Lembaga Tabung Haji A Case Study. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ahmad, Abd Razak (1998) A Case Study On RN Konsult Sdn. Bhd. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ahmad, Zaniah (1998) Hubungan di Antara Komitmen Kepada Organisasi dengan Ganjaran. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Adam, Shahzalan (1998) IAGE Sdn Bhd a Case Study on Strategic Planning. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Abdel Karim, Abdel Aziz Adam (1998) Organisational Transformation of Bank Islam Malaysia Berhad. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ahmad Ibrahim, Tety Kurmalasari (1998) Pelaksanaan Pengajaran Tulisan Arab-Melayu dalam Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar di Sekolah Dasar di Tanjung Pinang, Indonesia. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ahmad, Mohd Amin (1998) Pemindahan Latihan Program Bina Negara di Kalangan Guru-Guru Wilayah Persekutuan. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Akhbar Khan, Bibi Zarjaan (1998) The Requirement for Higher Education for the Officer Corps of the Malaysian Army. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Abdullah, Rusli (1997) Kepuasan Kerja Pensyarah Diploma Perguruan Malaysia di Maktab Perguruan Islam Bangi. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Abd. Aziz, Abd. Rahman (1997) Penggunaan Media Elektronik Dalam Pengajaran Puisi di Peringkat Menengah Atas di Daerah -Sabak Bernam: Satu Tinjauan. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Abdul Rahman, Mohamad Nor (1997) Hubungan Kepuasan Kerja Dengan Prestasi Kerja Dalam Organisasi Penyelidikan. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Adnan, Affendy (1997) Case Study of "Value Based Management (VBM) in Petronas Gas". Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ahmad, Othman (1997) Hubungan di Antara Kualiti Kehidupan Kerja dan Kesetiaan Kepada Organisasi di Kalangan Kakitangan Sokongan Universiti Kebangsaan Malaysia. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ahmad, Mariam (1997) The Impact of Total Quality Management in the Training of Teachers at Maktab Perguruan Perempuan Melayu Melaka. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Alexandor, Robert Paul (1997) Improving Quality Systems in Local Pharmaceutical Manufacturing: Using Analytical Hierarchy Process. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ab. Wahab, Rohana (1997) Job Motivation Among Researchers in Malaysian Institute for Nuclear Technology Research (MINT). Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Abdul Wahab, Abdul Murat (1997) Keberkesanan Khidmat Sokongan Pembelajaran dalam Program Pendidikan Jarak Jauh di UPM. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ali, Zaid (1997) Kebolehpercayaan dan Kesahan Ramalan Instrumen Pengujian Bahasa Melayu Peperiksaan Percubaan STPM. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Abd. Ghani, Norzah (1997) Kesan Latihan Imageri Terhadap Prestasi Kemahiran Motor Diskrit. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Abdul Rahman, Abdul Rahim (1997) Pandangan Guru-Guru Yang Mengajar di Sekolah Khas Bermasalah Pembelajaran Terhadap Rancangan Pendidikan Individu. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Abdul Wahab, Muhammad Nubli (1997) Persediaan Belia Islam untuk Berkahwin, Kajian dari Sudut Pengetahuan, dan Amalan. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

A. Jalil, Dzainuddin (1997) Power Corporation Sdn. Bhd. a Case Study. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ab Rahman, Roslinah (1997) Tahap Pencapaian Piawaian Asas Pusat Sumber Bagi Sekolah Sekolah Menengah Daerah Gombak Negeri Selangor Darul Ehsan. Satu Tinjauan. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Abdul Rahim, Yaakob (1996) Keupayaan Masjid Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur Sebagai Pusat Pembangunan Bella Setempat Dari Pandangan Pegawai Dan Ahli Jawatankuasa. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

Abdul Hamid, Mohd Halimi (1996) Adult Learners Motivational Orientations And Motivation Towards Programme Of The Institute For The Studies In Islamic Sciences. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

Abd. Rahman, Jaafar (1996) Falsafah Program Pembangunan Insan: Anutan Di Beberapa Buah Agensi Di Malaysia. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

Abdul Rahim, Rohana (1996) Persepsi Pelajar Terhadap Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Pilihan Pertanian. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

Ali Shah, Ishak (1996) Tanggapan Guru Pembimbing Terhadap Kusus Penyeliaan Latihan Mengajar di Maktab Perguruan Islam. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

Ahmad, Sohime (1995) Keberkesanan Penilaian Prestasi Kerja Di Kalangan Pembantu Tadbir Di Kementerian Pertanian Malaysia. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

Abdullah, Mohd Fauzy (1994) Peranan Fakulti Kejuteraan Di Universiti Teknologi Malaysia Dalam Mengeluarkan Graduan Bagi Memenuhi Keperluan Tenaga Kerja Industri. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

Amir, Zulfikar (1993) Faktor-Faktor Berkaitan Pelajar Malaysia Melanjutkan Pelajaran ke Institusi Pengajian Tinggi di Medan Indonesia. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

Abu Zarim, Zainal (1993) Persepsi Pegawai Tadbir Terhadap Program Latihan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

B

Badaruddin, Nur Hayati (1999) Korelasi Antara Amalan Belajar dan Pencapaian dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Baputey, Sulaiman (1998) Factors Affecting the Success of Bumiputra Franchisees in Business. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Bahari, Siti Fathiyah Hanim (1998) Failure to Meet Due Date of Delivery to Customer. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Brahim, Noraizan (1998) Faktor Pemilihan dan Pola Persahabatan Kanak-Kanak Prasekolah. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Buamoud, Omran F. (1998) The Financial Performance of Islamic Bank in Malaysia: A Comparative Study. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Bukari, Mohamad Johar (1998) Masalah Pekerja Muda dan Persepsi Mereka Terhadap Program Latihan: Kajian Kes Program Kepimpinan Perdana Jati Diri Pekerja Muda. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Buntal, Mohd Yazid (1997) Kematangan Kerjaya di Kalangan Pelajar-Pelajar Sekolah Menengah Atas. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Batubara, Abd.muhyi (1996) Amalan Aktiviti Masa Lapang Remaja Sekolah Di Kotamadya Medan. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

Bunye, Laura L. (1990) Organosolv Pulping of Paraserianthes Falcataria. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

