Keyword Search:


Bookmark and Share

Penganggaran Hasil Tambah Eksponen Berganda Dua Pembolehubah

Sapar, Siti Hasana (2006) Penganggaran Hasil Tambah Eksponen Berganda Dua Pembolehubah. PhD thesis, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
928Kb

Abstract

Katakan x = (x, ,x, ,...., x, ) suatu vektor dalam ruang Zn dengan Z menandakan gelanggang integer. Katakan q integer positif dan f suatu polinomial dalam 5 berpekalikan unsur dalam Z. Hasil tambah eksponen yang disekutukan dengan f ditakri &an sebagai di mana hasil tambah dinilaikan di dalam set reja lengkap modulo q. Peranan anggaran ~ ( f ; q ) adalah penting dalam bidang kajian teori nombor analisis. Ianya dapat membantu menghasilkan keputusan-keputusan yang lebih jitu dalam masalah-masalah berkaitan. Seperti yang telah ditunjukkan oleh beberapa penyelidik terdahulu, antaranya Loxton dm Smith, nilai ~ ( f ;ada~la)h bersandar kepada penganggaran bilangan unsur IV/ yang terdapat dalam set V ={xmodq[f =_Omodq) -X dengan f menandakan polinomial-polinomial terbitan separa f terhadap -X -x= (x,,x ,,...., X") . Kajian yang dijalankan merupakan lanjutan daripada kajian pengkaji-pengkaji dahulu. Penyelidikan ini menumpukan kepada masalah penentuan anggaran hasil tarnbah eksponen bagi polinomial-polinomial tertentu berdarjah lebih daripada empat. Pendekatan yang dilakukan ialah dengan menggunakan kaedah p-adic dan penelitian terhadap gabungan gambarajah penunjuk yang disekutukan dengan polihedron Newton polinomial-polinomial terbitan separa bagi setiap polinomial yang dikaji.

Item Type:Thesis (PhD)
Subject:Mathematical analysis
Chairman Supervisor:Professor Dato' Kamel Ariffin Bin Mohd Atan, PhD
Call Number:IPM 2006 2
Faculty or Institute:Institute for Mathematical Research
ID Code:6814
Deposited By: Nur Izyan Mohd Zaki
Deposited On:21 May 2010 10:08
Last Modified:27 May 2013 15:31

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 21 May 2010 10:08.

View statistics for "Penganggaran Hasil Tambah Eksponen Berganda Dua Pembolehubah "