UPM Institutional Repository

Pembangunan Koswer Fizik Gelombang Dalam Persekitaran Internet


Citation

Loh, Shin King (2002) Pembangunan Koswer Fizik Gelombang Dalam Persekitaran Internet. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Abstract

Penggunaan perisian multimedia dalam proses pengajaran dan pembelajaran merupakan satu alternatif untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pendidikan. Aplikasi multimedia berpotensi untuk: mengoptimumkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Memandangkan perbezaan faktor bahasa, budaya dan kurikulum, universiti dan institusi pendidikan tempatan tidak seharusnya bergantung kepada perisian yang dibasilkan oleh negara luar yang kebanyakannya menggunakan Bahasa Inggeris dalam pengajaran. Projek ini merupakan satu usaba merekabentuk satu laman pembelajaran yang menepati keperluan institusi tempatan yang mudah dieapai menerusi rangkaian internet. Laman pendidikan yang dibangunkan ini boleh digunakan untuk menyarnpaikan pembelajaran dalarn tajuk Fizik Gelombang peringkat sekolab menengah atas. Penekanan diberikan kepada persekitaran pembelajaran yang berpusatkan pelajar untuk mengatasi masalah miskonsepsi yang wujud. Penginlegrasian unsur-unsur multimedia seperti audio, grafik, animasi, teks serta faktor-faktor pedagogi Jain seperti motivasi, nilai mumi dan kemahiran berfikir dalam perisian yang dibangunkan menjadikan reka bentuk perisian ini lebib sesuai hagi keperluan pendidikan tempatan. Papan cerita yang dibasilkan adalab berdasarkan kaedah pengajaran di negara kita dan sukatan pelajaran Sains Fizik Menengab Alas dan seterusnya dijadikan baban-baban kursus dan baban bantu mengajar oleh guru. Laman yang dibangunkan ini telab diuji daripada perspektif pengguna setelab ia dilancarkan. Analisis dijalankan berdasarkan maklum balas yang dihantar oleh penggun. menerusi soal selidik yang dijalankan. Hasil kajian menunjukkan sebanyak 60.3% pengguna bersetuju babawa laman yang dibangunkan ini berkesan dalarn aspek penyarnpaian pelajaran menerosi persekitaran Internet.


Download File

[img] PDF
FSAS_2002_59_A.pdf

Download (1MB)

Additional Metadata

Item Type: Thesis (Masters)
Subject: Web site development - Study and teaching
Subject: Internet in education - Study and teaching - Malaysia
Subject: Multimedia systems - Study and teaching - Malaysia
Call Number: FSAS 2002 59
Chairman Supervisor: Professor Madya Dr. Sidek Hj. Abdul. Aziz, PhD
Divisions: Faculty of Environmental Studies
Depositing User: Muizzudin Kaspol
Date Deposited: 14 Feb 2011 04:16
Last Modified: 18 May 2012 03:45
URI: http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/9528
Statistic Details: View Download Statistic

Actions (login required)

View Item View Item