Keyword Search:


Bookmark and Share

Persepsi Peserta Terhadap Keberkesanan Program Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Anjuran Kemas di Kawasan Parlimen Merbok, Kedah Darulaman

Saidin, Maznah (1999) Persepsi Peserta Terhadap Keberkesanan Program Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Anjuran Kemas di Kawasan Parlimen Merbok, Kedah Darulaman. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
1751Kb

Abstract

Tujuan kajian ini ialah untuk meninjau persepsi peserta terhadap pendidikan non-formal Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) anjuran Kemajuan Masyarakat (KEMAS) di kawasan Parlimen Merbok, Kedah Darulaman. Kajian ditumpukan kepada empat aspek program Pendidikan Kesejahteraan Keluarga KEMAS, iaitu kepentingan kurikulum PKK KEMAS, strategi pengajaran, suasanan pembelajaran dan persepsi terhadap pemaju masyarakat. Satu set soal selidik digunakan untuk mengumpul data dari 16 buah kelas PKK KEMAS yang dipilih secara rawak untuk tujuan kajian ini. Borang soal selidik diedarkan kepada seramai 186 orang peserta wanita dan 100% telah dikembalikan. Seramai 47.3% responden berpersepsi bahawa program PKK KEMAS berkesan ke atas diri mereka. Dapatan kajian menunjukkan terdapat perkaitan yang sederhana di antara pemboleh ubah persepsi peserta terhadap pemaju masyarakat, strategi pengajaran, dan kurikulum dengan keberkesanan program PKK. Perbezaan dari segi tahap pendidikan, lama masa menyertai kelas PKK dan pendapatan bulanan keluarga dapat dilihat ke atas pernyataan keberkesanan program. Kajian juga menunjukkan bahawa KEMAS perlu mempertingkatkan lagi mutu program tersebut, dengan mengadakan aktiviti-aktiviti PKK yang barn, kemudahan yang lebih baik, pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan, serta pemaju masyarakat yang terlatih.

Item Type:Project Report
Subject:Perception.
Subject:Educational evaluation - Merbok.
Chairman Supervisor:Dr. Bahaman Bin Abu Samah
Call Number:FPP 1999 25
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
ID Code:9139
Deposited By: Laila Azwa Ramli
Deposited On:10 Jan 2011 15:06
Last Modified:06 Jun 2012 16:52

Repository Staff Only: Edit item detail