C

Chee, Yuh Sheng (2003) Structural Rubberwood LVL : An Engineered Wood Product for Prefabricated Timber Roof Truss. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Che Mamat, Che Hassan Pahmi (1999) A Case Study on Islamic Bank Malaysia Berhad: In Search for Bigger Share. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Chong, Pit Fong (1999) Exploring the Use of Feminist Therapy Concepts in Counselling Malaysian Chinese Women. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Chew, Yoke Mol (1999) Case Study of Biopro (M) Sdn. Bhd. the Strategic Management Plan. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Chew, Shek Nee (1999) A Case Study on Non Performing Loans: Hong Leong Finance's Experience. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Chow, Sook Mung (1999) A Case Study on Watson's Personal Care Stores Sdn. Bhd. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Choo, Kok Meng (1999) Magnus Management Consultants the Survival Dilemma. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Chor, Choy Yook (1999) Selayang Hospital Project. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Chang, Celia Yoke Ching (1998) Attitude of Middle Management Executives of Resorts World Bhd Towards Their Compensation System. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Cagampang, Victor (1998) Perceived-Organizational Climate, Job Satisfaction and Job Performance Among Professional and Support Group of Bank Pertanian Malaysia in Sabah. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Chan, Wendy Wai Mei (1998) Risda Semaian & Lanskap Sdn. Bhd. (RSSB)'S Diversification Policy: A Case Study. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Chakrabarty, Leela (1998) Comparative Analysis of Class Reader Exercises: Approaches Of Writers. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Chang, Ling Foon (1998) An Empirical Study On Malaysian Ipos And Their Profit Forecasts. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Chan, Mei Yuit (1998) English Language Communication Training Needs of Front Office Assistants of Hotels in Kuala Lumpur. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Coomarasamy, Jeya Devi (1998) Motivational Reasons Associated with the Participation of Registered Nurses in the Nursing Degree Program. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Chee, Chee Meng (1997) Case Study On: Abc Cement Co.Ltd Prospect Of Myanmar As The Export Destination. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Chee, Chee Meng (1997) Case Study on: ABC Cement Co. Ltd Prospect of Myanmar as the Export Destination. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Cheng, Sim Meng (1997) The Accuracy of Profit Forecasts of the Malaysian KLSE Second Board Initial Public Offers. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Choong, Chee Yoong (1997) A Case Study: The Case of PPB Hartabina Sdn. Bhd. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Chen, Sen Chang (1997) The Impact of Globalization on SMEs a Case Study of Mould Fabrication Industry in Wilayah and Selangor. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Che Din, Noor Hisham (1997) Job Satisfaction of Engineers in Engineering Consultant Firms. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Chelliah, Nagarajan (1997) Non-Governmental Organisation's (NGos) Contribution Towards Community Development Education: A Case Study. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Chen, Fong Main (1997) Project: Case-Management in Chaos. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Chantana, Sujitra (1993) The Effect of Sensitivity Training on the Self-Concept of Vocational Students of Donmuang Technical College, Bangkok, Thailand. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

D

Dahalan, Muhd. Puat (2001) Regeneration Potential of the North Selangor Peat Swamp Forest (NSPSF). Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Danga, Hawa Abdullai Morjan (1999) Reading Comprehension Strategies and Comprehension Level of Proficient and Low Proficient ESL Readers. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Datu Kauman, Datu Raiman (1999) Hubungan Antara Gaya Kepimpinan dengan Tekanan Pengurusan di Kalangan Guru Besar di Daerah Kota Marudu, Sabah. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Daud, Rozain (1999) A Study on Customers Awareness of Islamic Banking Scheme: Hong Leong Finance Bhd. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Daramy, Amadu (1998) Learning Organization Practices: A Profile of SKF Bearing Industries (Malaysia) Sdn. Bhd. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Dun, Zabidi (1995) Peranan Pengamal Pembangunan Sumber Manusia: Satu Kajian Kes Di Sektor Swasta. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

Dumrongthai, Pralong (1990) Current Status And Problems Of The Sawmilling Industry In Thailand A Case Study In Bangkok Metropolitan Area. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

E

Elham, Puad (2001) The Production of Palm Kernel Shell Charcoal by the Continuous Kiln Method. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Effendi , Rachman (1990) Productivity and Efficiency of Plywood Peeling: A Case Study. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

F

Foong, Peck Lee (1999) Kesediaan Guru Terhadap Penggunaan Komputer dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Fong, Chee Khuen (1999) Golden Plantation Berhad: Proposed Acquisition of Plaza Cahaya. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Foong, Kai Ee (1998) A General Overview on Labuan, Malaysia's International Offshore Financial Center. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

G

Goh, Maybelline Boon Ling (2003) The Effects of Different IBA Concentrations, Light Regimes of in Vitro Rooting and Acclimatization of Invitro Teak (Tectona Grandis L.F) Plantlets. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Gan, Rubee Hui Cheng (1999) Corporate Culture In Bumiputra And Non-Bumiputra Dominant Organization. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ghani, Rosninah (1999) Persepsi Guru-Guru Terhadap Peranan Sekolah dalam Menggalakkan Penglibatan Keluarga. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Gan, Rubee Hui Cheng (1999) Corporate Culture in Bumiputra and Non-Bumiputera Dominant Organization. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Govindasamy, G. Subramaniam (1998) PNB Information Technologies Sdn. Bhd. a Strategic Audit and Recommendations for the Future. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ghazali, Siti Norainul Azam (1998) Tri/Celcom: Fixed Services Division Strategic Analysis Factors and Strategies. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Gan, Boon Ting (1997) A Case Study: Champion Photochemistry (M) Sdn Bhd. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Gasar, Ahdar (1997) Improving the Effectiveness of the Repair of Scorpion Tank at 91 Armed Forces Central Workshop. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

