UPM Institutional Repository

Amalan kepemimpinan pengurusan tertinggi felda dalam membangunkan sumber manusia dalam kalangan pegawai FELDA


Citation

Hassan, Mohd Syaiful (2019) Amalan kepemimpinan pengurusan tertinggi felda dalam membangunkan sumber manusia dalam kalangan pegawai FELDA. Doctoral thesis, Universiti Putra Malaysia.

Abstract

FELDA merupakan salah sebuah agensi kerajaan Malaysia yang menangani penempatan semula penduduk luar bandar yang miskin ke kawasan-kawasan yang baru dibangunkan agar dapat meningkatkan taraf ekonomi mereka. Namun sejak akhir ini FELDA menghadapi permasalahan pengurusan seperti tuntutan pentadbiran yang cekap daripada peneroka sendiri, tuduhan salahguna pengurusan daripada pihak media, pengurusan konflik kepemimpinan dan pandangan negatif masyarakat tentang pengurusan organisasi. Dalam keadaan yang penuh dengan konflik dan isu yang berbangkit tentang FELDA, kajian ini bertujuan menjawab persoalan bagaimana amalan kepemimpinan pengurusan tertinggi Felda membangunkan sumber manusia, apakah cabaran yang dihadapi oleh pengurusan tertinggi Felda dan bagaimana pengurusan tertinggi Felda menghadapi cabaran tersebut. Rekabentuk kajian kaedah kualitatif induktif ini menggunakan kaedah kajian kes melibatkan jumlah responden yang terpilih adalah seramai enam (6) orang. Teknik pengumpulan data dalam kajian ini adalah melalui temubual berdasarkan garis panduan yang telah direkabentuk. Analisis data dilakukan dengan menggunakan perbandingan berterusan (constant comparative). Bagi tujuan kesahihan kajian, teknik pemeriksaan rakan, triangulasi dan semakan ahli telah digunakan. Hasil kajian mendapati terdapat lima amalan utama pengurusan tertinggi Felda iaitu amalan kerja berpasukan, amalan kerja beretika, amalan kerja berdasarkan pengetahuan, berkomunikasi secara bersemuka dan menggalakkan organisasi sebagai tempat pembelajaran. Ini menepati dengan empat dimensi yang terdapat dalam model kepemimpinan transformasional iaitu pengaruh yang ideal, inspirasi motivasi, merangsang intelek dan pertimbangan individu. Kajian ini juga mendapati empat cabaran utama pengurusan ialah berkaitan mendepani warga Felda yang semakin matang, campurtangan parti politik, tahap pendidikan pengurusan yang rendah dan sikap pengurusan tidak cekap. Selain itu mereka turut menerapkan pendekatan pembangunan sumber manusia dalam organisasi terutama berkaitan pembangunan organisasi, pembangunan kerjaya dan pembangunan latihan. Hasil kajian turut mendapati faktor komunikasi pemimpin berperanan dalam menguatkan lagi keempat dimensi yang terdapat pada model kepemimpinan transformasional sedia ada. Bagi mengatasi cabaran tersebut berdasarkan kajian ini mendapati kepentingan mengadakan kursus latihan yang bersesuaian dalam menambahkan lagi ilmu pengetahuan pihak pengurusan selain memberikan pendedahan pengurusan dalaman dan luaran organisasi. Ini membolehkan pengurusan Felda melahirkan ramai pemimpin yang berkaliber di masa hadapan. Kajian juga telah menyumbangkan informasi yang bernilai untuk pengurusan atasan Felda selain menyumbang kepada model pembangunan organisasi. Secara keseluruhannya, dapatan kajian mendapati bahawa pengurusan Felda telah mengamalkan kepemimpinan transformasional yang komprehensif dan menginspirasi dalam menguruskan organisasi. Kesimpulan yang boleh dibuat adalah dimensi komunikasi sangat penting bagi memastikan keempat-empat dimensi transformasional sedia ada dapat diaplikasikan secara berkesan dalam amalan kepemimpinan transformasional seseorang pemimpin. Semoga hasil dari kajian ini dapat membantu pengurusan Felda mahupun untuk merancang strategi yang berkesan dalam melaksanakan amalan kepemimpinan yang cemerlang dimasa akan datang.


Download File

[img] Text
FPP 2019 30 ir.pdf

Download (1MB)

Additional Metadata

Item Type: Thesis (Doctoral)
Subject: Leadership - Management - Case studies
Subject: Organizational change
Subject: Personnel management
Call Number: FPP 2019 30
Chairman Supervisor: Profesor Madya Ismi Arif Ismail, PhD
Divisions: Faculty of Educational Studies
Depositing User: Mas Norain Hashim
Date Deposited: 24 Feb 2021 00:53
Last Modified: 31 Dec 2021 07:32
URI: http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/84590
Statistic Details: View Download Statistic

Actions (login required)

View Item View Item