Simple Search:

Faktor Pendorong Pekerja Teknikal Memasuki Profesion Perguruan


Citation

Ibrahim, Sabariah (1997) Faktor Pendorong Pekerja Teknikal Memasuki Profesion Perguruan. [Project Paper Report]

Abstract / Synopsis

Tujuan utama kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti faktor-faktor yang menjadi pendorong pekerja teknikal memasuki profesion perguruan dan sebab-sebab mereka meninggalkan jawatan lama mereka serta mengukur tahap kepuasan kerja lama mereka. Alat yang digunakan dalam kajian ini ialah soal selidik yang dibentuk oleh penyelidik dan Job Descriptive Index (JDI) oleh Smith, Kendall dan Hulin (1969) yang telah diterjemahkan oleh Ariffin (1981). Jumlah responden yang digunakan adalah seramai 69 orang (641elaki dan 5 wanita) yang terdiri dari guru pelatih Program Asas Perguruan Teknologi Kejuruteraan di Maktab Perguruan Teknik Kuala Lumpur. Semua responden mempunyai pengalaman bekerja di bidang teknikal sebelum memasuki kursus perguruan. Data dianalis dengan menggunakan analisis diskriptif: kekerapan, peratus dan urutan keutamaan. Hasil kajian mendapati di antara tiga faktor pendorong, faktor kerja itu sendiri (24.3%) dan faktor ganjaran (23.1%) menjadi dua faktor yang utama mereka memasuki profesion perguruan. Ini diikuti oleh faktor dorongan(15.2%). Bagi tahap kepuasan kerja lama responden, didapati ia berada di peringkat sederhana (66.1%) dan rendah (10.7%). Dimensi penyelia dan penyeliaan dan dimensi rakan sekerja menjadi punca utama kepuasan kerja berada pada tahap sederhana sementara dimensi kerja itu sendiri dan dimensi peluang kenaikan pangkat menjadi punca utama kepuasan kerja yang rendah. Manakala bagi kategori-kategori faktor penolak apabila disusun mengikut urutan keutamaan, jadual kerja yang padat dan tidak menentu dinyatakan sebagai faktor pertama (urutan pertama). Ini diikuti oleh faktor tekanan kerja yang berat dan membebankan (kedua), tidak banyak peluang memajukan diri (ketiga), tiada interaksi sosial(keempat), desakankeluarga (kelima), gaji dan imbuhan yang tidak setimpal dengan beban tugas (keenam) serta faktor jawatan tidak sesuai sarna ada dengan bakat, minat atau kebolehan (ketujuh). Walaupun kajian ini merupakan satu tinjauan sahaja tetapi hasil yang diperolehi dirasakan dapat memberi sedikit panduan dalam membantu pihak tertentu menarik lebih ramai pekerja teknikal memasuki profesion perguruan agar dapat kita mengeluarkan bakal-bakal guru jurusan teknikal yang lebih berpengalaman, berketrampilan dan lebih dedikasi.


Download File

[img] PDF
FPP_1997_6_A.pdf

Download (3MB)

Additional Metadata

Item Type: Project Paper Report
Subject: Teaching - Malaysia - Case studies
Call Number: FPP 1997 6
Chairman Supervisor: Dr. Zakaria bin Kasa
Divisions: Faculty of Educational Studies
Depositing User: Nurul Hayatie Hashim
Date Deposited: 27 Dec 2010 09:41
Last Modified: 25 Jul 2011 15:44
URI: http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/8956
Statistic Details: View Download Statistic

Actions (login required)

View Item View Item