UPM Institutional Repository

Faktor-Faktor Persekitaran yang Mempengaruhi Kreativiti di Kalangan Pekerja: Organisasi Terpilih di Taman Teknologi Malaysia


Citation

Sinnappan, Santhidran (2002) Faktor-Faktor Persekitaran yang Mempengaruhi Kreativiti di Kalangan Pekerja: Organisasi Terpilih di Taman Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Abstract

Objektif kajian ini adalah meninjau tahap faktor-faktor persekitaran tempat kerja yang mempengaruhi kreativiti pekerja di syarikat-syarikat yang mengeluarkan perisian dan perkakasan komputer di Taman Teknologi Malaysia (ITM). Model Persekitaran tempat kerja untuk kreativiti yang dibina oleh Amabile (1996) digunakan sebagai kerangka konseptual dalam kajian ini. Tujuh pembolehubah digunakan dalam kerangka konseptual ini. Enam pembolehubah bebas ialah galakan organisasi, galakan penyelia, sokongan rakan sekerja, sumber yang mencukupi, kerja yang mencabar dan kebebasan. Kreativiti pekerja adalah pembolehubah bersandar dalam kajian ini. Teknik kajian yang dijalankan Wah berbentuk kajian tinjalUla Populasi kajian meliputi sebanyak 13 buah organisasi yang mengeluarkan perisian dan perkakasan komputer di Taman Teknologi Malaysia. Pengumpulan data dibuat daripada ke semua populasi kajian. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan statistik deskriptif, korelasi dan regrasi Kajian ini mendapati persekitaran tempat berada dalam tahap sederhana kondusif untuk kreativiti. Dapatan kajian juga menunjukkan kreativiti pekerja berada dalam tahap sederhana. Tiga faktor iaitu kebebasan (r=0.54), galakan organisasi (r=0.49) dan sokongan rakan sekerja (r=0.46) mempunyai korelasi tertinggi ke atas kreativiti pekerja.


Download File

[img] Text
FPP_2002_4.pdf

Download (4MB)

Additional Metadata

Item Type: Thesis (Masters)
Subject: Employees - Creative ability - Malaysia
Subject: Organizational behaviour - Malaysia
Call Number: FPP 2002 4
Chairman Supervisor: Bahaman Abu Samah, PhD
Divisions: Faculty of Educational Studies
Depositing User: Laila Azwa Ramli
Date Deposited: 18 Jan 2011 07:50
Last Modified: 19 Feb 2024 02:49
URI: http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/9278
Statistic Details: View Download Statistic

Actions (login required)

View Item View Item