Keyword Search:


Bookmark and Share

Hubungan antara keterhubungan, kebolehsediaan dan komunikasi guru dengan keterampilan pelajar aliran kemahiran

Abu Taib, Norzanah (2012) Hubungan antara keterhubungan, kebolehsediaan dan komunikasi guru dengan keterampilan pelajar aliran kemahiran. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
858Kb

Abstract

Pelajar aliran kemahiran berpencapaian rendah dalam peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) yang memerlukan bimbingan dan bantuan maksimum daripada guru. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap keterhubungan, kebolehsediaan dan komunikasi guru dengan pelajar terhadap keterampilan pelajar aliran kemahiran berdasarkan persepsi guru. Pendekatan kuantitatif iaitu reka bentuk berbentuk tinjauan yang menggunakan instrumen soal selidik mengandungi 40 item dijawab oleh responden. Jumlah responden adalah 110 orang guru yang mengajar pelajar aliran kemahiran di sekolah menengah teknik dan vokasional zon tengah iaitu negeri Perak, Selangor dan Wilayah Persekutuan. Dapatan kajian menunjukkan keterhubungan (M=4.17, SP=0.32), kebolehsediaan (M=4.37, SP=0.30) dan komunikasi (M=4.35, SP=0.30) berada pada tahap tinggi. Keterampilan pelajar aliran kemahiran mengikut persepsi guru juga berada pada tahap tinggi (M=4.20, SP=0.25). Dapatan juga menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan berdasarkan keterampilan pelajar aliran kemahiran bagi tahap keterhubungan t(108)= 2.35, p<.05) dan tahap komunikasi t(108)= 2.57, p<.05). Dapatan ujian regresi pelbagai menunjukkan pembolehubah komunikasi antara guru dengan pelajar menjadi peramal kepada keterampilan pelajar aliran kemahiran. Walau bagaimanapun apabila pembolehubah keterhubungan, kebolehsediaan dan komunikasi antara guru dengan pelajar digabungkan, ia menyumbang sebanyak dua puluh peratus kepada keterampilan pelajar.

Item Type:Thesis (Masters)
Subject:Teacher-student relationships - Malaysia
Subject:Academic achievement - Malaysia
Subject:Vocational education - Malaysia
Chairman Supervisor:Abdullah Mat Rashid, PhD
Call Number:FPP 2012 74
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
ID Code:39320
Deposited By: Haridan Mohd Jais
Deposited On:25 Jun 2015 11:18
Last Modified:25 Jun 2015 11:18

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 25 Jun 2015 11:18.

View statistics for "Hubungan antara keterhubungan, kebolehsediaan dan komunikasi guru dengan keterampilan pelajar aliran kemahiran"