Keyword Search:


Bookmark and Share

Keberkesanan Aplikasi Teknologi Komputer Dalam Aktiviti Penghasilan Pendidikan Seni

A. Samah, Azimah (2004) Keberkesanan Aplikasi Teknologi Komputer Dalam Aktiviti Penghasilan Pendidikan Seni. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
1783Kb

Abstract

Aplikasi teknologi komputer telah dimasukkan dalam sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual yang dilancarkan pada 2003. Oleh itu, adalah wajar komputer digunakan sebagai alat pengujian dalam Pendidikan Seni Grafik. Objektif penyelidikan ini ialah untuk menentukan keberkesanan penggunaan komputer dalam menghasilkan poster. Aspek yang dikaji merangkumi empat tumpuan utama, iaitu interpretasi, gubahan, warna dan kreativiti dalam poster yang dihasilkan oleh pelajar. Hasil karya dibuat dengan menggunakan dua kaedah iaitu kaedah konvensional dan aplikasi komputer. Dua kumpulan telah dipilih dalam kajian ini iaitu kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan. Setiap kumpulan terdiri dari 35 orang pelajar tingkatan empat yang mengambil Pendidikan Seni Visual sebagai mata pelalajaran elektif. Kajian berlangsung selama 18 minggu dan setiap proses pengajaran dan pembelajaran berjalan selama dua jam iaitu bersamaan 36 jam. Reka bentuk kajian yang digunakan ialah reka bentuk penyelidikan eksperimen. Dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan markah yang signifikan antara markah bagi kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan dalam pasca ujian. lmplikasi kajian menunjukkan aplikasi penggunaan perisian komputer adalah merupakan satu alternatif dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran dan berupaya membantu meningkatkan pencapaian markah pelajar dari aspek interpretasi, gubahan, warna dan kreativiti.

Item Type:Thesis (Masters)
Subject:Art - Study and teaching - Computer-assisted instruction
Chairman Supervisor:Professor Madya Aida Suraya Md Yunus, PhD
Call Number:FPP 2004 30
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
ID Code:6414
Deposited By: Nur Izyan Mohd Zaki
Deposited On:14 May 2010 10:55
Last Modified:27 May 2013 15:29

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 14 May 2010 10:55.

View statistics for "Keberkesanan Aplikasi Teknologi Komputer Dalam Aktiviti Penghasilan Pendidikan Seni"