H

Hoo, Cheong Yee (2003) Electronic Book of Network Security: Introduction to Network Security. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Hussain, Marzilah (2002) The Practice of Unit Testing by Five Software Development Companies in Malaysia. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Hoe, Foo Terng (1999) Perbandingan Keberkesanan Program Pendidikan Jasmani di Sekolah Menengah Kebangsaan Lelaki dan Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Daerah Klang Negeri Selangor. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Hassan, Abdullah (1999) Pelanggaran Peraturan Disiplin di Dua Buah Sekolah Menengah Kebangsaan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Hj.Che Mamat, Che Hassan Pahmi (1999) A Case Study On Islamic Bank Malaysia Berhad: In Search For Bigger Share. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Husin, Zahari (1999) A Case Study on Perusahaan Otomobil Kedua Sdn. Bhd. – Establishment of One-Stop Integrated Center. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Hussain, Ahmad (1999) A Case Study on Petronas Globalization a Strategic Management Decision. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Hussin, Abd Razak (1998) Perancangan Kerjaya di Kalangan Pelajar-Pelajar di Universiti Kebangsaan Malaysia. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Hamid, Zainab Bibi (1998) Perception of Secondary School Teachers Towards the Transformational Leadership for Teachers' Effectiveness. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Haji.Yahaya, Noordin (1998) Tingkah Laku Kepimpinan Pengetua Dan Hubungannya Dengan Tekanan Kerja Dan Keberkesanan Organisasi, Di Beberapa Buah Sekolah Terpilih Di Negeri Sembilan. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ho, Koh Ming (1998) An Empirical Study of Factors Affecting Information Technology Projects Implementation. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ho, Kenneth Tat Meng (1998) Currency Board Versus Central Bank in a Currency Crisis. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Hashim, Jasimah (1998) Menilai Tahap Kebolehbacaan Buku-Buku Teks Bahasa Malaysia Tingkatan Satu KBSM. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ho, Koh Ming (1998) An Empirical Study Of Factors Affecting Information Technology Projects Implementation. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Harun, Nik Ismail (1998) The Implementation of Group Work in Enhancing Communicative Activities in Semi-Urban Secondary ESL Classrooms. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Hassan, Rozaidi (1998) Malaysian Exploration Asset Team Strategic Case for Multi-Discipline Team. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Hj A. Rahman, Mahfar (1998) Marketing Strategy Of Lembaga Tabung Haji A Case Study. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Husain, Basrun (1997) Koperasi Waja and its Subsidiary Maju Jaya Sdn Bhd. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Hasan, Abdul Hamid (1996) Persepsi Pelajar-Pelajar Semester Tiga dan Lima Kursus Kejuruteraan Awam dan Akauntansi di Politeknik Terhadap Keperluan Kemahiran Pekerjaan. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

Haron, Khalidah (1995) Evaluating The Perceived Effects Of Total Quality Management (Tqm) Training Program In Tenaga Nasional. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

Hj.Jantan, Yakcob (1995) Amalan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (Tqm) Di Beberapa Agensi Kerajaan. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

Haji Jawi, Abdul Halim (1994) Tanggapan Terhadap Kerja Dan Suasana Kerja Dikalangan Pegawai Penyelidik Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

Hasan, Ghazali (1994) Kepuasan Kerja di Kalangan Pengawal Keselamatan Universiti Pertanian Malaysia. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

Hashim, Wan Omar (1993) Penglibatan Peniaga Bumiputera dalam Perniagaan di Taman Sri Gombak, Daerah Gombak, Selangor. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

Hassan, Abdul Apet (1988) Metal Formers Sendirian Berhad a Case Study in the Area of Production and Inventory Planning and Control System (Manualized MRP System). Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

I

Ismail, Moha Redzaudin (2008) Hubungan Rekabentuk Landskap Sekolah Dengan Pencapaian Prestasi Akademik Pelajar Sekolah Menengah Di Besut, Terengganu. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ismail, Meriam (2000) The Extent of Learning Organization Practices and Features Present In a Quality Assurance Program: An Evaluative Case of the Faculty of Veterinary, Universiti Putra Malaysia. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ibrahim, Roslina (1999) Pengetahuan, Pemahaman dan Sikap dalam Literasi Komputer di Kalangan Guru Pelatih Kursus Perguruan Lepas Ijazah Maktab Perguruan Islam. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ismail, Russlan (1999) Communication Strategies in Lmplementing the 3Rs Mobius Programme (Reduce, Reuse, Recycle) in Malaysian Secondary Schools. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ismail, Normah (1999) Kajian Tinjauan Persepsi Guru Terhadap Peranan Kenaziran Jemaah Nazir Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ismail, Ibrahim (1998) Keperluan Latihan bagi Staf di Jabatan Muzium dan Antikuiti dan Muzium-Muzium Negeri Terpilih di Malaysia. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ismail, Awang (1998) Analisis Pola-Pola Sintaksis dalam Penulisan Karangan di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ismail, Ahmad Fuad (1998) Budaya Korporat dan Komitmen Terhadap Organisasi di Kalangan Pengurusan Perak-Hanjoong Simen Sdn. Bhd., Padang Rengas, Perak. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ibrahim, Partini (1998) An Effective Performance Appraisal System as Perceived by Officers of Bank Bumiputra Malaysia Berhad. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ishak, Salmah (1998) Kepuasan Kerja di Kalangan Pegawai Eksekutif Wanita dalam Perkhidmatan Awam: Satu Kajian di Kementerian Pertahanan. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ismail, Rahmat (1997) Cape Elegance Sdn. Bhd. ("CESB") a Case Study. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ibrahim, Sabariah (1997) Faktor Pendorong Pekerja Teknikal Memasuki Profesion Perguruan. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ibrahim, Mustafa (1997) Penerimaan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Sistem Saraan Baru. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Isa, Zainudin (1997) Perception of Course Participants Towards Trainers Performance During Training Sessions. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ismail, Ahmad Zairin (1997) Risk and Return Analysis of Stocks Listed on the Kuala Lumpur Stock Exchange's (KLSE) Second Board. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ibrahim, Abu Hassan (1997) Transfer of Training Among Teachers Attending Short Courses. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ismail, Mohd Arif (1996) Permainan dan Simulasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa di Kalangan Guru-Guru dan Pelajar-Pelajar Sekolah Rendah di Daerah Hulu Langat, Selangor: Satu Tinjauan. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

Ismail, Sharifuddin (1996) Persepsi Kaunselor Terhadap Keberkesanan Kursus Dalam Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Maktab-Maktab Perguruan. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

Ismail, Omar (1994) Faktor-Faktor Yang Berkaitan Dengan Penglibatan Pengusaha-Pengusaha Projek Ekonomi Di Kawasan Ketengah Dalam Membuat Keputusan. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

Ibrahim, Rushdan (1990) A Soda-Anthraquinone Pulping Of Acacia Mangium. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

J

Jalaludin, Zaihan (2001) Effect of Thickness and Radius on the Springback of Bent Rubberwood. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Jaamat, Mohd Ali (1999) Keberkesanan Modul Motivasi Terhadap Peningkatan Motivasi Pencapaian Pelajar di Beberapa Buah Sekolah Menengah Daerah Jelebu Negeri Sembilan. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Jemain, Johari (1997) Managing A Change: Case History of a Bumiputera Entrepreneur. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Jais, Mohd Noor (1996) Eksekutif Wanita Melayu Dan Pekerjaan Di Sektor Korporat: Satu Analisis Konflik Peranan. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

