Keyword Search:


Bookmark and Share

Pembangunan Bahan Kursus Multimedia Fizik Terma Menggunakan Authorware

Ab. Jalil, Habibah (2001) Pembangunan Bahan Kursus Multimedia Fizik Terma Menggunakan Authorware. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
676Kb

Abstract

Mata pelajaran Fizik adalah satu mata pelajaran bidang sains yang begitu penting, tetapi mata pelajaran ini dikenal pasti sebagai satu daripada mata pelajaran yang sukar (khalijah et. al., 1995; Subahan, 1991). Selari dengan perkembangan IT, kaedah pengajaran fizik perlu dimajukan termasuk oleh golongan guru sendiri, Guru memainkan peranan untuk mempelbagaikan kaedah pengajaran mereka agar lebih menarik dan berkesan. Walau bagaimanapun penggunaan perisian atau bahan kursus fizik dalam pengajaran tidak dapat dilaksanakan berikutan kekurangan bahan itu sendiri di perimgkat kebangsaan. Sehubungan itu kajian ini mendedahkan peringkat-peringkat pembangunan bahan kursus. Berpandukan Model Reka Bentuk Pemprototaip Pantas Tripp dan Bichelmeyer (1990), proses pembangunan sesuatu bahan kursus telah dikenal pasti melaui peringkat-peringkat pebangunan itu sendiri dan hasil yamg diperolehu adalah berupa pengetahuan terhadap proses yang dilalui. Dalam pembangunan sesuatu bahan kursus, keperluan kandungan dan objektif ditentukan, diikuti peringkat mereka bentuk. Beberapa reka bentuk cadangan telah diutarakan iaitu reka bentuk untuk navigasi utama bahan kursus dan unit-unit lain dalam pengajaran fizik termasuk penerangan linear bermultimedia, penerengan bermultimedia interaktif, amali maya, demonstrasi, permainan, soalan latihan atau ujian dan latih tubi. Peringkat seterusnya ialah pengarangan yang dilakukan menggunakan perisian pengarangan Macromedia Authorware 4 di samping perisian sokongan lain digunakan untuk menghasilakan komponen-komponen multimedia iaitu komponen teks, audio, grafik, animasi dan video. Topik Fizik Terma iaiu di bawah tajuk Haba mata pelajaran Fizik Tingkatan Empat, digunakan sebagai isi pelajaran bahan kursus. Bahan kursus yang terhasil seterusnya dlnilai daripada perspektif pelajar untuk bahagian persembahan bahan kursus, kandungn isi pelajaran dan soalan dibina di dalam bahan kursus. Ujian rintis dijalankan kepada 30 orang pelajar tingkatan empat. Tiga bahagian utama dinilai iaitu item untuk bahagian persembahan, isi pelajaran dan soalan terbina menunjukkan tahap prestasi komponen-komponen yang terkandung di dalamnya adalah tinggi iaitu lebih daripada 60% menyatakan secara positif. Walau bagaimanapun 63% menyatakan komponen bunyi/narasi adalah tidak mencukupi. Secara umumnya hasil ujian memang menunjukkan pelajar mempunyai persepsi yang positif terhadap bahan kursus.

Item Type:Thesis (Masters)
Subject:Physics - Study and teaching
Subject:Multimedia systems - Study and teaching
Chairman Supervisor:Dr. Zaidan Abdul Wahab
Call Number:FSAS 2001 4
Faculty or Institute:Faculty of Science and Environmental Studies
ID Code:9194
Deposited By: Tuan Norasiah Tuan Yaacob
Deposited On:12 Jan 2011 12:15
Last Modified:25 Sep 2013 10:35

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 12 Jan 2011 12:15.

View statistics for "Pembangunan Bahan Kursus Multimedia Fizik Terma Menggunakan Authorware"