UPM Institutional Repository

Persepsi Terhadap Peranan Pengurus Sekolah dalam Pengurusan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) di Jerantut


Citation

Daras, Ahmad (1999) Persepsi Terhadap Peranan Pengurus Sekolah dalam Pengurusan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) di Jerantut. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Abstract

Penyelidikan ini bertujuan untuk meninjau persepsi pengurus dan guru sekolah terhadap tahap pengetahuan, keperluan dan pelaksanaan pengurusan KBSM di sembilan buah sekolah menengah dalam daerah Jerantut Pahang Darul Makmur. Kajian ini juga turut meninjau perbezaan persepsi antara pengurus sekolah dengan guru terhadap tahap pengetahuan, keperluan dan pelaksanaan pengurusan KBSM oleh pengurus sekolah di daerah berkenaan. Sebanyak 79 orang responden telah dikategorikan sebagai 'pengurus sekolah' yang terdiri daripada pengetua, guru penolong kanan, penyelia petang, ketua bidang mata pelajaran dan setiausaha kurikulum. Sementara 344 orang lagi dikategorikan sebagai guru biasa. Kesemua responden dalam kajian ini dikehendaki menjawab soal selidik berkaitan pengurusan KBSM di sekoJah masing-masing. Penganalisisan data kajian adalah berpandukan statistik deskriptif dan ujian 't'.Dapatan kajian menunjukkan bahawa secara keseJuruhannya responden di kalangan pengurus sekolah mempunyai persepsi tahap pengetahuan dan tahap keperluan pengurusan KBSM yang tinggi. Walau bagaimanapun, tahap pelaksanaan pengurusan kurikulum dipersepsikan berada di tahap sederhana tinggi. Sementara guru pula mempersepsikan bahawa tahap pengetahuan pengurus sekolah terhadap pengurusan kurikulum adalah tinggi, namun tahap keperluan pengurusan kurikulum oleh pengurus sekolah dipersepsikan sederhana tinggi dan tahap pelaksanaan pengurusan kurikulum yang dijalankan oleh pengurus sekolah dipersepsikan sederhana sahaja. Di samping itu, dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan persepsi yang signifikan di antara pengurus sekolah dengan guru terhadap tahap pengetahuan, keperluan dan pelaksanaan pengurusan (KBSM) oleh pengurus sekolah.


Download File

[img] PDF
FPP_1999_62_A.pdf

Download (1MB)

Additional Metadata

Item Type: Thesis (Masters)
Subject: School management and organization - Pahang
Subject: School personnel management - Pahang
Subject: Curriculum planning
Call Number: FPP 1999 62
Chairman Supervisor: Associate Professor Zaidatol Akmaliah Lope Pihie, PhD
Divisions: Faculty of Educational Studies
Depositing User: Laila Azwa Ramli
Date Deposited: 11 Jan 2011 06:40
Last Modified: 11 Jan 2011 06:42
URI: http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/9169
Statistic Details: View Download Statistic

Actions (login required)

View Item View Item