Jalaludin, Hj.Mohd.Zamri (1996) Transfer Of Training Of Self Development Course As Perceived By The Managerial And Professional Employees Of Kuala Lumpur City Hall. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

K

Kamarudin, A'iniah (2005) Information Technology Asset Management System Web Based Application. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Kandasamy, Pathmanathan (2002) Online Ordering System for Kumpulan Ikatan Perusahaan Sdn. Bhd. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Kumut, Badrul Hisam (2001) Cost and Earning Structure of Logging Industry in the State of Sabah. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Kolan De Velu, Saravanan (2000) Performance Evaluation of FDDI Network Using Synchronous Traffic. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Kadir, Mohd Idrus (1999) Persepsi Guru Terhadap Peranan Jawatankuasa Penasihat di Sekolah Menengah Teknik. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Khairon, Rosli (1999) The Day-Of-The-Week Effects as Observed at the Kuala Lumpur Stock Exchange and Their Implications on the Efficient Market Hypothesis. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Khoo, Beng Kiat (1999) Neptune Orient Lines Ltd.: Sailing Through Uncharted Sea. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Kadir, Idris (1998) Pengaruh Disiplin Murid dan Suasana Kerja: Satu Kajian Kes Persepsi Guru Terhadap Motivasi Kerja di Sebuah Sekolah Menengah di Hulu Langat Selangor. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Kok, Lian Yee (1998) A Comparison of the Effectiveness of Four Exercise Machines in the Development of Health Related Fitness among Women in Universiti Putra Malaysia. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Krishnan, Santhana (1998) Current Trends and Practices in Human Resource Management: A Case Study in YTL Power Services Sdn. Bhd. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

K. P. Samu, Amaranathan (1998) Factors Relating to Job Satisfaction of Secondary School Teachers in the District of Balakong. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Kassim, Mohar (1998) Pendapat Jurulatih-Jurulatih Kebangsaan Terhadap Program Latihan Mental. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Khoo, Guat Tin (1997) Evaluating the Training Programme on ISO 9002 at Esprit Corporation Sdn. Bhd. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Khoo, Kok Leong (1997) Kimco Metal Sdn. Bhd. a Case Study. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Khor, Choo Kwang (1997) Persepsi Majikan Terhadap Pekerja Lulusan Politeknik dalam Penyediaan Tenaga Kerja Mahir. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Karmin, (1990) The Quality Of Finishes On Plantation Grown Timber Species. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

L

Liew, Siong Ching (2001) An Evaluation of the Output of Rubber Forest Plantation. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Loo, Kevin Teow Aik (2001) Genetic Algorithm for Web Data Mining. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Low, Siow Ngo (1999) Gender Differences in Computer Readiness Among Smart School Teachers. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Low, Foo Lin (1999) Cognitive Strategies for Coping with Stress in a Simulated Golf Task. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Lim, Siew Geck (1999) The Effectiveness of the Computer Training Courses as Perceived by the Teachers in Enhancing Their Computer Skills. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Liew, Siew Fah (1999) Learning Organization Practices: A Case of S.E.H. (Malaysia) Sdn. Bhd. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Lee, Ai Choo (1999) Perbandingan Parameter Prestasi Antara Pemain Ping Pong Lelaki dengan Wanita Pasukan Negara dan Pasukan Remaja Negara. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Lim, Tian Poh (1999) The Training Needs of Unit Trust Agents of a Selected Fund Management Company. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Loh, Sau Cheong (1999) Atribusi Terhadap Kejayaan dan Kegagalan Matematik di Kalangan Pelajar Sains dan Pelajar Sastera Tingkatan Empat. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Lim, Lian Chiaw (1999) Building People to Build Business Case Study: Role of Perwira Affin Bank's School of Banking. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Lai, Kok Heng (1999) Case Writing on the Training Department of PM Malaysia. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Liaw, Khing Hong (1999) Human Resource Development and the Needs of Training Department: A Case Study on Malaysia Packaging Sdn. Bhd. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Lim, Cheng Seong (1999) Technocoat Group (M) Sdn Bhd Go Or Not To Go. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Lim, Cheng Hoe (1998) Evaluating The Effectiveness Of Total Productive Maintenance (Tpm) Program In Texas Instruments Malaysia. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Lim, Kar Yeow (1998) Business Process Reengineering: A Case Study on Central Forwarding Agency Sdn. Bhd. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Lim, Joshua Yoke Long (1998) A Case Study on BHL Bank at the Cross Roads. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Lin, Chia Ying (1998) Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Komputer dalam Pengajaran dan Pembelajaran di Sek. Ren. Keb. Cina. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Lee, Francis Kim Sun (1997) Nippon Paint (M) Sdn Bhd: Marketing Strategy 1998-2000. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Lim, Yoke Khian (1997) LNI-Adcal Auto Parts Sdn. Bhd. a Case Study. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Lim, Kar Choon (1997) A Study of Malaysian Companies Experience in Getting the ISO 9000 Series Certification. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Lee, Chow Hooi (1997) Utilization of Transportation Model for Profit Maximization for Strategic Cement Sdn Bhd. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Lazim, Mazlan (1994) Kompetensi Kerja Pegawai Polis Konstabel Dari Cawangan Tugas Am, Shah Alam, Selangor. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

Lee, Yen Thing (1994) Performance Criteria And Utilization Of Performance Appraisal In The Royal Malaysian Police Force. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

Latiff, Mohd Kalok (1994) Tahap Kesedaran Kakitangan Sokongan Universiti Pertanian Malaysia Yang Mendapat Kemalangan: Satu Kajian Kes. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

Liew, Sung Fatt (1990) Increasing Sawntimber Recovery by Target Size Reduction. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

