UPM Institutional Repository

Pengaruh sosialisasi terhadap pengetahuan dan penglibatan mahasiswa Melayu dalam politik Malaysia


Citation

Mamat, Mazli (2015) Pengaruh sosialisasi terhadap pengetahuan dan penglibatan mahasiswa Melayu dalam politik Malaysia. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh sosialisasi terhadap pengetahuan dan penglibatan mahasiswa Melayu di Universiti Awam dalam politik Malaysia. Sosialisasi politik pada umumnya merupakan proses pengasuhan, pengajaran dan pemindahan nilai-nilai serta perlakuan politik dari satu generasi kepada generasi yang berikutnya. Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan melalui pendekatan kuantitatif dan pengumpulan data menggunakan borang soal selidik. Sampel kajian melibatkan seramai 441 orang mahasiswa Melayu dari empat buah Universiti Awam iaitu,Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Putra Malaysia dan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Kaedah pensampelan pula menggunakan teknik pensampelan berstrata, manakala data dianalisis menggunakan ujian-t, ujian ANOVA sehala, Regresi dan Korelasi. Kajian mendapati tahap pengetahuan mahasiswa Melayu mengenai politik berada pada tahap tinggi, begitu juga dengan kepentingan mengundi. Namun, penglibatan mahasiswa Melayu dalam politik berada pada tahap yang rendah. Jantina dan tempat dibesarkan tidak menunjukkan sebarang perbezaan yang signifikan dengan penglibatan politik, tetapi tempat tinggal semasa menunjukkan sebaliknya. Kajian mendapati agen sosialisasi media massa merupakan agen sosialisasi politik yang paling dominan mempengaruhi penglibatan mahasiswa Melayu dalam politik Malaysia berbanding agen sosialisasi keluarga, rakan sebaya dan institusi pendidikan. Secara keseluruhannya didapati mahasiswa yang melalui proses sosialisasi politik yang tinggi cenderung terlibat secara aktif dalam politik berbanding dengan responden yang mengalami proses sosialisasi politik pada tahap yang rendah.


Download File

[img]
Preview
PDF
FEM 2015 23IR.pdf

Download (2MB) | Preview

Additional Metadata

Item Type: Thesis (Masters)
Subject: College students - Political participation
Subject: Malays - Political activity
Call Number: FEM 2015 23
Chairman Supervisor: Abdul Razak Abdul Rahman, PhD
Divisions: Faculty of Human Ecology
Depositing User: Haridan Mohd Jais
Date Deposited: 02 Jan 2018 05:37
Last Modified: 02 Jan 2018 05:37
URI: http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/58235
Statistic Details: View Download Statistic

Actions (login required)

View Item View Item