Keyword Search:


Bookmark and Share

Browse by Faculty

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Author | Item Type | No Grouping
Number of items: 33.

A. Manaf, Zulkifli (1996) General Problems Experienced by Elementary Classroom Teachers. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 4 (2). pp. 129-139. ISSN 0128-7702

Abd. Rahman, Jaafar (1996) Falsafah Program Pembangunan Insan: Anutan Di Beberapa Buah Agensi Di Malaysia. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Abdul Hamid, Mohd Halimi (1996) Adult Learners Motivational Orientations And Motivation Towards Programme Of The Institute For The Studies In Islamic Sciences. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Abdul Rahim, Rohana (1996) Persepsi Pelajar Terhadap Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Pilihan Pertanian. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Abdul Rahim, Yaakob (1996) Keupayaan Masjid Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur Sebagai Pusat Pembangunan Bella Setempat Dari Pandangan Pegawai Dan Ahli Jawatankuasa. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Bakar, Ab. Rahim (1996) Educational Correlates of Ohio Agricultural Students' Career Maturity. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 4 (1). pp. 21-27. ISSN 0128-7702

Batubara, Abd.muhyi (1996) Amalan Aktiviti Masa Lapang Remaja Sekolah Di Kotamadya Medan. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Devi Subramaniam, Indra (1996) Predictive Ability Of Selected Individual And Organisational Variables On Job Performance Of Selected Employees In A Japanese Multinational Company In Malaysia. PhD thesis, Universiti Putra Malaysia.

Hasan, Abdul Hamid (1996) Persepsi Pelajar-Pelajar Semester Tiga dan Lima Kursus Kejuruteraan Awam dan Akauntansi di Politeknik Terhadap Keperluan Kemahiran Pekerjaan. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Hj.Mohd.Nor, Sokri (1996) Analisis Keperluan Latihan Keusahawanan Pengusaha-Pengusaha Pasar Tani. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Ismail, Mohd Arif (1996) Permainan dan Simulasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa di Kalangan Guru-Guru dan Pelajar-Pelajar Sekolah Rendah di Daerah Hulu Langat, Selangor: Satu Tinjauan. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Ismail, Sharifuddin (1996) Persepsi Kaunselor Terhadap Keberkesanan Kursus Dalam Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Maktab-Maktab Perguruan. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

J. N. J. Money, Suthanthiradevi (1996) Pengaruh Bahasa Ibunda dalam Proses Pembelajaran Bahasa Melayu Murid-Murid India. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Jais, Mohd Noor (1996) Eksekutif Wanita Melayu Dan Pekerjaan Di Sektor Korporat: Satu Analisis Konflik Peranan. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Jalaludin, Hj.Mohd.Zamri (1996) Transfer Of Training Of Self Development Course As Perceived By The Managerial And Professional Employees Of Kuala Lumpur City Hall. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Konting, Mohd Majid (1996) Penilaian perlaksanaan KBSM : implikasi strategik terhadap pendidikan keguruan. In: Seminar Kebangsaan Penilaian KBSM:Isu dan Hala Tuju Ke Arah Abad 21., 2-6 Sept 1996, Institut Aminuddin Baki, Sri Layang..

Kuroda, Masako (1996) A Task Inventory at Job-Entry Level for Malaysian Bakers. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Mohamad Sheriff, Nooraini (1996) Evaluation of the Perceived Effects of Management Training Programmes for Commercial Bank Managers in Peninsular Malaysia. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Mohd Isa, Abd Majid (1996) The Ability of a Child's Self-rating Scale in Estimating Intellectual Ability. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 4 (2). pp. 109-113. ISSN 0128-7702

Mohd Isa, Abd Majid (1996) The Effectiveness of Teacher Ratings in Identifying Potential Intellectually Gifted Malay Children. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 4 (2). pp. 115-120. ISSN 0128-7702

Musa Kamal, Sri Hayati (1996) Persepsi Guru Terhadap Keperluan Pelajar Dan Keupayaan Mengajar Kemahiran Keusahawanan dalam Mata Pelajaran Elektif Vokasional dan Teknologi. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Nasution, Irwan (1996) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penglibatan Masyarakat Desa Dalam Aktiviti Penyuluhan Agama Islam Di Sumatera Utara, Indonesia. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Othman, Salwati and Hamzah, Ahmad Sazali and Aimi, Norio and Lajis, Md Nordin (1996) Chemical Constituents of Hedyotis dichotoma and their Biological Activity. Pertanika Journal of Science & Technology, 4 (2). pp. 183-189. ISSN 0128-7680

Pang, Hock Chin (1996) Penggunaan dan Kebolehbacaan Bahan dalam Buku Teks Bahasa Malaysia Tingkatan 2 KBSM. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Prayitno, Irwan (1996) Profil Personaliti Belia Dan Hubungannya Dengan Disiplin Ibu Bapa. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Raja Omar, Tengku Adli (1996) Persepsi Guru Pelatih Terhadap Kursus Kemahiran Hidup Perguruan Sekolah Menengah di Maktab-Maktab Perguruan Malaysia. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Rajain, Ahmad Shahril (1996) Analisis Kesalahan Bahasa Melayu di Kalangan Pelajar-Pelajar Tingkatan Enam di Sekolah Menengah: Satu Kajian Kes. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Said, Md.Yadi (1996) Cara Pengurusan Konflik Antara Perseorangan Di Kalangan Eksekutif Dan Keberkesanannya Dalam Organisasi. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Salleh, Suhaimi (1996) Faktor-Faktor Penerimaanguna Teknologi Getah Matang Di Kalangan Pekebun Getah Di Jajahan Machang, Kelantan. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Shahabudin, Razali (1996) Tanggapan Pegawai Hal Ehwal Islam Negeri Terhadap Pelaksanaan Program Latihan Anjuran Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Sipon, Dzukifli (1996) Iklim Organisasi Dan Perkaitannya Dengan Prestasi Kerja Pegawai Perunding Perbadanan Produktiviti Negara (Npc). Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

Tan, Ka Yu (1996) Factors Related to Teachers' Perception of Problem Solving Skills Instruction. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Yaakub, Ahmad Raji (1996) The Implementation Of Training Needs Assessment Among Training Managers In Selected Private Organisations In Malaysia. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

This list was generated on Mon May 27 04:06:04 2013 MYT.