M

Muhamad, Ishak (2003) Comparison Between Solid and Laminated Panel Door in Their Manufacturing Industry. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Mohamad @ Sulaiman, Hanissah (2002) The Performance of Bootstrap Confidence Intervals of Cрк Index Based on Mm-Estimator. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Maruthaveeran, Sreetheran (2002) The Identification of Criteria and Indicators to Evaluate Hazardous Street Trees: A Delphi Study. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Mohd Noh, Faizul (2002) Studio Management System. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Mohammad Injadat, Mohammad Noor Ahmad (2001) Arabic Grammar Educational System (AGES). Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Mohd Zainal, Zaabar (1999) Perkaitan Antara Komitmen Organisasi dengan Iklim Organisasi. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Mohamad, Pauziah (1999) Satu Perbandingan Tentang Kesan Pendekatan Model Prosa dengan Pendekatan Konvensional dalam Pengajaran Penulisan Karangan. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Mansor, Noraien (1999) Tahap Pengetahuan dan Penggunaan Internet dalam Mencari Maklumat di Kalangan Pelajar Tingkatan 4 di Sekolah-Sekolah Menengah di Kuantan. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Mohamed, Mahasin Gadalla (1999) Conceptions of Learning Among the Sudanese Students in Universiti Putra Malaysia. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Md Zain, Jazlan (1999) Penilaian Afektif dan Kognitif Bagi Penggunaan Komputer Untuk Latih Tubi Matematik di Kalangan Pelajar Sekolah Rendah. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Mohamed, Ramli (1999) Permasalahan, Sikap dan Keyakinan Guru dalam Pengajaran Bahasa Melayu di Sekolah Rendah di Daerah Kuala Terengganu. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Mukhtaram, Siti Natrah (1999) Penggunaan Alatan Teknologi dalam Pengajaran Ekonomi Rumah Tangga Sekolah Menengah di Lembah Kelang. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Maling, Sat (1999) Population of Cattle Egret (Bubulcus Ibis) at the Grassland of University Putra Malaysia, Serdang Selangor, Malaysia. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Mohamed Ariffin, Mohamed Fadzil (1999) Public Affairs Division at AMR Bank. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Mohd Sarbini, Mohd Sabirin (1999) Strategic Management a Case of Nusantara Worldwide Insurance (M) Berhad. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Mat Junoh, Adanan (1998) Motif Utama dan Motivasi Guru Terhadap Program Pengajian di Institut Pendidikan dan Pembelajaran Jarak Jauh Universiti Putra Malaysia. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Marzuki, Mohamad Abu Bakar (1998) Disiplin Organisasi Pembelajaran dalam Organisasi Sektor Awam Negeri Sarawak di Kawasan Kuching dan Perkaitannya dengan Iklim Organisasi. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Mohd Salleh, Mohd Fuad (1998) Participants' Perception on the Effectiveness of Non-Lecture Methodology in a Team Building Training Program. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Mohamed Noor, Noor Adiah (1998) Satu Kajian Kes Tentang Masalah Remaja Sekolah dan Kaitannya dengan Pencapaian Akademik. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Mohamad, Nordin (1998) Amalan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) dan Kejayaannya: Satu Kajian Kes di Ibu Pejabat Penjara Malaysia. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Marzuki, Mohd Zain (1998) Kesesuaian Prosedur Kloz untuk Menguji Pemahaman Bahasa Melayu. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Mahmud, Rosnaini (1998) Nilai-Nilai Murni dalam Filem "Bukit Kepong" dan Penggunaan Filem dalam Pengajaran. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Mohd Noor, Ahmad Fathi (1998) Case Study PAB Unit Trust Management Berhad. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Mazlan, Mufadzir Huzaireen (1998) A Case Study on Business Strategy of Lion Sankyu Tekko Sdn. Bhd. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Md. Salleh, Nora (1998) The Effectiveness of Popular Songs for Developing Listening Skills of Form One Intermediate Level Students. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Muthiah, Vellayadevan (1998) Employee Recruitment: Strategies for Greater Attraction. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Mahbob, Maizatul Haizan (1998) Kepuasan Kerja dan Kecenderungan Bertukar Kerja di Kalangan Pekerja-Pekerja Bawahan:Satu Kajian Kes di Firma Jepun. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Mahat, Noraziah (1998) Kesan Pengajaran Menggunakan Pengurusan Grafik ke Atas Prestasi Penulisan Karangan di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Mohd Tahir, Ahmad Zahari (1998) Managing Service Quality in Akademi Laut Malaysia, Melaka. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Maniam, Rukumani Devi (1998) Tolerance Towards Malaysian English As a New Variety of English. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Mohd Kassim, Radzuan (1997) A Case Study on the Strategy of Bank Negara Malaysia to Curb Loan Growth. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Mamat, Saburiah (1997) A Case Study: Kolej YPM Kuala Lumpur. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Mohammed, Mokhtar (1997) Faktor-Faktor Kegagalan Membebaskan Diri daripada Dadah di Kalangan Penagih. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Mohd Shariff, Samsiah (1997) The Humanistic Teacher: Towards Effective Teaching-Learning Process in the ESL Classroom. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Mansor, Saliha (1997) Kesukaan Memilih Media Cetak dalam Pengajaran Puisi di Kalangan Guru Sekolah Menengah di Daerah Hulu Langat. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Mat Daud, Fauzi (1997) Persepsi Bekas Pelajar Kursus Diploma Perguruan Khas (Teknologi) Terhadap Mata Pelajaran Matematik Kejuruteraan. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Mohd Ripin, Zarazila (1997) Risk and Return of the KLSE Finance Stocks and the Performance of Banking Stocks in Malaysia. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Mat Said, Aini (1997) Work-Family Conflict and Coping Behaviour: A Study of Married Nurses. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Muhamad Idris, Shaharah (1996) Effects of pH and Aluminum on Growth of Rhizobia and the Relationship between Fatty Acid Composition of Rhizobia and its Tolerance to Low pH. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

Musa Kamal, Sri Hayati (1996) Persepsi Guru Terhadap Keperluan Pelajar Dan Keupayaan Mengajar Kemahiran Keusahawanan dalam Mata Pelajaran Elektif Vokasional dan Teknologi. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

Mohammed, Faridah (1995) Components Of Training Design Models: The Extent Of Practice By Selected Training Institutions In Malaysia. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

Markom, Mohd Nasir (1993) Analisis Pemilihan Program UPM di Kalangan Pemohon yang Ingin Memasuki Universiti / Institusi Pengajian Tinggi di Malaysia. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

Md. Tahir, Helmi (1991) Effect of High Frequency Heating Time on Glue Bond Quality in Laminated Rubberwood. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

Magsanoc, Lolinda M. (1991) Techno-Economic Assessment of the Furnace-Type Lumber Dryer Technology in the Philippines. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

Mayuree, Doungpet (1990) Properties of Medium Density Fibreboard Manufactured from Extracted and Unextracted Acacia Catechu Wood Chips. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

