UPM Institutional Repository

Strategi bertutur dalam kalangan pendebat bahasa arab di peringkat pra-universiti


Citation

Mohamed, Ahmad Syahmi (2021) Strategi bertutur dalam kalangan pendebat bahasa arab di peringkat pra-universiti. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Abstract

Pelajar yang menyertai aktiviti debat perlu memiliki kemahiran berkomunikasi lisan yang berkesan baik dari segi penyampaian idea mahupun kehalusan bahasa. Seseorang pendebat yang fasih perlu menyampaikan hujah dengan seimbang, informatif, dan difahami. Dalam hal ini, penggunaan strategi bertutur yang berbeza- beza dilihat sebagai satu elemen yang penting dalam menghasilkan komunikasi lisan yang berkesan. Justeru, kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti strategi bertutur yang digunakan oleh pendebat bahasa Arab, serta menganalisis cara penggunaan strategi ini dalam proses perdebatan. Responden yang dipilih merupakan peserta debat yang menjuarai debat bahasa Arab peringkat IPT, manakala data diperoleh daripada rakaman video pertandingan debat serta temu bual dengan responden yang dipilih. Dapatan kajian kemudiannya dianalisis menggunakan Teori Strategi Komunikasi. Hasil kajian mendapati bahawa para pendebat menggunakan pengabaian mesej dan pengelakan topik; iaitu substrategi di bawah strategi pengelakan, serta penganggaran, kata ciptaan dan penghuraian berjela di bawah strategi parafrasa. Para pendebat juga kerap menggunakan terjemahan literal, rayuan kerjasama, penukaran bahasa dan mimik bagi strategi pemindahan. Kajian turut mendapati satu lagi substrategi baharu yang menjadi cabang kepada strategi terjemahan literal, iaitu terjemahan kontekstual. Selain itu, satu strategi baharu telah ditemukan, iaitu strategi pengulangan. Hasil analisis cara penggunaan strategi pula menunjukkan para pendebat menggunakan strategi dalam tiga (3) proses yang berbeza, iaitu semasa penyediaan teks, penyampaian hujah, serta ketika menjawab celahan. Strategi bertutur telah digunakan sebagai persediaan untuk menyusun idea sebelum perlawanan bermula. Apabila berada di pentas debat, strategi bertutur digunakan untuk melancarkan bahasa, menerangkan maksud, menarik perhatian, melakukan perpindahan kepada hujah seterusnya, dan juga sebagai tempoh singkat untuk merehatkan minda. Strategi bertutur juga digunakan apabila berhadapan dengan masalah kekurangan kosa kata atau mesej yang kurang difahami. Kesemua strategi ini digunakan untuk menyampaikan hujah dengan penuh yakin, tanpa rasa tergugat sekalipun menghadapi kekurangan daripada diri sendiri dan juga gangguan oleh pihak lawan.


Download File

[img] Text
AHMAD SYAHMI BIN MOHAMED - IR.pdf

Download (1MB)

Additional Metadata

Item Type: Thesis (Masters)
Subject: Debates and debating in literature
Subject: Arabic language - Study and teaching (Higher)
Call Number: FBMK 2021 66
Chairman Supervisor: Nik Farhan Mustapha, PhD
Divisions: Faculty of Modern Language and Communication
Depositing User: Ms. Rohana Alias
Date Deposited: 04 Apr 2023 07:27
Last Modified: 04 Apr 2023 07:27
URI: http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/99662
Statistic Details: View Download Statistic

Actions (login required)

View Item View Item