Keyword Search:


Bookmark and Share

Motif Utama dan Motivasi Guru Terhadap Program Pengajian di Institut Pendidikan dan Pembelajaran Jarak Jauh Universiti Putra Malaysia

Mat Junoh, Adanan (1998) Motif Utama dan Motivasi Guru Terhadap Program Pengajian di Institut Pendidikan dan Pembelajaran Jarak Jauh Universiti Putra Malaysia. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
1972Kb

Abstract

Pertambahan bilangan guru yang melanjutkan pelajaran di pusat-pusat pengajian tinggi pada pengakhiran abad ke-20 merupakan satu fenomena yang positif kearah menyediakan tenaga pendidik di sekolah yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang tinggi bagi menghadapi cabaran pendidikan dan mempertingkatkan mutu pendidikan di negara ini. Objektif umum kajian adalah untuk mengenalpasti motif utama guru melanjutkan pelajaran melalui program pendidikan jarak jauh dan menentukan tahap motivasi guru terhadap program pengajian. Di samping itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengenalpasti perbezaan kedudukan motif utama dan tahap motivasi di kalangan guru yang mempunyai ciri sosio demografi yang berbeza. Kajian ini bermula dengan proses temuduga secara terperinci bagi menyediakan instrumen. Proses ini diikuti oleh pembinaan dan perlaksanaan praujian instrumen tersebut. Daripada populasi sejumlah 3839 orang guru, banya 360 orang guru dari empat pusat pembelajaran IDEAL di Semenanjung Malaysia terlibat dalam pengumpuIan data. Daripada sampel itu, 272 borang soal selidik yang lengkap telah digunakan dalam analisis bagi kajian ini. Kajian dapat mengenalpasti tujuh motif utama guru melanjutkan pelajaran seperti berikut: (1) pembangunan profesional, (2) minat kognitif, (3) kebajikan sosial, (4) madamat peribadi, (5) aktiviti pembelajaran, (6) jangkaan luaran dan (7) perhubungan sosial.

Item Type:Project Report
Subject:Universiti Putra Malaysia.
Subject:Employee motivation - Malaysia.
Subject:Distance education - Malaysia.
Chairman Supervisor:Associate Professor Dr. Mazanah Muhamad
Call Number:FPP 1998 85
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
ID Code:9086
Deposited By: Laila Azwa Ramli
Deposited On:06 Jan 2011 10:45
Last Modified:05 Jun 2012 14:50

Repository Staff Only: Edit item detail