UPM Institutional Repository

Pemindahan latihan program Bina Negara di kalangan guru-guru Wilayah Persekutuan


Citation

Ahmad, Mohd Amin (1998) Pemindahan latihan program Bina Negara di kalangan guru-guru Wilayah Persekutuan. [Project Paper Report]

Abstract

Kajian-kajian lalu menunjukkan terdapat tiga ciri-ciri yang mempengaruhi pemindahan latihan iaitu ciri-ciri pelatih, ciri-ciri rekabentuk latiban dan ciri-ciri persekitaran kerja. Kajian ini meninjau ketiga-tiga ciri-ciri tersebut berdasarkan persepsi yang dibuat oleh peserta-peserta Kursus Bina Negara. Kajian ini juga mengkaji perkaitan pemindahan latihan dengan ciri-ciri di atas daIam kontek di Malaysia. Kajian ini dibuat menggunakan soal selidik berstruktur untuk dijawab sendiri oleh responden. Instrumen kajian adalah berdasarkan ubah suai instrumen yang dicadangkan oleh Ford dan Baldwin (1988). Responden kajian ini terdiri daripada guru-guru Wilayah Persekutuan yang menyertai Kursus Bina Negara di Kern Bina Negara Pasir Panjang Pulau Pinang pada 7 Mac hingga 12 Mac 1997. Kajian ini juga meninjau darjah pemindahan latihan di kalangan peserta Kursus Bina Negara dan seterusnya mengenalpasti halangan-halangan dan faktor-faktor yang mernpengaruhi pemindahan latihan ini. Bagi melestarikan persoalan ini, kajian ini telah mengenalpasti darjah pemindahan latihan seeara keseluruhan dan juga pemindahan latihan meIalui aktiviti ceramah, latiban dinamika kumpulan dan aktiviti kejurulatihan. Dapatan menunjukkan darjah pemindahan latihan di kalangan responden majoritinya adalah tinggi, terutamanya melalui aktiviti 1atihan dinamika kumpulan. Kajian ini juga mengenalpasti halangan-halangan dalam pemindahan latihan melalui kajian terhadap ciri-ciri pelatih, ciri-ciri rekabentuk latihan dan ciri-ciri persekitaran kerja. Dapatan kajian menunjukkan majoriti responden mempunyai peluang untuk memindahkan apa yang mereka pelajari kerana berdasarkan tanggapan mereka, darjah taburan skor ciri-ciri yang tersebut adalah di paras yang sederhana.


Download File

[img] Text
FPP_1998_62 IR.pdf

Download (5MB)

Additional Metadata

Item Type: Project Paper Report
Subject: Transfer of training
Subject: Employees - Training of
Call Number: FPP 1998 62
Chairman Supervisor: Associate Professor Dr. Hj. Azimi Hj. Hamzah
Divisions: Faculty of Educational Studies
Depositing User: Laila Azwa Ramli
Date Deposited: 04 Jan 2011 07:47
Last Modified: 18 Mar 2024 23:31
URI: http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/9058
Statistic Details: View Download Statistic

Actions (login required)

View Item View Item