Keyword Search:


Bookmark and Share

Aspek-Aspek Kemasyarakatan dalam Sajak-Sajak Usman Awang Tahun 1940-an dan 1950-an

Lim, Swee Tin (1999) Aspek-Aspek Kemasyarakatan dalam Sajak-Sajak Usman Awang Tahun 1940-an dan 1950-an. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
622Kb

Abstract

Latihan ilmiah ini cuba meneliti beberapa aspek kemasyarakatan dalam sajak-sajak S. N. Dr. Usman Awang yang ditulis pada dekad 40-an dan 50-an. Sajak-sajak itu telah ditulisnya dan diterbitkan oleh surat khabar Utusan Zaman dan Majalah Mastika. Kebanyakan sajak yang ditulisnya pada dekad tersebut bersifat asli dan diantologikan dalam antologi Gelombang dan antologi Puisi Melayu Baru yang disusun oleh Ali Haji Ahmad pada tahun 1964. Sajak-sajaknya yang ditulis pada dekad tersebut amat penting untuk diteliti dan dikaji kerana Usman Awang banyak mengungkapkan aspek kemasyarakatan di dalamnya. Usman Awang merupakan seorang penyair yang amat penting dalam perkembangan penulisan puisi di Malaysia sejak dekad 40-an hingga kini. Beliau seorang penyair yang prolifik dan kebanyakan puisinya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris, Perancis, Mandarin dan Rusia. Pada dekad 50-an, Usman Awang merupakan tokoh penting dalam ASAS 50. Beliau bertanggungjawab menulis puisi sejajar dengan aspirasi dan ideologi ASAS 50 yang memperjuangkan 'Seni untuk Masyarakat'. Kebanyakan sajak beliau membawa persoalan menentang penjajahan, mengkritik golongan feudal dan kapitalis. ASAS 50 berpendapat bahawa penjajahan, kapitalisme dan feudalisme melambatkan perjuangan kemerdekaan dan hanya melahirkan masyarakat berkelas dan menindas masyarakat bawahan. Oleh sebab itu, kebanyakan sajaknya mengandungi persoalan menentang penjajah seperti dalam sajak-sajak "Tanah Air", dan "Zaman Merdeka". Manakala sajaknya yang berjudul "Pak Utih" membawa persoalan mengenai kemiskinan dalam masyarakat. Kekuatan sajak Usman Awang terletak pada tema dan persoalan yang dibawanya termasuk pemikirannya yang universal. Oleh sebab itu, peneliti berpendapat bahawa sajak-sajak beliau amat penting untuk dikaji dan dianalisis seperti yang dilakukan dalam latihan ilmiah ini.

Item Type:Thesis (Masters)
Subject:Malay poetry - Sociological aspects
Chairman Supervisor:Encik Kamaruzzaman A. Kadir
Call Number:FBMK 1999 11
Faculty or Institute:Faculty of Modern Language and Communication
ID Code:9891
Deposited By: Nur Kamila Ramli
Deposited On:24 Feb 2011 18:04
Last Modified:24 Feb 2011 18:05

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 24 Feb 2011 18:04.

View statistics for "Aspek-Aspek Kemasyarakatan dalam Sajak-Sajak Usman Awang Tahun 1940-an dan 1950-an"