N

Nadarajan, Vimala (2002) Hj. Samuri Sate Kajang Office Automation Using Lotus Notes Application. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Nordin, Azmi (2001) Analysis of Tender Prices of Stateland Forest Area in Pahang. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ngooi, Voon Nee (2001) Export Trend of Wooden Furniture from Malaysia. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ng, Siew Foen (1999) Occupational Stress among the Information Technology (IT) Professionals in Selected Companies in the Klang Valley. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ng, Chin Tien (1999) Persepsi Motivasi Kerja Pegawai Polis di Negeri Melaka: Perbandingan Antara Inspektor dengan Anggota Pangkat Rendah. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Nair, Sivadas Govindan (1999) The New Management Environment in Globe Silk Store. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Nik Mohd Amin, Nik Abdullah (1998) Keperluan Latihan Pegawai-Pegawai Polis Kearah Meningkatkan Perkhidmatan Organisasi Polis Diraja Malaysia. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Nik Mahmood, Nik Mohamed Suhaimi (1998) Buniyamin Engineering Sdn. Bhd.:- Investment Decision Between Joint-Venture in Proton City Project and Privatization of System Service Provider (SSP). Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ng, Chee Heng (1998) Principal Leadership and Educational Excellence. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ng, Jacky Fock Thiam (1997) International Strategic Marketing Plan for a Multinational Manufacturing Company. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Narayanan, Subramani (1997) Is Kuala Lumpur Stock Exchange an Emerging Market? Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Nollie, Tommy (1997) Perbandingan Ujian Kloz dan Ujian Aneka Pilihan Untuk Menilai Kefahaman Membaca dalam Bahasa Melayu. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Nik Mustafa, Nik Hazma (1997) Technology Park Malaysia the Quality of Research & Development in Biotechnology. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Nordin, Noor Azmi (1994) Faktor-Faktor Berkaitan Dengan Komitmen Keorganisasian Di Kalangan Perkhidmatan Pengurusan Dan Profesional Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

O

Othman, Ahmad Fauzi (2001) Evaluating the Cost of Quality in the Furniture Factory. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ong, Tze San (2001) Performance Measures of Competitive and Noncompetitive Companies in Malaysia. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Osman, Abd. Aziz (1999) Perhubungan Antara Stail Kepemimpinan Ketua Bidang dengan Kepuasan Kerja Guru-Guru Mata Pelajaran Teknik dan Vokasional. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ooi, Ling Hock (1999) Managing Financial Crisis During Economic Downturn 1997 - 1999 : Experience of Agenda Istimewa Sdn. Bhd. a Developer of Kesuma Lakes Township. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Omar, Nik Hairi (1998) Penyertaan Penduduk Bandar Baru Bangi dalam Pendidikan dan Latihan. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ong, Kau Liong (1998) A Case Study on Occupational Safety and Health Management in Heveaboard Sdn. Bhd., a Subsidiary of Heveawood Industries Sdn. Bhd., Gemas, Negeri Sembilan Darul Khusus - Employers' and Employees' Interpersonal. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Othman, Mohd Zainudin (1998) The Case of Kinta Bateri Sdn. Bhd. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ooi, Chooi Lee (1998) Chemasia Engineering Sdn. Bhd. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ong, Boon Puah (1997) Organizational Climate and Teachers' Job Satisfaction in Residential and Non Residential Schools. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Othman, Abu Hassan (1997) Penguasaan Kefahaman Bacaan di Kalangan Murid Tahun Lima Sekolah Kebangsaan, Daerah Kota Setar Negeri Kedah Darul Aman. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ooi, Eng Hong (1997) Underpricing of New Issues Listed on the Second Board of the Kuala Lumpur Stock Exchange During 1989 to 1994. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

P

P. Kamadin, Abdul Jalil (1999) Pengurusan Latihan Dalaman Bahasa Melayu di Sekolah Menengah Agama Negeri Sembilan Darul Khusus. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

P. Muttu, Kumar (1999) An Aggressive Strategy for Asia Commercial Finance (M) Bhd. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Padmasiri, K. Don Ranjith (1999) Regent School of Economics a Case Study. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Pehen, Akub (1998) Bahan Sastera Dalam Pembelajaran Bahasa Melayu: Satu Perbandingan Minat Antara Pelajar Sains dengan Pelajar Sastera. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Purushothaman, Nirmala (1997) Dating Patterns and Attitudes of Female Fifth Formers in an Inner-City Secondary School in Kuala Lumpur. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Prayitno, Irwan (1996) Profil Personaliti Belia Dan Hubungannya Dengan Disiplin Ibu Bapa. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

Pang, Hock Chin (1996) Penggunaan dan Kebolehbacaan Bahan dalam Buku Teks Bahasa Malaysia Tingkatan 2 KBSM. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

Permadi, Pipin (1990) The Moisture Content Effect on Full Cell Process of Bamboo Preservation. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

Pensook, Suwanna (1990) Production and Properties of Isocyanate-Bonded MDF Manufactured from Acacia Mangium. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

R

Rusontoyo, Hari Priyadi (2002) Forest Regeneration Under Reduced- Impact and Conventional Logging in Lowland Mixed Dipterocarps Forest of East Kalimantan, Indonesia. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Rajan, Sundari (1999) What it Takes To Be an Effective Lecturer: A Case Study in Universiti Putra Malaysia. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Raman, Vasanta Kumari (1999) Perceived Principal Leadership Style and Job Satisfaction Among Secondary School Teachers: A Case Study. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ramli, Sohimi (1999) Income Smoothing - an Analysis on the Current Evidence of Research. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Rajasingam Solomon, Caroline Selvarani (1998) Composing Through the Transformation Technique. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Rohani, Muhammad Fauzi (1998) Diversification Opportunities Among Sectors of KLSE, Asean and World Markets (1986 -1996). Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

R. Muthusamy, Ramasamy (1998) Identification of Continuing Professional Development Needs of Primary School English Teachers of Kuala Terenganu District. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Raghavan, Prabagaran (1998) Iklim Organisasi dan Perkaitannya dengan Prestasi Kerja Guru Sekolah Menengah di Ampang. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Rajagopal, Anbalagan (1997) Implementation of TQM and the Impact on Performance of an Organization a Case Study at Kayaba (M) Sdn Bhd. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Raja Omar, Tengku Adli (1996) Persepsi Guru Pelatih Terhadap Kursus Kemahiran Hidup Perguruan Sekolah Menengah di Maktab-Maktab Perguruan Malaysia. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

Rachaneewan, Charoenwanying (1991) Water Pollution in Wood-Based Industries in Thailand: Case Study of a Hardboard Factory. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

Roxas, Jilian O. (1990) Manpower Training Needs Analysis of the Bamboo Furniture Industry in Luzon Island, Philippines. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

