Keyword Search:


Bookmark and Share

Pengertian Pembangunan Sumber Manusia di Kalangan Pengamal Pembangunan Sumber Manusia

Riduan, Nir Mala (2002) Pengertian Pembangunan Sumber Manusia di Kalangan Pengamal Pembangunan Sumber Manusia. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
938Kb

Abstract

Pembangunan sumber manusia ditakrifkan sebagai satu usaha untuk melatih dan membimbing sumber manusia di dalam sesebuah organisasi. Ia bertujuan untuk mencapai tahap kecekapan dan kepakaran serta mempunyai kemahiran bagi disumbangkan kepada organisasi semula. Sementara itu, pengurusan sumber manusia pula ditakrifkan sebagai usaha pengurusan yang bersistematik di dalam sesebuah organisasi bagi memastikan kehendak-kehendak organisasi dicapai. Kajian ini dilaksanakan bagi melihat sejauhmana kefahaman seseorang pengamal pembangunan sumber manusia tentang erti pembangunan sumber manusia. Kajian ini turut membincangkan persoalan tentang amalan-amalan yang dilaksanakan oleh pengamal pembangunan sumber manusia yang ditemui di dalam organisasi mereka bekerja. Selain itu, kajian ini turut mencungkil pentingnya pembangunan sumber manusia dalam memainkan peranan di dalam organisasi. Kajian ini menggunakan kaedah penyelidikan kualitatif untuk memperolehi data-data yang diperlukan dengan lebih tepat dan mendalam. Seramai lapan orang informan telah ditemubual bagi memperolehi data-data yang diperlukan. Informan yang terlibat di dalam kajian mewakili organisasi di mana mereka bertugas. Hasil kajian mendapati pembangunan sumber manusia di anggap sebagai pelincir di dalam sesebuah organisasi dan juga sebagai pemangkin kepada perubahan tingkah laku sumber manusia yang ada di dalam organisasi. Selain itu, kajian ini juga mendapati amalan-amalan yang dilaksanakan oleh pengamal-pengamal sumber manusia di dalam organisasi tidak mempunyai hubungan dengan model pembangunan sumber manusia yang terdahulu.

Item Type:Thesis (Masters)
Subject:Personnel departments - Employees
Subject:Manpower policy.
Subject:Personnel management.
Chairman Supervisor:Dr. Khairuddin Idris
Call Number:FPP 2002 13
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
ID Code:9288
Deposited By: Laila Azwa Ramli
Deposited On:19 Jan 2011 10:00
Last Modified:08 Jun 2012 12:15

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 19 Jan 2011 10:00.

View statistics for "Pengertian Pembangunan Sumber Manusia di Kalangan Pengamal Pembangunan Sumber Manusia"