Keyword Search:


Bookmark and Share

Browse by Faculty

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Author | Item Type | No Grouping
Number of items: 46.

Ab Rahman, Roslinah (1997) Tahap Pencapaian Piawaian Asas Pusat Sumber Bagi Sekolah Sekolah Menengah Daerah Gombak Negeri Selangor Darul Ehsan. Satu Tinjauan. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ab. Wahab, Rohana (1997) Job Motivation Among Researchers in Malaysian Institute for Nuclear Technology Research (MINT). Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Abd. Aziz, Abd. Rahman (1997) Penggunaan Media Elektronik Dalam Pengajaran Puisi di Peringkat Menengah Atas di Daerah -Sabak Bernam: Satu Tinjauan. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Abd. Ghani, Norzah (1997) Kesan Latihan Imageri Terhadap Prestasi Kemahiran Motor Diskrit. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Abdul Rahman, Abdul Rahim (1997) Pandangan Guru-Guru Yang Mengajar di Sekolah Khas Bermasalah Pembelajaran Terhadap Rancangan Pendidikan Individu. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Abdul Rahman, Mohamad Nor (1997) Hubungan Kepuasan Kerja Dengan Prestasi Kerja Dalam Organisasi Penyelidikan. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Abdul Samat, Mohd Shafie (1997) Faktor-Faktor Kerja dan Bukan Kerja serta hubungannya dengan Kepuasan Kerja di Kalangan Kakitangan Konsortium Sepang Berhad. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Abdul Wahab, Abdul Murat (1997) Keberkesanan Khidmat Sokongan Pembelajaran dalam Program Pendidikan Jarak Jauh di UPM. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Abdul Wahab, Muhammad Nubli (1997) Persediaan Belia Islam untuk Berkahwin, Kajian dari Sudut Pengetahuan, dan Amalan. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Abdul Yazid, Nor Mohd Zulkarnain (1997) Keberkesanan Latihan: Pengalaman Sebuah Agensi Pengembangan di Malaysia. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Abdullah, Rusli (1997) Kepuasan Kerja Pensyarah Diploma Perguruan Malaysia di Maktab Perguruan Islam Bangi. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ahmad, Aminah (1997) Gender Differences in the Boundary Permeability between Work and Family Roles. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 6 (1). pp. 43-49. ISSN 0128-7702

Ahmad, Aminah (1997) Work-Family Conflict and Social Support: A Study of Female Secretaries in Malaysia. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 5 (2). pp. 93-101. ISSN 0128-7702

Ahmad, Othman (1997) Hubungan di Antara Kualiti Kehidupan Kerja dan Kesetiaan Kepada Organisasi di Kalangan Kakitangan Sokongan Universiti Kebangsaan Malaysia. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ali, Zaid (1997) Kebolehpercayaan dan Kesahan Ramalan Instrumen Pengujian Bahasa Melayu Peperiksaan Percubaan STPM. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Buntal, Mohd Yazid (1997) Kematangan Kerjaya di Kalangan Pelajar-Pelajar Sekolah Menengah Atas. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Chelliah, Nagarajan (1997) Non-Governmental Organisation's (NGos) Contribution Towards Community Development Education: A Case Study. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Daing Melebek, Abdul Rashid (1997) Pengaruh Faktor Bukan Akademik Terhadap Minat dan Penguasaan Tatabahasa Bahasa Melayu di Kalangan Pelajar Prauniversiti. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Haji Azahari, Suhail (1997) Felcra Sebagai Sebuah Organisasi Pembelajaran. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Ibrahim, Abu Hassan (1997) Transfer of Training Among Teachers Attending Short Courses. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ibrahim, Mustafa (1997) Penerimaan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Sistem Saraan Baru. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ibrahim, Sabariah (1997) Faktor Pendorong Pekerja Teknikal Memasuki Profesion Perguruan. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Isa, Zainudin (1997) Perception of Course Participants Towards Trainers Performance During Training Sessions. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Jemain, Johari (1997) Managing A Change: Case History of a Bumiputera Entrepreneur. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Khoo, Guat Tin (1997) Evaluating the Training Programme on ISO 9002 at Esprit Corporation Sdn. Bhd. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Khor, Choo Kwang (1997) Persepsi Majikan Terhadap Pekerja Lulusan Politeknik dalam Penyediaan Tenaga Kerja Mahir. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Konting, Mohd Majid (1997) Implementing Educational Innovation: Learning from the Classroom Interaction of Effective Bahasa Melayu Teachers in Malaysia. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 5 (1). pp. 29-37. ISSN 0128-7702

