Keyword Search:


Bookmark and Share

Keberkesanan Penilaian Prestasi Kerja Di Kalangan Pembantu Tadbir Di Kementerian Pertanian Malaysia

Ahmad, Sohime (1995) Keberkesanan Penilaian Prestasi Kerja Di Kalangan Pembantu Tadbir Di Kementerian Pertanian Malaysia. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

[img] PDF
1215Kb

Abstract

Selepas dilaksanakan di dalam organisasi, sesuatu sistem penilaian prestasi patut dinilai bagi memastikan sejauh mana ia mencapai matlamatnya dengan berkesan.Objektif umum kajian ialah untuk menentukan Sistem Baru Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam (SBPPPA) berkesan menilai prestasi kerja pembantu tadbir di Kementerian Pertanian Malaysia . Secara khususnya kajian ini bertujuan untuk menentukan kesahan kandungan dan kepraktisan alatan pengukuran prestasi kerja serta mengenal pasti kesilapan pengadaran dan faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi masalah ketidak tepatan pengadaran prestasi kerja pembantu tadbir.

Item Type:Project Report
Subject:Job evaluation - Malaysia
Chairman Supervisor:Prof. Madya Dr. Abu Daud bin Silong
Call Number:FPP/L 1995 3
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
ID Code:11134
Deposited By: Mohd Nezeri Mohamad
Deposited On:18 Jul 2011 16:46
Last Modified:04 May 2012 15:23

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 18 Jul 2011 16:46.

View statistics for "Keberkesanan Penilaian Prestasi Kerja Di Kalangan Pembantu Tadbir Di Kementerian Pertanian Malaysia"