Keyword Search:

Hubungan Kesediaan Pendedahan Kendiri kepada Kaunselor Dengan Kesediaan untuk Mendapat Pertolongan Kaunselor di Kalangan Pelajar Laki-Laki Sekolah Menengah Kebangsaan (Laki-Laki) Methodist Kuala Lumpur

Yunus, Ahmad Rozelan (1999) Hubungan Kesediaan Pendedahan Kendiri kepada Kaunselor Dengan Kesediaan untuk Mendapat Pertolongan Kaunselor di Kalangan Pelajar Laki-Laki Sekolah Menengah Kebangsaan (Laki-Laki) Methodist Kuala Lumpur. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
1099Kb

Abstract

Kajian ini dijalankan untuk melihat hubungan kesediaan pendedahan kendiri kepada kaunselor dengan kesediaan mendapat pertolongan kaunselor di kalangan pelajar laki-laki Sekolah Menengah Kebangsaan (Laki-Laki) Methodist Kuala Lumpur. Kajian ini juga melihat kecenderungan pelajar memilih orang yang signifikan dengan diri mereka untuk membuat pendedahan kendiri kepada orang yang signifikan tersebut dengan kesediaan pendedahan kendiri kepada kaunselor. Subjek kajian terdiri daripada 148 orang pelajar yang telah mendapat perkhidmatan kaunseling di sekolah tersebut. Alat ukuran yang digunakan ialah soal selidik yang diubahsuai dan The Self-Disclosure Questionnaire yang dibentuk oleh Jourard dan Lasakow (1958). Alat Statistikal yang digunakan untuk menganalisis data ialah korelasi Spearman dan ANOVA satu hala. Dapatan kajian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara kesediaan pendedahan kendiri kepada kaunselor dengan kesediaan mendapat pertolongan kaunselor. Didapati juga, tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kesediaan pendedahan kendiri kepada kaunselor dengan kesediaan pendedahan kendiri kepada rakan laki-laki. Walau bagaimanapun hasil kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara kesediaan pendedahan kendiri kepada kaunselor dengan kesediaan pendedahan kendiri kepada ibu, bapa dan rakan perempuan di kalangan pelajar. Sehubungan dengan keputusan kajian yang diperolehi, beberapa implikasi dan cadangan telah dikemukakan.

Item Type:Project Paper Report
Subject:Student counselors - Selangor - Wilayah Persekutuan
Subject:Interpersonal communication
Subject:Counseling in secondary education - Selangor - Wilayah Persekutuan
Chairman Supervisor:Mohamed Fadzil Che Din, PhD
Call Number:FPP 1999 29
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
ID Code:9143
Deposited By: Laila Azwa Ramli
Deposited On:10 Jan 2011 07:17
Last Modified:25 Jul 2011 07:54

Repository Staff Only: Edit item detail

 
 
 
 

Universiti Putra Malaysia Institutional Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
Universiti Putra Malaysia Institutional Repository supports OAI 2.0 with a base URL of http://psasir.upm.edu.my/cgi/oai2
Best viewed using IE version 7.0 (and above) Mozilla Firefox version 3 (and above) with the resolution of 1024 x 768.