Keyword Search:


Bookmark and Share

Kerjasama Masyarakat Dalam Projek Pembangunan Komuniti di Mukim Chenderiang, Tapah, Perak

Nasution, Saipul Anwar (1997) Kerjasama Masyarakat Dalam Projek Pembangunan Komuniti di Mukim Chenderiang, Tapah, Perak. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
1093Kb

Abstract

Tujuan utama penyelidikan ini ialah untuk mengkaji profail beberapa pembolehubah bebas dan bersandar serta keterkaitan di antara kedua pembolehubah. Pembolehubah bebas iaitu ciri-ciri sosioekonomi dan demografi, sikap terhadap penerimaan program PPRT, pengetahuan responden mengenai PPRT, keperluan responden. pengaruh keluarga atau kawan-kawan dan peranan agensi pelaksana. Pembolehubah bersandar adalah kerjasama masyarakat yang terdiri daripada penerimaan dan penggunaan bantuan kerajaan dengan efisien, mengikuti kursus-kursus. menghadiri mesyuarat dan bantuan dalam menjayakan PPRT. Penyelidik menggunakan soalselidik untuk mengetahui latar belakang responden PPRT dan tingkat kerjasama responden bagi mengumpulkan data penyelidikan. Responden kajian diambil daripada 57 orang ketua isi rumah (KIR) masyarakat termiskin yang menjadi peserta PPRT di Mukim Chenderiang, Perak. Penyelidikan ini mendapati pendapatan responden secara purata masih di bawah garis kemiskinan iaitu RM153.50 untuk 4 orang isi rumah. Sikap responden terhadap program PPRT cukup positif. Mereka bekerjasama dalam menghadiri mesyuarat dan menyertai kursus. Persepsi dan pengetahuan responden tentang PPRT sangat baik. Kerjasama responden dalam menjayakan PPRT dan mengusahakan bantuan agak lemah, ini disebabkan kuantiti bantuan yang diberi kurang memuaskan dan tidak sesuai dengan keperluan-keperluan responden. Responden mengakui bahawa penyertaan mereka dalam PPRT bukan seluruhnya didorong keluarga dan kawan. Pihak kerajaan perlu meneliti dahulu secara mendalam terhadap keperluan-keperluan dan masalah pembangunan di Mukim Chenderiang. Hal ini dilakukan supaya pelaksanaan pembangunan berhubungkait dengan masalah yang berlaku sehingga kesan pembangunan memberi manfaat terhadap responden. Sesuatu pembangunan yang dijalankan tanpa memperdulikan keperluan anggota komuniti tempatan menyebabkan sikap prasangka komuniti terhadap kerajaan. Agen pembangunan yang ditugaskan kurang memberikan sepenuh masa dalam melaksanakan program PPRT. Agen tidak berusaha mengajak responden agar sama-sama menjalankan aktiviti PPRT. Agensi hanya melaksanakan sendiri program PPRT tanpa mengajak responden sehingga hubungan kerjasama kurang terjalin.

Item Type:Thesis (Masters)
Subject:Community development - Perak - Chenderiang
Subject:Community development - Perak - Tapah
Chairman Supervisor:Associate Professor Dr. Ghazali Basri
Call Number:FEM 1997 4
Faculty or Institute:Faculty of Human Ecology
ID Code:8206
Deposited By: Nurul Hayatie Hashim
Deposited On:22 Oct 2010 15:09
Last Modified:22 Oct 2010 15:11

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 22 Oct 2010 15:09.

View statistics for "Kerjasama Masyarakat Dalam Projek Pembangunan Komuniti di Mukim Chenderiang, Tapah, Perak"