Keyword Search:


Bookmark and Share

Faktor-Faktor Persekitaran yang Mempengaruhi Kreativiti di Kalangan Pekerja: Organisasi Terpilih di Taman Teknologi Malaysia

Sinnappan, Santhidran (2002) Faktor-Faktor Persekitaran yang Mempengaruhi Kreativiti di Kalangan Pekerja: Organisasi Terpilih di Taman Teknologi Malaysia. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
4Mb

Abstract

Objektif kajian ini adalah meninjau tahap faktor-faktor persekitaran tempat kerja yang mempengaruhi kreativiti pekerja di syarikat-syarikat yang mengeluarkan perisian dan perkakasan komputer di Taman Teknologi Malaysia (ITM). Model Persekitaran tempat kerja untuk kreativiti yang dibina oleh Amabile (1996) digunakan sebagai kerangka konseptual dalam kajian ini. Tujuh pembolehubah digunakan dalam kerangka konseptual ini. Enam pembolehubah bebas ialah galakan organisasi, galakan penyelia, sokongan rakan sekerja, sumber yang mencukupi, kerja yang mencabar dan kebebasan. Kreativiti pekerja adalah pembolehubah bersandar dalam kajian ini. Teknik kajian yang dijalankan Wah berbentuk kajian tinjalUla Populasi kajian meliputi sebanyak 13 buah organisasi yang mengeluarkan perisian dan perkakasan komputer di Taman Teknologi Malaysia. Pengumpulan data dibuat daripada ke semua populasi kajian. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan statistik deskriptif, korelasi dan regrasi Kajian ini mendapati persekitaran tempat berada dalam tahap sederhana kondusif untuk kreativiti. Dapatan kajian juga menunjukkan kreativiti pekerja berada dalam tahap sederhana. Tiga faktor iaitu kebebasan (r=0.54), galakan organisasi (r=0.49) dan sokongan rakan sekerja (r=0.46) mempunyai korelasi tertinggi ke atas kreativiti pekerja.

Item Type:Thesis (Masters)
Subject:Employees - Creative ability - Malaysia
Subject:Organizational behaviour - Malaysia
Chairman Supervisor:Bahaman Abu Samah, PhD
Call Number:FPP 2002 4
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
ID Code:9278
Deposited By: Laila Azwa Ramli
Deposited On:18 Jan 2011 15:50
Last Modified:18 Jan 2011 15:56

Repository Staff Only: Edit item detail