UPM Institutional Repository

Kefahaman terhadap tanggungjawab profesion perguruan dan pengamalan nilai-nilai Islam dalam kalangan pendidik muslim di sekolah rendah di daerah Hulu Langat, Selangor, Malaysia


Citation

Mohd Puad, Nurlina (2019) Kefahaman terhadap tanggungjawab profesion perguruan dan pengamalan nilai-nilai Islam dalam kalangan pendidik muslim di sekolah rendah di daerah Hulu Langat, Selangor, Malaysia. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Abstract

Guru merupakan satu ejen yang penting kepada keberkesanan pendidikan sekaligus pemangkin kepada pembangunan tamadun manusia, masyarakat dan negara. Guru yang berkualiti bakal melahirkan insan yang berkualiti. Oleh itu, kajian ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti tahap kefahaman pendidik Muslim terhadap tanggungjawab profesion perguruan dan pengamalan nilai-nilai Islam dalam pengajaran sekolah rendah di Daerah Hulu Langat, Malaysia. Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif dengan pengedaran borang soal selidik kepada 334 pendidik muslim di lima buah sekolah rendah yang dipilih di Daerah Hulu Langat. Perisian Statistical Package for the Social Science (SPSS 20.0) telah digunakan untuk menganalisis data yang diperolehi. Dalam kajian ini didapati bahawa tahap kefahaman pendidik muslim dari aspek pengetahuan dalam menjalankan tugas hakiki adalah tinggi dan baik di mana pendidik itu sendiri memahami akan tanggungjawab yang di beri serta melaksanakannya dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP). Manakala dari aspek pengamalan nilai-nilai Islam menunjukkan bahawa pendidik muslim mengamalkan nilai-nilai Islam dalam pengajaran dan pembelajaran dengan hasil analisis adalah tinggi iaitu 95.8%. Analisis terperinci terhadap hubungan antara kefahaman berkenaan tanggungjawab profesion perguruan dan juga pengamalan nilai-nilai Islam menunjukkan bahawa terdapat hubungan diantara kedua-dua pemboleh ubah ini. Hasil analisis ANOVA juga telah menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan di antara pengalaman bekerja dengan pengamalan nilai-nilai Islam dalam PdP. Dapatan menarik ini menunjukkan bahawa pendidik muslim yang mempunyai tahap kefahaman yang tinggi terhadap tanggungjawab profesion perguruan sekaligus akan mengamalkan nilai-nilai Islam yang tinggi dalam PdP. Ini kerana dalam tanggungjawab profesion perguruan juga telah menggariskan nilai-nilai Islam sebagai panduan dan amalan para pendidik berteraskan Indikator Standard Guru Malaysia (SGM) dalam melahirkan guru yang berkualiti serta berakhlak mulia. Kesimpulan, pendidik muslim haruslah memainkan peranan yang penting dalam profesion perguruan agar setiap ilmu yang diturunkan dan akhlak baik yang dipamerkan menjadi satu simbol seorang pendidik muslim yang sejati.


Download File

[img] Text
FEM 2020 11 - IR.pdf

Download (1MB)

Additional Metadata

Item Type: Thesis (Masters)
Subject: Teacher effectiveness
Subject: Teaching - Religious aspects - Islam
Call Number: FEM 2020 11
Chairman Supervisor: Profesor Madya Mohd Daud B. Awang, PhD
Divisions: Faculty of Human Ecology
Keywords: Pendidik, Profesión perguruan, Nilai-nilai Islam
Depositing User: Ms. Nur Faseha Mohd Kadim
Date Deposited: 07 Oct 2021 03:24
Last Modified: 07 Oct 2021 03:24
URI: http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/90897
Statistic Details: View Download Statistic

Actions (login required)

View Item View Item