Keyword Search:


Bookmark and Share

Pemetakan Progresif Suatu Sistem Persamaan Pembezaan Biasa Dengan Kaedah Multilangkah

Mat Baok, Salman (1995) Pemetakan Progresif Suatu Sistem Persamaan Pembezaan Biasa Dengan Kaedah Multilangkah. PhD thesis, Universiti Pertanian Malaysia.

[img] PDF
2336Kb

Abstract

Suatu sistem persamaan pembezaan biasa (PPB) secara praktiknya mengandungi persamaan jenis kaku dan juga tak kaku. Telah difahamkan juga bahawa untuk menangani jenis persamaan pembezaan itu kaedah Adams dan FBB (Formulasi Beza Ke Belakang) masing-masing digunakan untuk menyelesaikan jenis tak kaku dan kaku. Kaedah Adams sesuai untuk masalah tak kaku kerana syarat kestabilan relatif yang baik dan ralat pangkasan yang kecil. Sementara untuk masalah kaku kaedah FBB lebih sesuai kerana kaedah ini mempunyai rantau kestabilan mutlak yang luas iaitu hampir separuh kiri satah hA dengan A adalah nilai eigen bagi Jakobian sistem itu. Dalam menyelesaikan suatu sistem persamaan pembezaan yang mengandungi dua jenis persamaan itu lugas pertama sebelum pemetakan adalah mengenaJpasti persamaan-persamaan yang kaku dan kemudian memasukkan persamaan itu ke dalam subsistem kaku. Dalam kaedah pemetakan yang digunakan dalam kajian ini proses yang digunakan dalam pemetakan itu adalah secara progresif yang bermakna di1akukan seiring dengan penyelesaian. Kriteria yang digunakan untuk mengenalpasti kekakuan adalah ketaktumpuan lelaran dalam penyelesaian sesuatu persamaan itu. Bab IV akcm menjelaskan proses pemetakan ini ke atas sistem yang kecil. Oalam proses pemetakan dalam kajian ini juga menggunakan teknik tidak menetapkan peringkat untuk setiap persamaan dalam sistem yang dipetakkan atau disebut mengubah peringkat secara komponen. Sebab-sebab melakukan demikian dijelaskan dalam Bab III.

Item Type:Thesis (PhD)
Chairman Supervisor:Professor Dr. Muhammed bin Suleiman
Call Number:FSAS 1995 8
Faculty or Institute:Faculty of Environmental Studies
ID Code:8600
Deposited By: Nurul Hayatie Hashim
Deposited On:02 Dec 2010 17:21
Last Modified:02 Dec 2010 17:29

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 02 Dec 2010 17:21.

View statistics for "Pemetakan Progresif Suatu Sistem Persamaan Pembezaan Biasa Dengan Kaedah Multilangkah"