UPM Institutional Repository

Amalan pembangunan kandungan dokumentari Malaysia untuk pasaran antarabangsa


Citation

Mohd Shukor, Shahrul Azli (2019) Amalan pembangunan kandungan dokumentari Malaysia untuk pasaran antarabangsa. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Abstract

Di Malaysia pasaran penerbitan dokumentari amat terhad. Faktor penyebab fenomena ini ialah kerana slot tayangan dokumentari yang terhad dan bayaran produksi yang rendah. Kemelut ini berterusan apabila wujud masalah kualiti skrip, kurangnya penyelidikan dan tempoh masa yang pendek untuk pembikinan akibat bayaran yang rendah oleh pihak penyiar tempatan. Dengan demikian, pasaran antarabangsa merupakan penyelesaian yang berpotensi tinggi untuk penerbit dokumentari tempatan. Namun kekurangan pendedahan dan pengalaman telah menghadkan usaha penerbit tempatan untuk menembusi pasaran antarabangsa. Standard dan kualiti penerbitan yang tinggi diperlukan bagi dokumentari di siaran antarabangsa. Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti ciri-ciri dan amalan pembangunan kandungan dokumentari Malaysia untuk pasaran antarabangsa dengan meneroka apakah ciri-ciri dan amalan pembangunan kandungan yang baik. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif dengan mengaplikasikan pendekatan fenomenologi bagi memahami fenomena penerbitan dokumentari Malaysia untuk pasaran antarabangsa. Teori Auteur menjadi asas kepada kajian ini. Teori Auteur menyarankan bahawa sesuatu karya itu dibentuk hasil daripada stail individu pengarah dengan digabungkan dengan kepakaran teknikal sehingga membentuk makna kepada karya mereka. Kajian ini melibatkan 7 orang penerbit dokumentari tempatan yang berpengalaman menerbitkan dokumentari untuk penyiar antarabangsa. Informan dipilih melalui kaedah persampelan bertujuan. Semua informan ditemu bual secara mendalam dan hasil temu bual dirakam dan ditranskrip. Ia kemudiannya dianalisis untuk mendapatkan data mengenai fenomena dokumentari Malaysia untuk pasaran antarabangsa. Hasil kajian ini mendapati pembikin dokumentari perlu memahami ciri-ciri kandungan dokumentari dan mempraktis amalan pembangunan kandungan yang baik untuk menghasilkan dokumentari untuk pasaran antarabangsa, Wujud satu corak yang perlu dipraktik pembikin dokumentari apabila membangunkan kandungan untuk dokumentari antarabangsa. Corak atau disebut sebagai trend ini merupakan keperluan yang mesti ditetapi kerana ia menjadi kunci utama kepada penerimaan penyiar antarabangsa. Kajian ini mengenal pasti bahawa elemen cerita dan karakter amat dititik beratkan dalam pembangunan jalan cerita. Selain itu, kajian ini mendapati pembikin dokumentari perlu untuk mempraktik amalan-amalan pembangunan kandungan yang baik iaitu kaedah pencarian idea, proses penyelidikan dan kaedah pembangunan treatment. Secara rumusan, kajian ini menemui ciri-ciri dan kaedah yang baik dalam pembangunan kandungan dokumentari untuk pasaran antarabangsa pada tahap pra-produksi, Jika ada kajian lain di masa hadapan, fokus boleh diberikan kepada kajian pada tahap produksi dan pasca-produksi untuk melihat keperluan penyiar antarabangsa pada tahap ini pula.


Download File

[img] Text
FBMK 2020 59 UPMIR.pdf

Download (1MB)

Additional Metadata

Item Type: Thesis (Masters)
Subject: Documentary films - Malaysia
Subject: Documentary films - International cooperation
Call Number: FBMK 2020 59
Chairman Supervisor: Megat Al-Imran Yasin, PhD
Divisions: Faculty of Modern Language and Communication
Depositing User: Editor
Date Deposited: 28 Sep 2022 08:16
Last Modified: 28 Sep 2022 08:16
URI: http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/98730
Statistic Details: View Download Statistic

Actions (login required)

View Item View Item