UPM Institutional Repository

Kesediaan pesawah di kawasan pertanian Lembaga Kemajuan Pertanian Muda untuk mencarum dalam skim jaringan keselamatan sosial


Citation

Sahul Hameed, Mohamad Noor Firdaus (2021) Kesediaan pesawah di kawasan pertanian Lembaga Kemajuan Pertanian Muda untuk mencarum dalam skim jaringan keselamatan sosial. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Abstract

Kajian ini bertujuan meneliti kesediaan pesawah untuk mencarum dalam Skim Jaringan Keselamatan Sosial (SJKS) sekiranya lima (5) keperluan berdasarkan Teori Maslow telah dipenuhi dalam kehidupan pesawah. Kajian ini dilaksanakan di kawasan Lembaga Kemajuan Pertana Muda (MADA). Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik survei dengan menggunakan analisis deskriptif dan inferensi. Kajian ini melibatkan seramai 500 pesawah dan dilaksanakan di lima Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) di MADA. Pengumpulan data bagi kajian ini adalah melalui borang soal selidik. Kajian ini menggunakan teknik persampelan rawak berperingkat (multi stage random sampling) iaitu gabungan persampelan rawak mudah dan persampelan rawak sistematik. Data yang diperolehi daripada soal selidik dianalisis menggunakan perisian Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Objektif khusus kajian ialah (1) mengenalpasti tahap kesediaan pesawah untuk mencarum dalam SJKS, (2) mengenalpasti hubungan keperluan berdasarkan Teori Maslow dengan kesediaan pesawah untuk mencarum dalam SJKS, (3) Mengenalpasti perkaitan antara latar belakang sosiodemografi terpilih (jantina, umur dan pendapatan isi rumah) dengan kesediaan pesawah untuk mencarum dalam SJKS dan (4) mengenalpasti bentuk SJKS yang diperlukan oleh pesawah. Dapatan kajian menunjukkan menunjukkan bahawa tahap kesediaan pesawah untuk mencarum dalam SJKS adalah sederhana kerana pesawah kurang maklumat mengenai keselamatan sosial daripada pihak Kerajaan dan MADA. Selain itu, kajian ini juga menunjukkan bahawa terdapat perhubungan yang signifikan antara 5 keperluan pesawah berdasarkan Teori Maslow dengan kesediaan pesawah untuk mencarum dalam SJKS. Dalam masa yang sama, seramai 76.4% pesawah juga menyatakan terdapat keperluan untuk mereka mencarum dalam SJKS. Dari segi aspek sosiodemografi (jantina, umur dan pendapatan isi rumah), kajian ini mendapati bahawa tiada perhubungan yang signifikan dan ini membuktikan bahawa aspek sosiodemografi tidak mempengaruhi pesawah untuk mencarum dalam SJKS. Selain itu, hasil kajian juga menunjukkan bahawa pesawah memerlukan sebuah skim yang mempunyai nilai caruman fleksibel berdasarkan pendapatan mereka dan ditakbir urus oleh komuniti pesawah sendiri. Skim tersebut juga perlu melindungi pesawah dari aspek kesihatan, tanaman dan peralatan sawah.


Download File

[img] Text
FEM 2021 11 UPMIR.pdf

Download (1MB)

Additional Metadata

Item Type: Thesis (Masters)
Subject: Agriculture - Economic aspects - Malaysia
Subject: Social security
Subject: Farmers - Economic conditions
Call Number: FEM 2021 11
Chairman Supervisor: Profesor Madya Nobaya binti Ahmad, PhD
Divisions: Faculty of Human Ecology
Depositing User: Editor
Date Deposited: 12 Oct 2022 01:21
Last Modified: 12 Oct 2022 01:21
URI: http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/98842
Statistic Details: View Download Statistic

Actions (login required)

View Item View Item