Keyword Search:


Bookmark and Share

Terpretasi pragmatik terhadap unsur flora dan fauna dalam pantun Melayu

Abdul Rahman, Farahanum (2013) Terpretasi pragmatik terhadap unsur flora dan fauna dalam pantun Melayu. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

[img] PDF
1044Kb

Abstract

Pantun mengungkapkan nilai kemasyarakatan, adat dan budaya Melayu, nilai ekonomi, nilai ilmu keagamaan serta nilai ilmu sains dan teknologi. Segala yang dilahirkan melalui pantun adalah berupa nasihat, dengan berbagai-bagai ragam bahasa yang tinggi dan bernilai sastera. Terdapat banyak kajian yang dijalankan mengenai pantun. Walau bagaimanapun, kajian ini dijalankan untuk menambah dan memperbaiki penyelidikan berkaitan dengan pantun. Justeru, objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti dan menginterpretasi unsur flora dan fauna yang melambangkan sikap dan sifat manusia dalam pantun Melayu, dan merumuskan sejauh manakah unsur flora dan fauna yang terkandung dalam pantun Melayu telah mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam kajian ini, kaedah yang digunakan adalah kaedah kepustakaan dan analisis teks. Teori yang digunakan pula ialah teori relevans. Dapatan kajian yang diperolehi menunjukkan bahawa pantun terdapat pelbagai unsur flora dan fauna yang wujud dalam pantun Melayu. Setiap unsur flora dan fauna yang terdapat dalam pantun-pantun tersebut mempunyai makna yang tersendiri dalam menterjemahkan maksud yang tersirat di sebalik sesebuah rangkap pantun. Kreativiti yang diperlihatkan dalam penciptaan pantun-pantun tersebut diperlihatkan menerusi garapan pantun yang seimbang di mana ruang litupnya masih berada dalam lingkungan adat, cara hidup dan budaya masyarakat yang mendasarinya.

Item Type:Thesis (Masters)
Subject:Poets, Malay
Subject:Poetry - Psychological aspects
Chairman Supervisor:Zaitul Azma Zainon Hamzah, PhD
Call Number:FBMK 2013 45
Faculty or Institute:Faculty of Modern Language and Communication
ID Code:48443
Deposited By: Haridan Mohd Jais
Deposited On:14 Sep 2016 16:51
Last Modified:14 Sep 2016 16:51

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 14 Sep 2016 16:51.

View statistics for "Terpretasi pragmatik terhadap unsur flora dan fauna dalam pantun Melayu"