Keyword Search:

Algoritma Pendaraban Nombor Perpuluhan dari Perspektif Pelajar Tingkatan Satu

Md. Yunus, Aida Suraya (2001) Algoritma Pendaraban Nombor Perpuluhan dari Perspektif Pelajar Tingkatan Satu. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 9 (1). pp. 21-33. ISSN 0128-7702

[img] PDF
3785Kb

Abstract

Kajian ini membincangkan algoritma pendaraban yang melibatkan nombor perpuluhan dari perspektif pelajar Tingkatan Satu. Data kualitatif dari kajian kes yang dijalankan berlandaskan leori konstruktivis dikumpul melalui dua sesi temu duga kJinikal. Temu duga melibalkan en<lm pelajar Tingkatan Sam dari pelbagai aras kebolehan dalam m<ltematik, berdasarkan pencapaian Matematik dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah. Fokus kajian yang berlandaskan Konstruklivisme adalah terhadap pemerihalan kefahamanan pelajar dari perspektif pelajar sendiri. Tujuh algorilma yang digunakan pelajar dalam mendarab nombor perpuluhan telah dikenal pasti. Pengenalpastian algoritma yang digunakan pelajar membawa implikasi terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran dan boleh dijadikan asas oleh pendidik matematik dalam merancang stralegi pengajaran pendaraban yang melibatkan nombor perpuluhan.

Item Type:Article
Keyword:Kaedah mengajar nombor perpuluhan konstruktivisme temu duga klinikal pendidikan guru matematik
Publisher:Universiti Putra Malaysia Press
ID Code:3322
Deposited By: Nur Izyan Mohd Zaki
Deposited On:25 Nov 2009 12:40
Last Modified:27 May 2013 15:07

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 25 Nov 2009 12:40.

View statistics for "Algoritma Pendaraban Nombor Perpuluhan dari Perspektif Pelajar Tingkatan Satu"