Keyword Search:


Bookmark and Share

Pengajaran dan pembelajaran kosa kata Arab : teori & aplikasi

Mezah, Che Radiah and Mohammad, Norhayuza (2011) Pengajaran dan pembelajaran kosa kata Arab : teori & aplikasi. Penerbit Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor. ISBN 9789673442621.

[img] PDF (Book cover)
25Kb

Abstract

Kosa kata merupakan elemen yang terpenting dalam penguasaan sesuatu bahasa. Keupayaan berbahasa dan berkomunikasi lazimnya dilihat melalui penggunaan kosa kata selain daripada elemen lain seperti tatabahasa. Dalam pembelajaran bahasa asing seperti bahasa Arab, masalah penguasaan kosa kata sering kali menjadi halangan kepada pelajar untuk berkomunikasi. Aspek sebutan, makna, struktur kata kolokasi misalnya perlu dikuasai dengan baik untuk membolehkan penghasilan frasa, ayat dan wacana yang berkesan. Bagi para pengajar, kefahaman yang jitu terhadap proses penguasaan kosa kata dan juga strategi pengajaran yang berkesan dan pelbagai perlu dikuasai untuk membantu kejayaan penguasaan kosa kata pelajar. Buku ini sesuai dimiliki oleh mereka yang terlibat dalam pendidikan dan penyelidikan kosa kata bahasa Arab. Ia mencakupi aspek teori seperti proses penguasaan kosa kata, ciri kosa kata Arab, jenis kesilapan yang dilakukan oleh pelajar dalam penguasaan kosa kata Arab dan faktornya. Aspek praktikal pula merangkumi teknik dan strategi dalam pengajaran kosa kata Arab serta bentuk latihan dan ujian yang boleh digunakan untuk menguji penguasaan kosa kata pelajar.

Item Type:Book
Keyword:Vocabulary; Arabic vocabulary; Arabic language
Faculty or Institute:Faculty of Modern Language and Communication
Publisher:Penerbit Universiti Putra Malaysia
ID Code:32431
Deposited By: Muhamad Syamil Hamidon
Deposited On:26 Nov 2014 15:09
Last Modified:28 Jan 2015 17:14

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 26 Nov 2014 15:09.

View statistics for "Pengajaran dan pembelajaran kosa kata Arab : teori & aplikasi"