UPM Institutional Repository

Items where Author is "Mohd Puad, Mohd Hazwan"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 29.

Article

Mat Nor @ Ahmad Nor, Mohamad Nurul Azmi and Kamarudin, Nurzatulshima and Abdul Manaf, Umi Kalthom and Mohd Puad, Mohd Hazwan (2018) Persepsi guru terhadap pengaplikasian kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) dalam Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) sekolah rendah. International Journal of Education and Training (InjET), 4 (2). pp. 1-8. ISSN 2462-2079

Omar, Muhd Khaizer and Self, Mary Jo and Cole, Ki Lynn Matlock and Mat Rashid, Abdullah and Mohd Puad, Mohd Hazwan (2018) Job satisfaction and motivation to teach: predicting intrinsic and extrinsic factors towards retaining career-switchers in the teaching profession. International Journal of Education, Psychology and Counseling, 3 (16). pp. 59-76. ISSN 0128-164X

Omar, Muhd Khaizer and Md Khambari, Mas Nida and Ma'rof, Aini Marina and Ismail, Ismi Arif and Tengku Kamalden, Tengku Fadilah and Ab. Jalil, Habibah and Salim, Siti Suria and Abd Rahim, Nur Aira and Alias, Siti Noormi and Mohd Puad, Mohd Hazwan and Muhamad, Mohd Mokhtar and Arshad, Mohd Mursyid (2018) Developing employability skills from service-learning experience at Putra Future Classroom (PFC). International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8 (12). pp. 472-490. ISSN 2222-6990

Omar, Muhd Khaizer and Mat Rashid, Abdullah and Mohd Puad, Mohd Hazwan (2018) Examining job satisfaction factors toward retaining Malaysian TVET instructors in the teaching profession. International Journal of Engineering & Technology, 7 (2 spec. 10). art. no. 10952. pp. 44-49. ISSN 2227-5258; ESSN: 2227-524X

Mohd Puad, Mohd Hazwan (2018) Obstacles to employability skills training programs in Malaysia from the perspectives of employers', educators' and graduates' perspective. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8 (10). pp. 952-972. ISSN 2222-6990

Ab. Wahid, Nor Tutiaini and Talib, Othman and Sulaiman, Tajularipin and Mohd Puad, Mohd Hazwan (2018) A systematic literature review on the problem-posing strategies for biology problem-posing multimedia module design. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8 (12). pp. 1020-1032. ISSN 2222-6990

Mat Nor @ Ahmad Nor, Mohamad Nurul Azmi and Kamarudin, Nurzatulshima and Abdul Manaf, Umi Kalthom and Mohd Puad, Mohd Hazwan (2017) Penerapan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) dalam Kurikulum Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) sekolah rendah. International Journal of Education and Training, 3 (2). pp. 1-7. ISSN 2462-2079

Conference or Workshop Item

Salleh @ Omar, Mohammad Hafiz and Abdul Kadir, Suhaida and Jamaluddin, Rahimah and Mohd Puad, Mohd Hazwan (2019) Faktor mempengaruhi kompetensi TPACK guru PTV di Semenanjung Malaysia. In: 5th International Conference on Educational Research and Practice (ICERP) 2019, 22-23 Oct. 2019, Palm Garden Hotel, Putrajaya, Malaysia. (pp. 178-184).

Bakry, Nurul Shazwani and Mohd Puad, Mohd Hazwan (2019) Hubungan di antara konsep kendiri dengan kemahiran kebolehkerjaan dalam kalangan pelajar program kejuruteraan kolej vokasional di Selangor. In: Graduate Research in Education Seminar (GREduc 2019), 13 Dec. 2019, Faculty of Educational Studies, Universiti Putra Malaysia. (pp. 360-368).

Ismail, Normala and Smalley, Scott and Mohd Puad, Mohd Hazwan (2019) Motivations to continue teaching for experienced high school agriculture teachers. In: 5th International Conference on Educational Research and Practice (ICERP) 2019, 22-23 Oct. 2019, Palm Garden Hotel, Putrajaya, Malaysia. (pp. 218-223).

