Kesahan Soalan Peperiksaan Berdasarkan Kepada Analisis Item Cara Kualitatif

Abd. Ghani, Ahmad Affandi (1998) Kesahan Soalan Peperiksaan Berdasarkan Kepada Analisis Item Cara Kualitatif. Masters project report, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
1532Kb

Abstract

Kajian ini merupakan satu tinjauan terhadap kesahan soalan ujian Bahasa Melayu I yang dijalankan ke atas pelajar Tingkatan Tiga di sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru seri Petaling, Kuala Lumpur. seramai sembilan puluh orang pelajar terlibat dalam kajian ini. Ramai orang beranggapan bahawa membina item untuk sesuatu ujian sebagai satu perkara yang mudah atau boleh diambil mudah. Hanya apabila item-item itu ditadbirkan kepada para pelajar barulah timbul pelbagai masalah seperti salah faham, tiada jawapan atau ianya terlalu mudah atau terlalu sukar untuk dijawab. Semua ini akan menyumbang ke arah terjejasnya kesahan sesuatu item ujian itu. Oleh itu satu cara untuk mengatasi masalah ini ialah dengan membuat analisis item kualitatif. Untuk tujuan kajian ini, analisis item kualitatif cuba membandingkan ujian pradan ujian pasca iaitu dari segi indeks diskriminasi, indeks kesukaran dan peranan distraktor. Kajian ini hanya tertumpu kepada markah yang diperolehi daripada kedua-dua ujian berbentuk pra dan pasca. Kedua-dua ujian tersebut menggunakan item-item yang sama merangkumi soalan-soalan kefahaman dan tatabahasa berjumlah enam puluh soalan berbentuk aneka pilihan. Kaedah-kaedah yang digunakan meliputi penganal isisan item yang termasuklah di dalamnya pengiraan untuk mendapatkan indeks kesukaran dan indeks diskriminasi serta analisis jawapan meluas.

Item Type:Project Paper Report
Subject:Malay language - Examinations, questions, etc. - Validity
Chairman Supervisor:Encik Mohd Zainuddin bin Hashim
Call Number:FPP 1998 54
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
ID Code:9046
Deposited By: Laila Azwa Ramli
Deposited On:04 Jan 2011 04:15
Last Modified:26 Jul 2011 09:05

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 04 Jan 2011 04:15.

View statistics for "Kesahan Soalan Peperiksaan Berdasarkan Kepada Analisis Item Cara Kualitatif"


Universiti Putra Malaysia Institutional Repository

Universiti Putra Malaysia Institutional Repository is an on-line digital archive that serves as a central collection and storage of scientific information and research at the Universiti Putra Malaysia.

Currently, the collections deposited in the IR consists of Master and PhD theses, Master and PhD Project Report, Journal Articles, Journal Bulletins, Conference Papers, UPM News, Newspaper Cuttings, Patents and Inaugural Lectures.

As the policy of the university does not permit users to view thesis in full text, access is only given to the first 24 pages only.