UPM Institutional Repository

Pengaruh efikasi diri, intensiti pendidikan pengguna, trait personaliti dan media sosial terhadap pendayaupayaan pengguna di Malaysia


Citation

Tajurahim, Nurul Nadiah Syahida (2019) Pengaruh efikasi diri, intensiti pendidikan pengguna, trait personaliti dan media sosial terhadap pendayaupayaan pengguna di Malaysia. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Abstract

Di sebalik pelbagai persiapan dan pembangunan untuk menyediakan pengguna berhadapan dengan IR 4.0 dan Society 5.0, pengguna masih lagi dibelenggu dengan krisis dan isu seperti kes penipuan pengguna. Di samping itu, pelbagai pilihan dan tawaran kepada pengguna juga membuatkan pembuatan keputusan pengguna menjadi lebih rumit dan ia melibatkan pengguna bandar dan luar bandar. Oleh yang demikian, sudah tiba masanya pendayaupayaan pengguna ditingkatkan. Dengan menggunakan pendekatan Teori Pendayaupayaan dan Teori Kognitif Sosial, tujuan utama kajian ini ialah untuk menentukan faktor yang mempengaruhi pendayaupayaan pengguna di Malaysia. Menggunakan kaedah kajian berbentuk kuantitatif, seramai 400 orang responden berumur 18 tahun ke atas terlibat dan mereka telah dipilih menggunakan teknik persampelan rawak berperingkat di empat zon utama, utara, selatan, timur dan tengah termasuklah sabah dan sarawak dan negeri yang terpilih ialah Selangor, Johor, Terengganu, Pulau Pinang dan Sarawak. Empat faktor dikaji ialah efikasi diri, intensiti pendidikan pengguna, trait personaliti dan media sosial. Tahap pendayaupayaan juga dianalisis bagi melihat sama ada wujudnya perbezaan tahap pendayaupayaan antara pengguna bandar dan luar bandar. Ujian analisis regresi berganda telah digunakan untuk meramal faktor yang mempengaruhi pendayaupayaan dan penemuan kajian mendapati intensiti pendidikan pengguna, efikasi diri, media sosial dan personaliti agresif mempunyai perhubungan yang signifikan dengan pendayaupayaan pengguna, manakala pemboleh ubah personaliti asertif digugurkan daripada model kerana ia tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan pendayaupayaan pengguna. Hasil kajian juga menunjukkan bahawa, tahap pendayaupayaan pengguna bandar dan luar bandar tidak menunjukkan sebarang perbezaan. Akhir sekali, profil pendayaupayaan pengguna telah dibentuk dan kajian ini menunjukkan bahawa umur, pekerjaan dan status perkahwinan responden perlu ditekankan bagi memastikan perancangan pembentukan program pendidikan disasarkan kepada golongan yang betul. Kesimpulannya, kajian ini memberi maklumat yang diperlukan untuk aspek penambahbaikan terhadap dasar pengguna negara dan akta perlindungan pengguna sedia ada untuk meningkatkan pendayaupayaan pengguna.


Download File

[img] Text
FEM 2019 35 - ir.pdf

Download (1MB)

Additional Metadata

Item Type: Thesis (Masters)
Subject: Consumer behavior - Malaysia
Call Number: FEM 2019 35
Chairman Supervisor: Elistina Abu Bakar, PhD
Divisions: Faculty of Human Ecology
Depositing User: Ms. Nur Faseha Mohd Kadim
Date Deposited: 23 Feb 2021 01:53
Last Modified: 31 Dec 2021 08:33
URI: http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/84545
Statistic Details: View Download Statistic

Actions (login required)

View Item View Item