Simple Search:

Items where Division is "Faculty of Educational Studies" and Year is 1997

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 48.

Ab Rahman, Roslinah (1997) Tahap Pencapaian Piawaian Asas Pusat Sumber Bagi Sekolah Sekolah Menengah Daerah Gombak Negeri Selangor Darul Ehsan. Satu Tinjauan. [Project Paper Report]

Ab. Wahab, Rohana (1997) Job Motivation Among Researchers in Malaysian Institute for Nuclear Technology Research (MINT). [Project Paper Report]

Abd. Aziz, Abd. Rahman (1997) Penggunaan Media Elektronik Dalam Pengajaran Puisi di Peringkat Menengah Atas di Daerah -Sabak Bernam: Satu Tinjauan. [Project Paper Report]

Abd. Ghani, Norzah (1997) Kesan Latihan Imageri Terhadap Prestasi Kemahiran Motor Diskrit. [Project Paper Report]

Abdul Kadir, Abdul Latif and Ismail, Maimunah (1997) Hubungan keberkesanan latihan dengan prestasi kerja. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 5 (2). pp. 73-82. ISSN 0128-7702; ESSN: 2231-8534

Abdul Rahman, Abdul Rahim (1997) Pandangan Guru-Guru Yang Mengajar di Sekolah Khas Bermasalah Pembelajaran Terhadap Rancangan Pendidikan Individu. [Project Paper Report]

Abdul Rahman, Mohamad Nor (1997) Hubungan Kepuasan Kerja Dengan Prestasi Kerja Dalam Organisasi Penyelidikan. [Project Paper Report]

Abdul Wahab, Abdul Murat (1997) Keberkesanan Khidmat Sokongan Pembelajaran dalam Program Pendidikan Jarak Jauh di UPM. [Project Paper Report]

Abdul Wahab, Muhammad Nubli (1997) Persediaan Belia Islam untuk Berkahwin, Kajian dari Sudut Pengetahuan, dan Amalan. [Project Paper Report]

Abdul Yazid, Nor Mohd Zulkarnain (1997) Keberkesanan Latihan: Pengalaman Sebuah Agensi Pengembangan di Malaysia. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Abdullah, Rusli (1997) Kepuasan Kerja Pensyarah Diploma Perguruan Malaysia di Maktab Perguruan Islam Bangi. [Project Paper Report]

Ahmad, Othman (1997) Hubungan di Antara Kualiti Kehidupan Kerja dan Kesetiaan Kepada Organisasi di Kalangan Kakitangan Sokongan Universiti Kebangsaan Malaysia. [Project Paper Report]

Ahmad, Aminah (1997) Work-family conflict and social support: a study of female secretaries in Malaysia. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 5 (2). pp. 93-101. ISSN 0128-7702; ESSN: 2231-8534

Ali, Zaid (1997) Kebolehpercayaan dan Kesahan Ramalan Instrumen Pengujian Bahasa Melayu Peperiksaan Percubaan STPM. [Project Paper Report]

Buntal, Mohd Yazid (1997) Kematangan Kerjaya di Kalangan Pelajar-Pelajar Sekolah Menengah Atas. [Project Paper Report]

Chelliah, Nagarajan (1997) Non-Governmental Organisation's (NGos) Contribution Towards Community Development Education: A Case Study. [Project Paper Report]

Daing Melebek, Abdul Rashid (1997) Pengaruh Faktor Bukan Akademik Terhadap Minat dan Penguasaan Tatabahasa Bahasa Melayu di Kalangan Pelajar Prauniversiti. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Haji Azahari, Suhail (1997) Felcra Sebagai Sebuah Organisasi Pembelajaran. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Ibrahim, Abu Hassan (1997) Transfer of Training Among Teachers Attending Short Courses. [Project Paper Report]

Ibrahim, Mustafa (1997) Penerimaan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Sistem Saraan Baru. [Project Paper Report]

Ibrahim, Sabariah (1997) Faktor Pendorong Pekerja Teknikal Memasuki Profesion Perguruan. [Project Paper Report]

Isa, Zainudin (1997) Perception of Course Participants Towards Trainers Performance During Training Sessions. [Project Paper Report]

Jemain, Johari (1997) Managing A Change: Case History of a Bumiputera Entrepreneur. [Project Paper Report]

Kasa, Zakaria and Md. Aroff, Abdul Rahman (1997) Hubungan nilai kerja dengan jantina, umur dan pengalaman mengajar guru pelatih. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 5 (1). pp. 39-44. ISSN 0128-7702; ESSN: 2231-8534