S

Saharedan, Mohd Shahril (2005) Prototype Security Door Access System. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Sudin, Suhizaz (2003) Knowledge Management System: An Implementation in a Private Higher Learning Institution. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Sovanny, Chhum (2001) An Analysis of Performance of Forest Concessionaires in Cambodia. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Shaari, Azemi (1999) Kajian Tinjauan Program Maju Diri (PMD): Hubungan Antara Faktor Jantina Dan Keputusan Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR 1998) Terhadap Pencapaian Motnasi Dikalangan Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Gombak, Gombak Selangor Darul Ehsan. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Su, Chooi Hong (1999) Factors Influencing Job Satisfaction of Government Secondary School Teachers in the District of Petaling, Selangor. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Suhadi, Noriza (1999) Tahap Penggunaan Komputer dalam Proses Penghasilan Bahan Pengajaran - Satu Tinjauan di Sekolah Menengah Daerah Hulu Langat. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Shanmugam, Segaran (1999) Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran dalam Bilik Darjah di Sekolah-Sekolah Menengah di Daerah Port Dickson, Negeri Sembilan. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Salleh, Zahari (1999) Program Latihan Pembangunan Sumber Manusia: Kajian Amalan Latihan Bagi Kumpulan B dan Sokongan C di Penguasa Tempatan. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Shahkat Ali, Sakhilah (1999) Tekanan di Kalangan Kaunselor Pelajar Sepenuh Masa di Sekolah-Sekolah Menengah di Wilayah Persekutuan. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Soo, Wee Leng (1999) Persepsi Guru Terhadap Ketrampilan yang Diperlukan dalam Pengajaran Elektif Ekonomi Rumar Tangga di Sekolah Menengah Akademik di Negeri Selangor:Satu Tinjauan. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Sarbini, Asriah (1999) Pola dan Faktor Penyebab Permasalahan Kanak-Kanak Awal Remaja. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Samsudin, Sharifa (1999) Tingkah Laku Pengurusan Pengetua Wanita di Daerah Tawau dan Kaitannya dengan Keberkesanan Kepemimpinan Sekolah Menengah. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Soh, Francis Han Leng (1999) A Case Study on Camberwell Sdn. Bhd. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Selvanayagam, Karunaharan (1999) A Case Study on Star Publications (M) Bhd Next Course of Action. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Saidin, Maznah (1999) Persepsi Peserta Terhadap Keberkesanan Program Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Anjuran Kemas di Kawasan Parlimen Merbok, Kedah Darulaman. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

See, Brian Mei Chiat (1999) Relationship Between Job Satisfaction with Intention to Turnover: A Study on Malaysia France Institute. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Sidek, Omar (1998) Keberkesanan Kursus Induksi Umum Kumpulan 1, di Intan Wilayah Timur Kemaman Terengganu. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Suhaimi, Marihah (1998) Characteristics of Successful Women Entrepreneurs. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Saad, Zurhiati (1998) Faktor Psikososial yang Berkait dengan Pencapaian dalam Matematik di Kalangan Pelajar Sekolah Pinggir Bandar. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Siaw, Ching Foon (1998) The Impact of ISO 9000 Certification to the Organization Performance. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

See, Meng Liong (1998) Malaysia France Institute and Advance Technology: A Case Study. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Sharif, Zainudin (1998) Memahami Elemen-Elemen Pembangunan Diri Pengikut Dalam Pembentukkan Pemimpin Organisasi Pertubuhan Belia Negeri Sembilan. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Salleh, Sarimah (1998) Satu Perbandingan Kesan di Antara Dua Kaedah Pengajaran Kata Kerja Bahasa Melayu Terhadap Pelajar-Pelajar Tingkatan Dua. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Sivapragasam, Yoganathan (1998) Technology Transfer in Software Development and Business Solutions. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

S. I., Rajah (1997) Barisan Nasional's by Election Defeat at Pulai Chondong State Seat (Machang, Kelantan). Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Suhaimi, Mazlina (1997) A Case Study on Kencana Specialist Hospital. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

S. Rajendran, (1997) Intellectual Property Rights in Malaysia. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Sivagnanam, Selvendran (1997) Kelewatan Proses Pembayaran Balik Cukai Berlebihan di Lembaga Hasil Dalam Negeri. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Samsi, Hamdan (1997) Management Effectiveness in Financial Institutions. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Subramaniam, Vickneswaran (1997) Management Information System at Hume Cemboard Fibre Cement Division. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Sinnasamy, Ponusamy (1997) The Rise and Fall of Malaysian Labour Organisation - (MLO) A Case Study. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Soh, Kim Geok (1997) Suatu Kajian Untuk Menentukan Jenis Somatotaip dan Peratusan Lemak Badan di Kalangan Pemain-Pemain Bola Keranjang Wanita Kebangsaan Malaysia. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Shaharum, Roslan (1997) Tanggapan Terhadap Dimensi Produktiviti dan Kualiti di kalangan pekerja Syarikat Anak Perbadanan Kemajuan Negeri Perak (PKNPK). Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Salleh, Suhaimi (1996) Faktor-Faktor Penerimaanguna Teknologi Getah Matang Di Kalangan Pekebun Getah Di Jajahan Machang, Kelantan. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

Shahabudin, Razali (1996) Tanggapan Pegawai Hal Ehwal Islam Negeri Terhadap Pelaksanaan Program Latihan Anjuran Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

Singkro, Asan (1996) Kaedah Pengajaran Penulisan Karangan Yang Digunakan Oleh Guru Bahasa Melayu Di Peringkat Menengah Atas Sekolah-Sekolah Di Samarahan, Sarawak. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

Sipon, Dzukifli (1996) Iklim Organisasi Dan Perkaitannya Dengan Prestasi Kerja Pegawai Perunding Perbadanan Produktiviti Negara (Npc). Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

Shaharuddin, Mohd Firdawos (1994) Kemajuan Pembangunan Nelayan Di Kawasan Pembangunan Nelayan (KPN) Besut, Terengganu. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

Sutopo, Sry (1991) Gluing Performance of Mixed Hardwood Tabletop. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