Lope Pihie, Zaidatol Akmaliah and Hamzah, Ramlah (1997) Subject Matter Knowledge of Student Teachers: How Does it Affect Their Ability to Teach Entrepreneurship. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 5 (1). pp. 21-27. ISSN 0128-7702

Mansor, Saliha (1997) Kesukaan Memilih Media Cetak dalam Pengajaran Puisi di Kalangan Guru Sekolah Menengah di Daerah Hulu Langat. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Mat Daud, Fauzi (1997) Persepsi Bekas Pelajar Kursus Diploma Perguruan Khas (Teknologi) Terhadap Mata Pelajaran Matematik Kejuruteraan. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Mat Said, Aini (1997) Work-Family Conflict and Coping Behaviour: A Study of Married Nurses. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Mohammed, Mokhtar (1997) Faktor-Faktor Kegagalan Membebaskan Diri daripada Dadah di Kalangan Penagih. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Mohd Hassan, Munirah (1997) Participation of the Village Development and Security Committee Members in Community Development Programmes in Kuching, Sarawak. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Mohd Shariff, Samsiah (1997) The Humanistic Teacher: Towards Effective Teaching-Learning Process in the ESL Classroom. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Nollie, Tommy (1997) Perbandingan Ujian Kloz dan Ujian Aneka Pilihan Untuk Menilai Kefahaman Membaca dalam Bahasa Melayu. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Noordin, Nooreen (1997) Effects of Mental And Physical Practice on Learning and Acquisition of a Hitting Skill. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Ong, Boon Puah (1997) Organizational Climate and Teachers' Job Satisfaction in Residential and Non Residential Schools. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Othman, Abu Hassan (1997) Penguasaan Kefahaman Bacaan di Kalangan Murid Tahun Lima Sekolah Kebangsaan, Daerah Kota Setar Negeri Kedah Darul Aman. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Purushothaman, Nirmala (1997) Dating Patterns and Attitudes of Female Fifth Formers in an Inner-City Secondary School in Kuala Lumpur. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Raman, Kunaraja Sita (1997) A Process Model of an Effective Performance Appraisal System. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Ray Lahai, Moses Matthew (1997) Organisational Commitment, Job Satisfaction and Job Performance Among Operators of Selected Electrical and Electronic Industries in Klang Valley, Malaysia. PhD thesis, Universiti Putra Malaysia.

Sinnasamy, Ponusamy (1997) The Rise and Fall of Malaysian Labour Organisation - (MLO) A Case Study. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Soh, Kim Geok (1997) Suatu Kajian Untuk Menentukan Jenis Somatotaip dan Peratusan Lemak Badan di Kalangan Pemain-Pemain Bola Keranjang Wanita Kebangsaan Malaysia. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Syed Mustafa, Sharifah Muzlia (1997) A Comparative Study of Sexual Identity and Emotional Disturbance Between Feminine and Masculine Boys. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Taib, A. Murad (1997) Penglibatan Pekebun Kecil dalam Membuat Penilaian Program Pembangunan RISDA. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Wong, Yuet Chee (1997) Interrole Conflict and Social Support: A Study of Married Women Nurses. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

This list was generated on Sun May 26 01:29:26 2013 MYT.