Keyword Search:


Bookmark and Share

Amalan Komunikasi dan Status Pengetahuan, Sikap Serta Amalan Kesihatan Ibu-Ibu Semasa Hamil di Kawasan Terpilih di Daerah Kuala Kangsar

Ahmad Ghazali, Akmar Hayati (2001) Amalan Komunikasi dan Status Pengetahuan, Sikap Serta Amalan Kesihatan Ibu-Ibu Semasa Hamil di Kawasan Terpilih di Daerah Kuala Kangsar. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
1903Kb

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui status pengetahuan, sikap dan amalan (penerimaan guna) kesihatan ibu-ibu semasa hamil menerusi amalan komunikasi dengan pengamal perubatan dan media massa di kawasan terpilih di negeri Perak Darul Ridzuan. Penyebaran maklumat menerusi amalan komunikasi pengamal perubatan dan media massa penting bagi meningkatkan status kesihatan ibu-ibu semasa hamil. Objektif khusus kajian ini ialah untuk mengetahui bagaimana kedua-dua amalan ini mempengaruhi status pengetahuan, sikap dan amalan. Perkaitan antara beberapa angkubah demografi dan faktor amalan komunikasi dengan status pengetahuan, sikap dan amalan turut menjadi objektifkajian ini. Sampel rawak seramai 172 orang ibu-ibu hamil di Daerah Kuala Kangsar telah digunakan. Data telah dikumpul menggunakan borang soal selidik melalui temubual perseorangan. Pada keseluruhannya, hasil kajian ini menunjukkan bahawa wujud perkaitan yang tidak signifikan berhubung dengan status pengetahuan, sikap dan amalan kesihatan ibu-ibu semasa hamil dengan faktor am alan komunikasi. Kajian ini juga telah membuktikan bahawa status pengetahuan, sikap dan amalan responden tidak dipengaruhi oleh faktor demografi seperti umur, taraf pendidikan, jumlah pendapatan dan bilangan anak. Namun begitu, hasil kajian menunjukkan bahawa responden memilih aktiviti ceramah dan nasihat perseorangan me1alui amalan komunikasi pengamal perubatan. Maklumat kesihatan yang sering disampaikan adalah tentang persediaan awal kehamilan. Manakala amalan komunikasi menerusi media massa yang dijadikan sumber rujukan utama responden ialah TV, radio dan majalah yang menerbitkan maklumat tentang persediaan awal kehamilan, pemeriksaan kesihatan, kesihatan wanita hamil dan pemakanan ibu hamil. Hasil kajian mendapati bahawa status pengetahuan dan amalan responden adalah tinggi tetapi ia bukan dipengaruhi oleh pendedahan kepada pengamal perubatan dan media massa. Namun begitu, status sikap responden terhadap kesihatan adalah signifikan dan ia dipengaruhi oleh perhubungan dengan pengamal perubatan juga turut ditunjukkan dalam temuan kajian ini.

Item Type:Thesis (Masters)
Subject:Pregnant women - Kuala Kangsar - Sociological aspects
Chairman Supervisor:Professor Madya Hj. Md. Salleh Hj. Hassan, PhD
Call Number:FBMK 2001 6
Faculty or Institute:Faculty of Modern Language and Communication
ID Code:9938
Deposited By: Nur Kamila Ramli
Deposited On:25 Feb 2011 15:47
Last Modified:12 Sep 2011 15:24

Repository Staff Only: Edit item detail