T

Tan, Yi Yein (2003) Development of Online Facilities Booking System. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Tan, Jih Tsair (2003) A Packing-Line Productivity Assessment of Particleboard Furniture. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ting, Sing Teck (2002) Effects of Rooting Medium, Light Intensity and Misting on the Root Ability of Shorea Macrophylla Leafy Stem Cuttings. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Taiban, Hussain (1999) The Perception of Standard Chartered Bank Malaysia Berhad's Clerk on the Motivational Impact of the Sales Incentive Scheme on Their Effort, Participation, Teamwork, Emotion and Commitment. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Teh, Su Kang (1999) A Case Study of Activity Based Costing for Hotline Furniture Manufacturers Sdn. Bhd. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Tang, Kwong Yin (1999) A Case Study of Strategic Planning for Perdana Cigna Insurance Berhad. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Tai, Jasmin Siew Ping (1999) Identification and Evaluation of Performance Appraisal Uses in the Malaysia France Institute (MFI). Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Tan, Sai Tian (1998) The Effectiveness of Training Programmes As Perceived by Support Staff in Universiti Utara Malaysia. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Taha, Mohd Salim (1998) Keperluan Latihan Mengikut Tahap Kerjaya Pegawai Ehwal Ekonomi Lembaga Pertubuhan Peladang. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Tamsir, Jamsari (1998) Kepuasan Kerja di Kalangan Pembantu Tadbir (Perkeranian dan Operasi) di Universiti Putra Malaysia. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Tan, Teck Seng (1998) Penggunaan Media Bercetak oleh Guru Pelatih di Pusat Sumber Maktab Perguruan. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Tan, It Hong (1998) Quality Tracking System and Cowboy Semiconductors (M) Sdn Bhd. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

T., Mahendran (1997) Can Calvary Survive? Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Tan, Bee Swan (1997) The Forecast Accuracy Of Second Board IPOs (1989 – 1994). Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Taib, A. Murad (1997) Penglibatan Pekebun Kecil dalam Membuat Penilaian Program Pembangunan RISDA. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Taib, Muhamed Ghazali (1988) A Corporate Strategy for AIROD Sendirian Berhad (1988 - 1994). Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

V

V. Damodaram, Josephine Leela (1998) An Investigation on the Variety of English Used by Students in the ESL Classroom. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Vellanthurai, Shanmughanathan (1998) Tax Illiteracy among Taxpayers in Malaysia. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

W

Woo, Mei Wah (2000) The Effects of Using Songs to Teach the Subject-Verb Agreement to Low Proficiency L2 Learners. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Wah, Rosdi (1999) Proses Peningkatan Kualiti dalam Pengajaran Melalui ISO 9000 di Universiti Putra Malaysia. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Wan Jaafar, Wan Marzuki (1999) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepastian Kerjaya Remaja: Satu Kajian di Negeri Selangor Darul Ehsan. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Wan Sulaiman, Wan Idros (1998) Program Latihan dan Pembangunan: Satu Tinjauan di Fakulti Sains Kemanusiaan dan Kemasyarakatan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Wong, Hong Cheng (1998) The Influence of Humour on Creative Thinking. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Wong, Pun Yoke (1997) A Case Study on Kelang Port Management Sdn. Bhd. Setting Up its First Joint Venture Subsidiary Company in Cambodia. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Wan Muda, Wan Zainuddin (1997) A Case Study on Petronas Carigali Sdn Bhd (Facing the International Challenges). Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Woo, Pak Yuan (1997) A Case Study on the Supreme Hotel Sdn.Bhd. Strategic Management for Organizational Competitiveness. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Wong, Yuet Chee (1997) Interrole Conflict and Social Support: A Study of Married Women Nurses. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Wan Sulaiman, Wan Maharuddin (1991) Kredibiliti Akhbar Tempatan: Satu Analisis Mengenai Isu Politik Semasa. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

Y

Yusop, Ahmad (2001) Finishing System for Oil Palm Empty Fruit Bunch (EFB) Medium Density Fiberboard. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Yunus, Ahmad Rozelan (1999) Hubungan Kesediaan Pendedahan Kendiri kepada Kaunselor Dengan Kesediaan untuk Mendapat Pertolongan Kaunselor di Kalangan Pelajar Laki-Laki Sekolah Menengah Kebangsaan (Laki-Laki) Methodist Kuala Lumpur. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Yong, Wooi Kee (1999) Corporate Planning for Kuala Lumpur City Securities Sdn. Bhd. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Yong, Ing Thung (1999) Factors Affecting Occupational Stress Among Teachers of a Secondary School in Sarawak. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Yusof, Mujahid (1998) Ethical Issues in Training Program: Perception, Ethical Judgement and Values Held by Trainers in Telekom Training Center (TTC). Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Yeow, Kek Ong (1998) Needs of Distance Learners at the Institute of Distance Education and Learning, Universiti Putra Malaysia. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Yusof, Mohar (1998) DSW Solutions Sdn Bhd - Challenges for a Small & Medium Size Enterprise (SME) it Company in the Malaysian Environment. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Yong, Chee Leong (1998) An Overview of the East-Asian Economic Crisis. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Yaacob, Ahmad Nasir (1998) Pengaruh Kepuasan Kerja dan Faktor-Faktor Kerja ke Atas Prestasi Kerja di Bahagian Audit dan Akaun, Ibu Pejabat Jabatan Pembangunan Koperasi Malaysia. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Yil, Kiong Ung (1997) A Case Study on Chunghwa Picture Tubes (Malaysia) Sdn. Bhd. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Yeoh, Chin Hoe (1997) Gurun Pottery Sdn Bhd. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Yusof, Za'imuddin (1997) Risk and Return Analysis of Stocks Listed on the Kuala Lumpur Stock Exchange's (KLSE) Main Board. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Yong, Soon Ching (1997) The Securities Industry in Malaysia: Special Reference to KLSE and the Regulatory Functions of the Securities Commission. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Yu, Kee Su (1997) The Wealth Effect of the Securities Commission and the Central Bank Announcement. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Yaakub, Ahmad Raji (1996) The Implementation Of Training Needs Assessment Among Training Managers In Selected Private Organisations In Malaysia. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

Z

Zainuddin, Zainal Abidin (1999) Pengaruh Anthropometri Tubuh Badan Keatas Prestasi Aerobik dan Anaerobik Serta Kekerapan Kecederaan Fizikal Terhadap Pemain Bolasepak Liga Perdana Johor dan Liga Simpanan Negeri Johor. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Zakaria, Asmah (1999) Persepsi Staf dan Pelajar-Pelajar Institut British Malaysia Mengenai Amalan Pengurusan Kualiti dalam Pendidikan Vokasional. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Zamah Shari, Nur Hajar (1999) Stumpage Appraisal Using Tender Price in Pahang, Peninsular Malaysia. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Zakariah, Zulhairi (1997) Kumpulan Melaka Berhad. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

This list was generated on Mon Dec 18 21:11:26 2017 MYT.