UPM Institutional Repository

Minat, tret personaliti dan kompetensi keusahawanan dalam kalangan peserta Akademi Pembangunan Belia Malaysia


Citation

Mahmud, Mohd. Zaki (2009) Minat, tret personaliti dan kompetensi keusahawanan dalam kalangan peserta Akademi Pembangunan Belia Malaysia. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Abstract

Kajian ini dijalankan untuk menentukan tahap minat, tret personaliti dan kompetensi keusahawanan dalam kalangan peserta Akademi Pembangunan Belia Malaysia (APBM). Sampel kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah kuantitatif yang melibatkan 245 responden yang telah mengikuti kursus jangka pendek Program Pembangunan Keusahawanan di bawah kelolaan Kementerian Belia dan Sukan, Malaysia. lnstrumen kajian adalah berpandukan kepada penggunaan alat pengukuran psikologi yang diperkenalkan oleh Sidek Mohd Noah (1996), dikenali dengan lnventori Minat Kerjaya Sidek (IMKS) mengenai pengukuran tahap minat seseorang usahawan. Penggunaan alat pengukuran psikologi ini juga digunakan untuk melihat tahap skor tret personaliti usahawan, dengan menggunakan instrumen lnventori Personaliti Sidek (IPS) dan juga melihat tahap kompetensi diri sebagai asas untuk melihat tahap belia yang mengikuti kursus pembangunan usahawan dalam kalangan peserta APBM yang berminat dalam bidang keusahawanan. Objektif kajian ini ialah untuk menentukan tahap skor melalui minat, tret personaliti dan kompetensi diri dalam kalangan peserta Akademi Pembangunan Belia Malaysia (APBM) dalam melahirkan belia dalam bidang perniagaan dan keusahawanan. Dapatan kajian yang menunjukkan responden berada pada skor yang sederhana dalam kategori yang berkaitan dengan minat, tret personaliti dan kompetensi dalam bidang keusahawanan. Kajian juga menunjukkan bahawa ketegori minat belia ialah pada skor minat kepada kategori sosial, kedua konvensional dan ketiga baru kepada kategori enterprising, sedangkan dalam perniagaan perkara yang utama adalah minat dan skor yang dikehendaki dalam ujian. lni ialah pertama skor enterprising, kedua konvensional dan ketiga sosial, ini bererti peserta kursus masih memerlukan skor kekuatan minat yang tinggi. lni menunjukkan bahawa tiada kesinambungan dalam perniagaan ini, adalah berkaitan dengan kurang minat serta skor tret personaliti dan kompetensi yang sederhana. Oleh itu, penemuan kajian ini boleh dijadikan landasan untuk memajukan institut latihan yang berkaitan agar institut tersebut berperanan dengan lebih efektif dan berjaya dalam memberi dorongan minat, personaliti dan kompetensi dengan menggunakan pendekatan alat pengukuran psikologi. dorongan dan motivasi yang tinggi, untuk meneruskan dalam bidang keusahawanan sebagai usahawan yang berjaya. Penggunaan alat pengukuran psikologi didapati dalam min skor tret personaliti menunjukkan bahawa responden mempunyai tahap skor yang sederhana terhadap tret personaliti. Untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya ia perlu mempunyai tahap personaliti yang tinggi dan kompetensi yang tinggi. Walau bagaimanapun, dapatan kajian didapati skor yang rendah. Ini bermakna bahawa usahawan belia dilihat masih mempunyai kekurangan yang perlu diberi perhatian bagi memastikan kemampuan untuk menjadi usahawan yang berjaya dalam bidang perniagaan dan keusahawanan. Maka inilah peranan yang dimainkan dalam kajian ini iaitu ujian minat, tret personaliti dan kompetensi diri untuk membina serta melahirkan dalam kerjaya keusahawanan. Analisis ANOVA menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan min skor antara minat, tret personaliti dan kompetensi. Kajian ini juga melihat dan menunjukkan perbezaan antara lelaki dan perempuan. la juga menunjukkan secara keseluruhan bahawa responden mempunyai keupayaan untuk maju dalam bidang keusahawanan jika mereka menunjukkan minat, tret personaliti dan kompetensi yang tinggi dan motivasi yang kuat dalam diri responden jika mereka hendak berjaya dan memilih usahawan sebagai kerjaya.


Download File

[img] Text
IPSS 2009 5 IR.pdf

Download (1MB)

Additional Metadata

Item Type: Thesis (Masters)
Subject: Personality and intelligence
Subject: Personality
Subject: Entrepreneurship - Malaysia
Call Number: IPSS 2009 5
Chairman Supervisor: Profesor Dr. Azimi Hamzah, PhD
Divisions: Institute for Social Science Studies
Depositing User: Mas Norain Hashim
Date Deposited: 12 Apr 2022 01:41
Last Modified: 22 Apr 2022 07:29
URI: http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/92660
Statistic Details: View Download Statistic

Actions (login required)

View Item View Item