UPM Institutional Repository

Pelaksanaan interaksi lisan dalam pengajaran pensyarah Bahasa Melayu di Institut Pendidikan Guru


Citation

Aminuddin, Zarien Nurlieyana (2020) Pelaksanaan interaksi lisan dalam pengajaran pensyarah Bahasa Melayu di Institut Pendidikan Guru. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti dan meninjau pelaksanaan interaksi lisan dalam kalangan pensyarah bahasa Melayu di Institut Pendidikan Guru (IPG). Kajian ini memenuhi objektif kajian iaitu, mengenal pasti pelaksanaan interaksi lisan dalam pengajaran pensyarah kursus Bahasa Melayu, menghuraikan pendekatan pengajaran interaksi lisan di IPG, menganalisis teknik interaksi lisan dalam pengajaran kursus bahasa Melayu, dan merumuskan teknik interaksi lisan dan pendekatan pengajaran pensyarah. Kajian ini mengaplikasikan kerangka teori Teknik Interaksi Lisan Roselan Baki (2003) yang mengemukakan sembilan teknik interaksi, iaitu penerangan, penyoalan, kawalan, penggiliran, pengulangan, arahan, pencungkilan idea, perbincangan dan penilaian. Seterusnya, kajian ini juga mengaplikasikan pendekatan komunikatif Mahzan (2008) yang menerapkan aktiviti komunikatif dalam pengajaran pensyarah. Kajian ini menggunakan reka bentuk pendekatan kualitatif, iaitu satu kes pelbagai tempat dengan melibatkan empat orang pensyarah kursus Bahasa Melayu IPG sebagai peserta kajian. Teknik persampelan bertujuan digunakan berserta beberapa kriteria tertentu dalam pemilihan sampel kajian ini. Teknik pengumpulan data kajian ini merangkumi temu bual semi berstruktur secara mendalam. Protokol temu bual kajian ini menggunakan dua konstruk iaitu, pelaksanaan teknik interaksi lisan dan pendekatan pengajaran Pengkaji menggunakan perisian NVIVO untuk menganalisis data mengikut tema dapatan kajian. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa pelaksanaan interaksi lisan sememangnya menjadi amalan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran oleh pensyarah bahasa Melayu di IPG. Dapatan kajian ini juga memberi gambaran bahawa pensyarah dapat menguasai teknik interaksi lisan secara dua hala antara pensyarah dan pelajar. Selain itu, kajian ini menunjukkan bahawa wujudnya pelbagai teknik interaksi lisan yang digunakan oleh pensyarah mencakupi bentuk bahasa lisan, kemampuan berbahasa, dan pertimbangan komunikatif dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Secara keseluruhannya, pelaksanaan interaksi lisan dapat memantapkan kemahiran pengajaran pensyarah, meningkatkan kefahaman pelajar dan mewujudkan suasana pembelajaran secara aktif.


Download File

[img] Text
FPP 2021 6 - IR.pdf

Download (1MB)

Additional Metadata

Item Type: Thesis (Masters)
Subject: Malay language - Study and teaching
Subject: Interaction analysis in education
Subject: Verbal behavior
Call Number: FPP 2021 6
Chairman Supervisor: Azhar Md Sabil, PhD
Divisions: Faculty of Educational Studies
Depositing User: Ms. Nur Faseha Mohd Kadim
Date Deposited: 26 Aug 2022 07:33
Last Modified: 26 Aug 2022 07:33
URI: http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/98484
Statistic Details: View Download Statistic

Actions (login required)

View Item View Item