Keyword Search:


Bookmark and Share

Kesan Penggunaan Bahan Rangsangan Terhadap Prestasi Penulisan Karangan Pelajar Peringkat Menengah Rendah

Isa, Nadzeri (2001) Kesan Penggunaan Bahan Rangsangan Terhadap Prestasi Penulisan Karangan Pelajar Peringkat Menengah Rendah. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
1158Kb

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti kesan penggunaan bahan-bahan rangsangan terhadap prestasi penulisan karangan pelajar peringkat menengah rendah. Selain itu, kajian ini juga akan membandingkan prestasi penulisan karangan antara pelajar pencapaian sederhana dengan pencapaian rendah, yang dikaitkan dengan penggunaan bahan rangsangan dalam pengajaran mereka. Untuk tujuan tersebut, dua kaedah pengajaran penulisan karangan telah dijalankan kepada kumpulan sampel, iaitu kaedah pengajaran karangan menggunakan bahan rangsangan untuk kumpulan eksperimen, dan pengajaran kaedah tradisional untuk kumpulan kawalan. Setelah menamatkan sesi pengajaran, kedua-dua kumpulan sampel telah diberi ujian penulisan karangan, dan markah yang diperolehi daripada ujian tersebut dijadikan data mentah dalam kajian ini. Data kajian telah dianalisis dengan statistik deskriptif (min, frekuensi, dan peratusan) dan statistik inferensi (Ujian t Bebas, dan Faktorial Mudah). Dapatan kajian menunjukkan kaedah pengajaran karangan menggunakan bahan rangsangan memberi kesan yang positif terhadap prestasi penulisan karangan pelajar. Dalam aspek penulisan karangan keseluruhan, pelajar kumpulan eksperimen memperoleh min 51.02, dan pelajar kumpulan kawalan memperoleh min 40.95, dengan nilai t(78) =6.25, p<.05. Oalam aspek pengembangan isi karangan, terdapat kesignifikanan yang tinggi, iaitu apabila min kumpulan eksperimen 45.27 dan kumpulan kawalan mendapat min 39.02 dengan nilai t (78) = 4.13, p<.05.

Item Type:Thesis (Masters)
Subject:Stimulus generalization.
Subject:Performance - Students.
Chairman Supervisor:Associate Professor Dr. Hajah Kamariah bt. Haji Abu Bakar
Call Number:FPP 2001 4
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
ID Code:9221
Deposited By: Laila Azwa Ramli
Deposited On:14 Jan 2011 15:17
Last Modified:07 Jun 2012 13:11

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 14 Jan 2011 15:17.

View statistics for "Kesan Penggunaan Bahan Rangsangan Terhadap Prestasi Penulisan Karangan Pelajar Peringkat Menengah Rendah"