Khoo, Guat Tin (1997) Evaluating the Training Programme on ISO 9002 at Esprit Corporation Sdn. Bhd. [Project Paper Report]

Khor, Choo Kwang (1997) Persepsi Majikan Terhadap Pekerja Lulusan Politeknik dalam Penyediaan Tenaga Kerja Mahir. [Project Paper Report]

Konting, Mohd Majid (1997) Implementing educational innovation: learning from the classroom interaction of effective Bahasa Melayu teachers in Malaysia. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 5 (1). pp. 29-37. ISSN 0128-7702; ESSN: 2231-8534

Lope Pihie, Zaidatol Akmaliah and Elias, Habibah (1997) Keusahawanan & motivasi diri. Universiti Putra Malaysia Press, Serdang, Selangor. ISBN 983931923X

Lope Pihie, Zaidatol Akmaliah and Hamzah, Ramlah (1997) Subject matter knowledge of student teachers: how does it affect their ability to teach entrepreneurship. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 5 (1). pp. 21-27. ISSN 0128-7702; ESSN: 2231-8534

Mansor, Saliha (1997) Kesukaan Memilih Media Cetak dalam Pengajaran Puisi di Kalangan Guru Sekolah Menengah di Daerah Hulu Langat. [Project Paper Report]

Mat Daud, Fauzi (1997) Persepsi Bekas Pelajar Kursus Diploma Perguruan Khas (Teknologi) Terhadap Mata Pelajaran Matematik Kejuruteraan. [Project Paper Report]

Mat Said, Aini (1997) Work-Family Conflict and Coping Behaviour: A Study of Married Nurses. [Project Paper Report]

Mohammed, Mokhtar (1997) Faktor-Faktor Kegagalan Membebaskan Diri daripada Dadah di Kalangan Penagih. [Project Paper Report]

Mohd Hassan, Munirah (1997) Participation of the Village Development and Security Committee Members in Community Development Programmes in Kuching, Sarawak. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Mohd Shariff, Samsiah (1997) The Humanistic Teacher: Towards Effective Teaching-Learning Process in the ESL Classroom. [Project Paper Report]

Ng, Cecilia and Mohamad, Maznah (1997) The management of technology and women in two electronics firms in Malaysia. Gender, Technology and Development, 1 (2). pp. 177-203. ISSN 0971-8524; ESSN: 0973-0656

Nollie, Tommy (1997) Perbandingan Ujian Kloz dan Ujian Aneka Pilihan Untuk Menilai Kefahaman Membaca dalam Bahasa Melayu. [Project Paper Report]

Noordin, Nooreen (1997) Effects of Mental And Physical Practice on Learning and Acquisition of a Hitting Skill. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Ong, Boon Puah (1997) Organizational Climate and Teachers' Job Satisfaction in Residential and Non Residential Schools. [Project Paper Report]

Othman, Abu Hassan (1997) Penguasaan Kefahaman Bacaan di Kalangan Murid Tahun Lima Sekolah Kebangsaan, Daerah Kota Setar Negeri Kedah Darul Aman. [Project Paper Report]

Purushothaman, Nirmala (1997) Dating Patterns and Attitudes of Female Fifth Formers in an Inner-City Secondary School in Kuala Lumpur. [Project Paper Report]

Raman, Kunaraja Sita (1997) A Process Model of an Effective Performance Appraisal System. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Ray Lahai, Moses Matthew (1997) Organisational Commitment, Job Satisfaction and Job Performance Among Operators of Selected Electrical and Electronic Industries in Klang Valley, Malaysia. PhD thesis, Universiti Putra Malaysia.

Sinnasamy, Ponusamy (1997) The Rise and Fall of Malaysian Labour Organisation - (MLO) A Case Study. [Project Paper Report]

Soh, Kim Geok (1997) Suatu Kajian Untuk Menentukan Jenis Somatotaip dan Peratusan Lemak Badan di Kalangan Pemain-Pemain Bola Keranjang Wanita Kebangsaan Malaysia. [Project Paper Report]

Syed Mustafa, Sharifah Muzlia (1997) A Comparative Study of Sexual Identity and Emotional Disturbance Between Feminine and Masculine Boys. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Taib, A. Murad (1997) Penglibatan Pekebun Kecil dalam Membuat Penilaian Program Pembangunan RISDA. [Project Paper Report]

Wong, Yuet Chee (1997) Interrole Conflict and Social Support: A Study of Married Women Nurses. [Project Paper Report]

This list was generated on Sun Feb 25 13:41:11 2018 +08.