UPM Institutional Repository

Hubungan antara pengetahuan pengajaran dengan efikasi mengajar bidang makanan dan pemakanan dalam kalangan guru ekonomi rumah tangga


Citation

Mohamed Yusof, Rahayu (2012) Hubungan antara pengetahuan pengajaran dengan efikasi mengajar bidang makanan dan pemakanan dalam kalangan guru ekonomi rumah tangga. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Abstract

Pengajaran bidang makanan dan pemakanan (M&P) yang berkesan adalah penting bagi menjamin murid memperoleh maklumat yang tepat tentang pemakanan, serta amalan pemilihan dan pengambilan makanan yang sihat bagi memperolehi kesihatan dan fizikal yang baik. Efikasi kendiri yang tinggi adalah penting bagi seseorang guru kerana ia dapat membantu guru membina proses pengajaran yang berkesan. Guru yang mempunyai efikasi kendiri yang tinggi sentiasa berusaha mempelbagai kaedah pengajaran, mencari sumber-sumber baharu dalam pengajarannya dan menangani masalah yang timbul. Maka kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti efikasi mengajar guru Ekonomi Rumah Tangga (ERT) yang mengajar bidang M&P, serta menentukan hubungan antara pengetahuan pengajaran, umur, pengalaman mengajar dan bilangan kursus dihadiri dengan efikasi mengajar. Sejumlah 201 orang guru ERT terlibat sebagai responden yang dipilih menggunakan persampelan rawak berstrata. Kajian tinjauan ini menggunakan soal selidik yang dihantar secara pos kepada responden. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini dibina berdasarkan kajian-kajian lepas dan adaptasi daripada soal selidik Nutrition-Teaching Self-Efficacy Scale (NTSES) yang dibina oleh Brenowitz dan Tuttle (2003), serta disesuaikan mengikut sukatan pelajaran ERT. Dapatan kajian menunjukkan pengetahuan pengajaran M&P (M = 3.63, SP = 0.56) dan efikasi mengajar (M = 3.74, SP = 0.68) guru ERT berada pada tahap sederhana tinggi. Ujian korelasi antara pengetahuan pengajaran M&P dengan efikasi mengajar menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan dan kuat. Ujian korelasi juga menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan tetapi lemah antara umur, pengalaman mengajar, dan bilangan kursus dihadiri dengan efikasi mengajar bidang makanan dan pemakanan. Kesimpulannya, untuk meningkatkan efikasi mengajar guru ke tahap yang lebih baik, beberapa program atau kursus perlu dirancang dan dilaksana agar dapat membina dan menambah pengetahuan dan pengalaman mengajar guru. Kursus berkait kandungan mata pelajaran, pedagogi, dan teknologi maklumat dan komunikasi perlu diberi lebih penekanan pada masa akan datang.


Download File

[img]
Preview
PDF
FPP 2012 38R.pdf

Download (836kB) | Preview

Additional Metadata

Item Type: Thesis (Masters)
Subject: Nutrition - Study and teaching
Subject: Food - Study and teaching
Subject: Home economics - Study and teaching
Call Number: FPP 2012 38
Chairman Supervisor: Profesor Madya Rosini Abu, Ed.D
Divisions: Faculty of Educational Studies
Depositing User: Haridan Mohd Jais
Date Deposited: 06 Jan 2015 04:47
Last Modified: 06 Jan 2015 04:47
URI: http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/33095
Statistic Details: View Download Statistic

Actions (login required)

View Item View Item