UPM Institutional Repository

Unsur pragmatik dalam kapsyen instagram dari sudut wacana


Citation

Mat Il, Norazlah (2019) Unsur pragmatik dalam kapsyen instagram dari sudut wacana. Doctoral thesis, Universiti Putra Malaysia.

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji unsur pragmatik dalam kapsyen Instagram dari sudut wacana. Instagram merupakan sebuah aplikasi rangkaian sosial yang telah dicipta oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger dan telah dilancarkan pada Oktober 2010 yang membolehkan para penggunanya untuk menyimpan gambar dan video mereka secara digital serta berkongsi kepada pengguna lain. Dalam Instagram kata-kata yang dimuat naik dan dikongsi dikenali sebagai kapsyen. Oleh itu kajian ini memberikan fokus kepada unsur pragmatik dalam kapsyen Instagram dari sudut wacana. Objektif kajian ialah mengenal pasti unsur pragmatik dalam kapsyen Instagram, menghuraikan faktor penghargaan, kekeluargaan dan keagamaan yang mempengaruhi penggunaan kapsyen Instagram dari sudut wacana dan menjelaskan faktor paling dominan melalui kapsyen Instagram berdasarkan faktor penghargaan, kekeluargaan dan keagamaan. Responden terdiri daripada pengguna bahasa yang mempunyai akaun Instagram. Instagram mereka akan dikaji melalui kapsyen yang ditulis. Kajian akan dibuat menggunakan pendekatan teori analisis wacana oleh Brown & Yule (1983). Pendekatan yang digunakan oleh Brown & Yule (1983) dalam anal isis wacana boleh dibahagikan kepada empat kaedah, iaitu rujukan, praandaian, implikatur dan inferens. Teori ini digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh secara kualitatif. Teori ini juga berfungsi untuk meninjau sejauh mana perkaitan penggunaan data yang dianalisis dengan petikan yang diambil. Hasil kajian mendapati bahawa terdapat unsur pragmatik dalam setiap kapsyen instagram yang ditulis. Faktor penghargaan, kekeluargaan dan keagamaan merupakan faktor yang mempengaruhi kapsyen instagram dan faktor keagamaan merupakan faktor paling dominan dalam kapsyen Instagram yang dikaji. Hasil kajian ini juga diharap akan memberikan manfaat kepada setiap pembaca Instagram dan dijadikan sebagai bahan rujukan dalam kalangan pengguna bahasa sesuai dengan kemajuan dan pembangunan negara pada masa ini.


Download File

[img] Text
FBMK 2020 26 - IR.pdf

Download (15MB)

Additional Metadata

Item Type: Thesis (Doctoral)
Subject: Online social networks - Research
Subject: Social networks - Research
Call Number: FBMK 2020 26
Chairman Supervisor: Normaliza Abd Rahim, PhD
Divisions: Faculty of Modern Language and Communication
Depositing User: Ms. Nur Faseha Mohd Kadim
Date Deposited: 20 Apr 2022 01:38
Last Modified: 20 Apr 2022 01:38
URI: http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/92666
Statistic Details: View Download Statistic

Actions (login required)

View Item View Item