Keyword Search:


Bookmark and Share

Persepsi Terhadap Peranan Pengurus Sekolah dalam Pengurusan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) di Jerantut

Daras, Ahmad (1999) Persepsi Terhadap Peranan Pengurus Sekolah dalam Pengurusan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) di Jerantut. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
1882Kb

Abstract

Penyelidikan ini bertujuan untuk meninjau persepsi pengurus dan guru sekolah terhadap tahap pengetahuan, keperluan dan pelaksanaan pengurusan KBSM di sembilan buah sekolah menengah dalam daerah Jerantut Pahang Darul Makmur. Kajian ini juga turut meninjau perbezaan persepsi antara pengurus sekolah dengan guru terhadap tahap pengetahuan, keperluan dan pelaksanaan pengurusan KBSM oleh pengurus sekolah di daerah berkenaan. Sebanyak 79 orang responden telah dikategorikan sebagai 'pengurus sekolah' yang terdiri daripada pengetua, guru penolong kanan, penyelia petang, ketua bidang mata pelajaran dan setiausaha kurikulum. Sementara 344 orang lagi dikategorikan sebagai guru biasa. Kesemua responden dalam kajian ini dikehendaki menjawab soal selidik berkaitan pengurusan KBSM di sekoJah masing-masing. Penganalisisan data kajian adalah berpandukan statistik deskriptif dan ujian 't'.Dapatan kajian menunjukkan bahawa secara keseJuruhannya responden di kalangan pengurus sekolah mempunyai persepsi tahap pengetahuan dan tahap keperluan pengurusan KBSM yang tinggi. Walau bagaimanapun, tahap pelaksanaan pengurusan kurikulum dipersepsikan berada di tahap sederhana tinggi. Sementara guru pula mempersepsikan bahawa tahap pengetahuan pengurus sekolah terhadap pengurusan kurikulum adalah tinggi, namun tahap keperluan pengurusan kurikulum oleh pengurus sekolah dipersepsikan sederhana tinggi dan tahap pelaksanaan pengurusan kurikulum yang dijalankan oleh pengurus sekolah dipersepsikan sederhana sahaja. Di samping itu, dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan persepsi yang signifikan di antara pengurus sekolah dengan guru terhadap tahap pengetahuan, keperluan dan pelaksanaan pengurusan (KBSM) oleh pengurus sekolah.

Item Type:Thesis (Masters)
Subject:School management and organization - Pahang
Subject:School personnel management - Pahang
Subject:Curriculum planning
Chairman Supervisor:Associate Professor Zaidatol Akmaliah Lope Pihie, PhD
Call Number:FPP 1999 62
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
ID Code:9169
Deposited By: Laila Azwa Ramli
Deposited On:11 Jan 2011 14:40
Last Modified:11 Jan 2011 14:42

Repository Staff Only: Edit item detail