Md Hashim, Umi Zuraifah and Mohd Puad, Mohd Hazwan and Mohd Ayub, Ahmad Fauzi (2019) Penggunaan kit instrumentasi virtual berasaskan komputer dalam pembelajaran dan pengajaran untuk meningkatkan persepsi pelajar terhadap sains dan teknologi maklumat dan komunikasi. In: Graduate Research in Education Seminar (GREduc 2019), 13 Dec. 2019, Faculty of Educational Studies, Universiti Putra Malaysia. (pp. 288-297).

Rosli, Nur Amalina and Mohd Puad, Mohd Hazwan and Jailani, Othman (2019) Persepsi sikap, kemahiran, dan kesediaan bakal guru terhadap teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan sains pertanian. In: Graduate Research in Education Seminar (GREduc 2019), 13 Dec. 2019, Faculty of Educational Studies, Universiti Putra Malaysia. (pp. 115-124).

Abu Bakar, Yuzniza and Mohd Puad, Mohd Hazwan and Abd Aziz, Zaharah (2019) Tahap kepuasan kepemimpinan penyeliaan pensyarah dalam penilaian projek tahun akhir pelajar di Kolej Vokasional Dato' Lela Maharaja, Rembau, Negeri Sembilan. In: Graduate Research in Education Seminar (GREduc 2019), 13 Dec. 2019, Faculty of Educational Studies, Universiti Putra Malaysia. (pp. 351-359).

Mohd Puad, Mohd Hazwan and Ahmad Bakhtiar, Ain Nadzira (2019) The influence of gender, career exposure and self-concept factors towards employability skills among students in entrepreneurial development and graduate marketability program. In: 5th International Conference on Educational Research and Practice (ICERP) 2019, 22-23 Oct. 2019, Palm Garden Hotel, Putrajaya, Malaysia. (pp. 166-177).

Sidek, Syahida and Mohd Puad, Mohd Hazwan (2018) Eksplorasi minat dan faktor dalam pemilihan kerjaya pertanian dalam kalangan belia. In: Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Universiti Awam (MEDC 2018), 7-8 Nov. 2018, Universiti Sultan Zainal Abidin. (pp. 1329-1336).

Mohamed, Hanis and Mohd Puad, Mohd Hazwan (2018) Hubungan antara motivasi intrinsik dengan kemahiran kebolehdapatan kerja dalam kalangan pelajar seni kulinari kolej vokasional. In: Graduate Research in Education Seminar (GREduc) 2018, 15 Dec. 2018, Faculty of Educational Studies, Universiti Putra Malaysia. (pp. 302-312).

Bakry, Nurul Shazwani and Mohd Puad, Mohd Hazwan (2018) Hubungan antara tahap efikasi kendiri dengan tahap kemahiran kebolehkerjaan dalam kalangan pelajar program kejuruteraan di kolej vokasional. In: Graduate Research in Education Seminar (GREduc) 2018, 15 Dec. 2018, Faculty of Educational Studies, Universiti Putra Malaysia. (pp. 92-99).

Dising, Sorayah and Mohd Puad, Mohd Hazwan (2018) Pengaruh kepercayaan attitudinal dan normatif dalam pemilihan kerjaya pertanian: kajian kualitatif. In: Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Universiti Awam (MEDC 2018), 7-8 Nov. 2018, Universiti Sultan Zainal Abidin. (pp. 1317-1327).

Mat Nor @ Ahmad Nor, Mohamad Nurul Azmi and Kamarudin, Nurzatulshima and Abdul Manaf, Umi Kalthom and Mohd Puad, Mohd Hazwan (2018) Penguasaan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) dalam kalangan guru Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) sekolah rendah. In: Graduate Research in Education Seminar (GREduc) 2018, 15 Dec. 2018, Faculty of Educational Studies, Universiti Putra Malaysia. (pp. 32-40).

