Keyword Search:


Bookmark and Share

Persepsi Pegawai Tadbir Terhadap Program Latihan di Universiti Kebangsaan Malaysia

Abu Zarim, Zainal (1993) Persepsi Pegawai Tadbir Terhadap Program Latihan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Masters project report, Universiti Pertanian Malaysia.

[img] PDF
1443Kb

Abstract

Tujuan kajian ini ialah untuk meninjau persepsi pegawai tadbir terhadap program latihan di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam tujuh aspek iaitu objektif kursus,kegunaan kursus, proses perancangan, suasana pembelajaran, peluang-peluang untuk mengikuti latihan, penyampaian dan pengendalian kursus dan penilaian kursus. Selain itu, kajian ini juga melihat samada terdapat perbezaan yang signifikan persepsi pegawai, tadbir berhubung dengan aspek program latihan dari segi jantina, tempat bertugas, umur, pengalaman kerja dan tempoh lama berkhidmat di tempat bertugas sekarang. Soal selidik digunakan untuk mengumpulkan data mengenai persepsi lima puluh empat pegawai tadbir UKM terhadap setiap aspek program latihan diatas. Frekuensi, peratus dan min telah digunakan dalam analisis ini. Manakala Ujian-t digunakan untuk melihat perbezaan persepsi responden berhubung dengan aspek program latihan dari jantina dan tempat bertugas. Sementara analisis regresi digunakan untuk melihat perbezaan persepsi dari segi umur, pengalaman kerja dan tempoh lama berkhidmat di tempat bertugas sekarang.

Item Type:Project Report
Subject:Employees - Training of - Malaysia
Call Number:FPP/L 1993 4
Faculty or Institute:Faculty of Educational Studies
ID Code:11100
Deposited By: Mohd Nezeri Mohamad
Deposited On:15 Jun 2011 13:53
Last Modified:03 May 2012 13:31

Repository Staff Only: Edit item detail

Document Download Statistics

This item has been downloaded for since 15 Jun 2011 13:53.

View statistics for "Persepsi Pegawai Tadbir Terhadap Program Latihan di Universiti Kebangsaan Malaysia"