Keyword Search:


Bookmark and Share

Pengurusan Latihan Dalaman Bahasa Melayu di Sekolah Menengah Agama Negeri Sembilan Darul Khusus

P. Kamadin, Abdul Jalil (1999) Pengurusan Latihan Dalaman Bahasa Melayu di Sekolah Menengah Agama Negeri Sembilan Darul Khusus. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
830Kb

Abstract

Fenomena semasa menunjukkan bahawa terdapat kepelbagaian pendekatan dan kaedah pelaksanaan pengurusan latihan dalaman Bahasa Melayu (8M) di sekolah-sekolah. Kebanyakan pengetua mengunakan panduan yang disarankan oleh Pukal Latihan KBSM. Namun demi kian, wujud pengubahsuaian dan perbezaan dalam menguruskan latihan dalaman. Objektif kajian ini adalah untuk mengetahui aspek-aspek tugas pengurusan, tatacara dan tahap kefahaman pengetua Sekolah Menengah Agama (SMA) mengendalikan latihan dalaman mengikut lima dimensi pengurusan iaitu kesediaan, perancangan, latihan, implimentasi, dan pemantapan. Kajian ini boleh digunakan sebagai panduan kepada pengetua lain dan sebagai plan tindakan yang wajar dilaksanakan oleh pengetua untuk meningkatkan pengurusan latihan dalaman di SMA. Kerangka Model Readiness, Planning, Training, Implimentation and Maintanence (RPTIM) yang diutarakan oleh Wood F. H. (1982) dimodefikasi kerana banyak persamaan dengan Pukal Latihan KBSM. Semua pengetua dari tujuh buah SMA menjadi subjek dalam kajian ini disebabkan mereka adalah pengurus sekolah yang bertanggungjawab menggerakkan latihan dalaman. Instrumen kajian ini terdiri daripada satu set soal selidik yang menggandungi tiga bahagian.

Item Type:Project Report
Subject:Malay language - Study and teaching - Negeri Sembilan
Subject:Malay language - Negeri Sembilan - Evaluation
Chairman Supervisor:Associate Professor Hjh. Kamariah bt. Hj. Abu Bakar, PhD
Call Number:FPP 1999 69
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
ID Code:9176
Deposited By: Laila Azwa Ramli
Deposited On:12 Jan 2011 09:42
Last Modified:25 Jul 2011 16:31

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 12 Jan 2011 09:42.

View statistics for "Pengurusan Latihan Dalaman Bahasa Melayu di Sekolah Menengah Agama Negeri Sembilan Darul Khusus"