Yusran, Noor Ashira and Mohd Puad, Mohd Hazwan (2018) Tahap dan hubungan antara stres dan motivasi pencapaian dalam kalangan pelajar di Universiti Putra Malaysia. In: Graduate Research in Education Seminar (GREduc) 2018, 15 Dec. 2018, Faculty of Educational Studies, Universiti Putra Malaysia. (pp. 278-285).

Mohamed, Aslina and Mohd Puad, Mohd Hazwan (2018) Tahap kepastian kerjaya pelajar kolej vokasional di negeri Selangor. In: Graduate Research in Education Seminar (GREduc) 2018, 15 Dec. 2018, Faculty of Educational Studies, Universiti Putra Malaysia. (pp. 118-122).

Yusran, Noor Ashira and Che Hassan, Norlizah and Mohd Puad, Mohd Hazwan (2017) Hubungan antara stres dengan motivasi pencapaian dalam kalangan pelajar BPSP di Universiti Putra Malaysia. In: Graduate Research in Education Seminar (GREduc) 2017, 16 Dec. 2017, Faculty of Educational Studies, Universiti Putra Malaysia. (pp. 309-317).

Abang Ibrahim, Dayang Suryati and Mohd Puad, Mohd Hazwan (2017) Keberkesanan kaedah pembelajaran koperatif dalam mata pelajaran Lukisan Kejuruteraan: kajian kes di Sekolah Menengah Kebangsaan Aminuddin Baki Kuala Lumpur. In: Graduate Research in Education Seminar (GREduc) 2017, 16 Dec. 2017, Faculty of Educational Studies, Universiti Putra Malaysia. (pp. 264-271).

Mohamed, Hanis and Mohd Puad, Mohd Hazwan (2017) Kemahiran employability dan kompetensi guru dalam meningkatkan kebolehpasaran graduan seni kulinari di kolej vokasional. In: Graduate Research in Education Seminar (GREduc) 2017, 16 Dec. 2017, Faculty of Educational Studies, Universiti Putra Malaysia. (pp. 337-346).

Mat Nor @ Ahmad Nor, Mohamad Nurul Azmi and Kamarudin, Nurzatulshima and Abdul Manaf, Umi Kalthom and Mohd Puad, Mohd Hazwan (2017) Pengetahuan kandungan dan kemahiran pedagogi guru dalam kurikulum Reka Bentuk dan Teknologi (RBT): analisis kajian rintis. In: Graduate Research in Education Seminar (GREduc) 2017, 16 Dec. 2017, Faculty of Educational Studies, Universiti Putra Malaysia. (pp. 410-418).

Ainul Zuhairi, Ainul Jasmeen and Mohd Puad, Mohd Hazwan (2017) The relationship between indoor environmental quality and satisfaction among polytechnic students. In: 4th International Conference on Educational Research and Practice (ICERP) 2017, 26-27 July 2017, The Everly Hotel, Putrajaya. (pp. 445-455).

Ainul Zuhairi, Ainul Jasmeen and Mohd Puad, Mohd Hazwan (2016) Influence of classroom indoor environmental quality on student satisfaction. In: Graduate Research in Education (GREDuc) 2016 Seminar, 17 Dec. 2016, Faculty of Educational Studies, Universiti Putra Malaysia. (pp. 599-606).

Bakry, Nurul Shazwani and Mohd Puad, Mohd Hazwan (2016) Perbandingan kaedah teradun dan tradisional dalam pembelajaran elektronik. In: Graduate Research in Education (GREDuc) 2016 Seminar, 17 Dec. 2016, Faculty of Educational Studies, Universiti Putra Malaysia. (pp. 607-613).

Mohd Puad, Mohd Hazwan (2015) Barriers to effective employability skills training programs. In: 3rd International Conference on Educational Research and Practice (ICERP 2015), 25-26 Aug. 2015, The Everly, Putrajaya. (pp. 434-445).

This list was generated on Mon Feb 24 16:06:41 2020 UTC.