Keyword Search:


Bookmark and Share

Penggunaan Alatan Teknologi dalam Pengajaran Ekonomi Rumah Tangga Sekolah Menengah di Lembah Kelang

Mukhtaram, Siti Natrah (1999) Penggunaan Alatan Teknologi dalam Pengajaran Ekonomi Rumah Tangga Sekolah Menengah di Lembah Kelang. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
1915Kb

Abstract

Tujuan kajian ini adalah untuk mengenalpasti tahap penggunaan alatan teknologi dalam pengajaran, mengkaji sikap guru terhadap penggunaannya dan mengkaji masalah terhadap penggunaannya. oleh kerana kajian ini merupakan kajian sampel kajian terdiri daripada 35 orang guru Ekonomi Rumah Tangga yang dipilih dari empat daerah Sekolah Menengah Akademik di Lembah Klang iaitu Gombak, Ulu Langat, Kelang dan Petaling. Kaedah kajian tinjauan ini menggunakan borang soal selidik untuk mendapatkan maklumbalas daripada responden. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Hasil kajian mendapati tahap kekerapan penggunaan alatan teknologi dalam pengajaran keseluruhan adalah pada tahap yang sederhana (Min = 2.89). Kajian juga mendapati sikap terhadap penggunaan alatan teknologi dikalangan responden adalah tinggi (Min skor = 56.9). Analisis Korelasi Sperman yang digunakan mengenalpasti perkaitan pengunaan alatan teknologi dengan kelulusan, pengetahuan kewangan dan menghadiri kursus responden. Dapatan kajian yang dipeolehi menunjukan hubungan yang sangat kuat kelulusan nilai fs=0.96, pengetahuan kewangan fs=0.99 dan menghadiri kursus fs=0.98. Manakala ujian t mendapati terdapat perbezaan yang signifikan terhadap penggunaan alatan teknologi dengan kelulusan, pengetahuan kewangan dan kehadiran kursus responden. Kajian mendapati keseluruhan aspek masalah utama pengajaran yang dihadapi oleh responden adalah pada tahap rendah.

Item Type:Project Report
Subject:Home economics - Study and teaching (Secondary) - Audio-visual aids - Wilayah Persekutuan - Kuala Lumpur
Subject:Teaching - Aids and devices - Wilayah Persekutuan - Kuala Lumpur
Chairman Supervisor:Profesor Madya Dr. Hapsah bt Mohd Nawawi
Call Number:FPP 1999 76
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
ID Code:9186
Deposited By: Laila Azwa Ramli
Deposited On:12 Jan 2011 10:17
Last Modified:25 Jul 2011 16:33

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 12 Jan 2011 10:17.

View statistics for "Penggunaan Alatan Teknologi dalam Pengajaran Ekonomi Rumah Tangga Sekolah Menengah di Lembah Kelang"