Keyword Search:

Persepsi Pegawai Tadbir Terhadap Program Latihan di Universiti Kebangsaan Malaysia

Abu Zarim, Zainal (1993) Persepsi Pegawai Tadbir Terhadap Program Latihan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

[img] PDF
1443Kb

Abstract

Tujuan kajian ini ialah untuk meninjau persepsi pegawai tadbir terhadap program latihan di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam tujuh aspek iaitu objektif kursus,kegunaan kursus, proses perancangan, suasana pembelajaran, peluang-peluang untuk mengikuti latihan, penyampaian dan pengendalian kursus dan penilaian kursus. Selain itu, kajian ini juga melihat samada terdapat perbezaan yang signifikan persepsi pegawai, tadbir berhubung dengan aspek program latihan dari segi jantina, tempat bertugas, umur, pengalaman kerja dan tempoh lama berkhidmat di tempat bertugas sekarang. Soal selidik digunakan untuk mengumpulkan data mengenai persepsi lima puluh empat pegawai tadbir UKM terhadap setiap aspek program latihan diatas. Frekuensi, peratus dan min telah digunakan dalam analisis ini. Manakala Ujian-t digunakan untuk melihat perbezaan persepsi responden berhubung dengan aspek program latihan dari jantina dan tempat bertugas. Sementara analisis regresi digunakan untuk melihat perbezaan persepsi dari segi umur, pengalaman kerja dan tempoh lama berkhidmat di tempat bertugas sekarang.

Item Type:Project Paper Report
Subject:Employees - Training of - Malaysia
Call Number:FPP/L 1993 4
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
ID Code:11100
Deposited By: Mohd Nezeri Mohamad
Deposited On:15 Jun 2011 05:53
Last Modified:03 May 2012 05:31

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 15 Jun 2011 05:53.

View statistics for "Persepsi Pegawai Tadbir Terhadap Program Latihan di Universiti Kebangsaan Malaysia"

 
 
 
 

Universiti Putra Malaysia Institutional Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
Universiti Putra Malaysia Institutional Repository supports OAI 2.0 with a base URL of http://psasir.upm.edu.my/cgi/oai2
Best viewed using IE version 7.0 (and above) Mozilla Firefox version 3 (and above) with the resolution of 1024 x 768.