Keyword Search:


Bookmark and Share

Kedudukan Institusi Pondok dalam Pembangunan Belia Islam di Patani Thailand

Aboosalae, Mahamabookhoree (2001) Kedudukan Institusi Pondok dalam Pembangunan Belia Islam di Patani Thailand. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
905Kb

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk memahami persoalan-persoalan berkaitan dengan kedudukan institusi pondok dalam pembangunan belia di Patani Thailand. Persoalan yang diketengahkan dalam kajian ini ialah berhubung dengan kedudukan pondok, sistem pondok, kesan pondok, keunikan pondok dan masalah pondok. Kajian ini menggunakan kaedah penyelidikan kualitatif bagi mendapat jawapan yang lebih terperinci. Penyelidik telah menemuduga secara terperinci 8 orang responden di sekitar wilayah Pattani Thailand. Temuduga dijalankan dalam bahasa Melayu Kelantan. Temuduga ini telah dirakamkan dan ditranskripkan ke dalam verbatim. Data telah dianalisis dengan membentuk tema yang didabati daripada data. Kajian ini menunjukkan bahawa 1) pondok dapat memberi kesan ke atas ilmu agama, ibadat, akhlak, budaya dan cara berfikir; 2) sambutan masyarakat amat menggalakkan dan 3) keunikan pondok ialah agama. Implikasi kajian dibincangkan berdasarkan kepada hasil penemuan yang diperoleh. Penyelidik juga mengemukakan beberapa cadangan yang sesuai dan berguna bagi kajian pada masa hadapan. Kajian ini telah memberikan maklumat berguna untuk memahami permasalahan pondok dalam pembangunan belia, seterusnya dapat membantu dalam memperkemas pendekatan pembangunan belia seluruhnya.

Item Type:Thesis (Masters)
Subject:Islamic religious education - Patani.
Subject:Youth development - Patani.
Chairman Supervisor:Associate Professor Hj. Azahari bin Ismail, PhD
Call Number:FPP 2001 21
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
ID Code:9246
Deposited By: Laila Azwa Ramli
Deposited On:17 Jan 2011 11:57
Last Modified:08 Jun 2012 11:02

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 17 Jan 2011 11:57.

View statistics for "Kedudukan Institusi Pondok dalam Pembangunan Belia Islam di Patani Thailand"