Keyword Search:


Bookmark and Share

Pola Diet dan Taraf Pemakanan Kanak-Kanak Prasekolah Iban di Julau, Sarawak

Musa, Zaliha (1993) Pola Diet dan Taraf Pemakanan Kanak-Kanak Prasekolah Iban di Julau, Sarawak. Masters thesis, Universiti Pertanian Malaysia.

[img] PDF
1025Kb

Abstract

Objektif kajian ini ialah untuk mengenalpasti pola diet dan menilai taraf pemakanan kanak-kanak pra sekolah Iban dan menentukan perkaitannya seramai 119 kanak-kanak prasekolah berumur melebihi setahun hingga lima tahun daripada 10 buah rumah panjang di Julau, Sarawak, telah di pilih menggunakan persampelan rawak berlapis. Dengan menggunakan kaedah ingatan diet 24 jam yang lalu, di dapati pengambilan semua nutrien adalah kurang daripada RDA (Recommended Dietary Allowances) Malaysia, kecuali protein. Diet mereka juga kurang dari segi kepelbagaian, khususnya makanan sumber kalori. Makanan sumber protein, vitamin dan mineral mula di perkenalkan pada purata umur 11 bulan manakala sumber kalori di perkenalkan pada purata umur 13 bulan, Sejarah pemakanan menunjukkan 86.6% kanak-kanak pernah menerima susu ibu. Berasaskan ukuran antropometri dan menggunakan rujukan "National Centre for Health Statistics" (NCHS) sebagai piawai, didapati 44.5% kanak-kanak kurang berat badan, 42% terbantut dan 9.3% tersusut. Perkaitan positif dan signifikan didapati di antara pendidikan ibu bapa, pendapatan isirumah, perbelanjaan makanan, saiz isirumah dan bilangan ahli perempuan di dalam isi rumah, dengan pola diet kanak-kanak. Umur, kebolehan membaca dan menulis, pekerjaan ibu bapa, serta faktor-faktor tersebut diatas, kecuali saiz isi rumah, bilangan ahli perempuan serta pendidikan bapa, mempunyai perkaitan positif dan signifikan dengan taraf pemakanan kanak-kanak. Hasil dan tempoh simpanan padi bukit serta bilangan ayam di pelihara, juga mempunyai perkaitan positif dan signifikan dengan pola diet kanak-kanak.

Item Type:Thesis (Masters)
Subject:Food preferences in children
Subject:Preschool children - Health and hygiene
Subject:Diet
Chairman Supervisor:Associate Professor Zaitun Yassin, PhD
Call Number:FEM 1993 1
Faculty or Institute:Faculty of Human Ecology
ID Code:8196
Deposited By: Nurul Hayatie Hashim
Deposited On:20 Oct 2010 16:24
Last Modified:20 Oct 2010 18:03

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 20 Oct 2010 16:24.

View statistics for "Pola Diet dan Taraf Pemakanan Kanak-Kanak Prasekolah Iban di Julau, Sarawak"