UPM Institutional Repository

Fenomena homoseksual dalam kalangan gay belia Melayu di Lembah Klang, Malaysia


Citation

Yahaya, Noorhawaney (2018) Fenomena homoseksual dalam kalangan gay belia Melayu di Lembah Klang, Malaysia. Doctoral thesis, Universiti Putra Malaysia.

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk memahami fenomena homoseksual dalam kalangan belia Gay Melayu di sekitar Lembah Klang. Pengkaji menggunakan kaedah temubual secara mendalam bagi mendapatkan maklumat yang diperlukan. Seramai enam orang informan Gay Melayu yang berusia 22-an dan 30-an terlibat dalam kajian ini. Pendekatan fenomenologi telah digunakan bagi memahami apakah penyebab seseorang belia Melayu memilih untuk menjadi seorang Gay. Data yang diperolehi dianalisis mengunakan kaedah Interpretative phenomenological analysis (IPA). Dapatan dalam kajian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap fenomena homoseksual dalam kalangan Gay Melayu. Hasil penemuan kajian mendapati bahawa ada faktor yang menarik dan menolak seseorang belia sebelum memilih menjadi seorang Gay. Faktor yang menarik adalah kemahuan diri, persekitaran, media sosial dan video porno. Manakala untuk faktor yang menolak, adalah keliru sewaktu kecil dan ketidakpatuhan gender. Proses ini berlaku bermula informan masih di usia kanak-kanak dan berterusan sehingga ke peringkat yang lebih dewasa. Selain daripada faktor penarik dan penolak, nilai dan amalan agama, gaya hidup dan proses sosialisasi oleh golongan belia Gay Melayu di sekitar Lembah Klang juga turut diteliti bagi memahami bagaimana seseorang belia Melayu memilih untuk menjadi seorang Gay. Pembentukan minat yang mendalam ke arah hubungan sesama jenis dikenalpasti sewaktu mereka masih kecil. Seterusnya, ketika usia remaja mereka mencari ruang untuk meluahkan rasa keinginan mereka terhadap hubungan sesama jenis dan pencarian ini berterusan sehingga meningkat dewasa. Proses psikologi sosial dan juga psikososial semasa pembesaran turut mempengaruhi mengapa dan bagaimana fenomena homoseksual ini tersebar. Secara umumnya, golongan gay dikenalpasti melalui cara penampilan diri seperti imej pemakaian, cara pergaulan, dan cara berkomunikasi di media sosial. Dalam pada itu, bahasa tubuh, gaya bahasa dalam pertuturan dan jelingan mata juga turut memudahkan proses mengenalpasti golongan Gay di Malaysia. Di samping, mempunyai tempat-tempat tertentu sebagai tempat pertemuan, bersantai dan bertemu ahli baharu, golongan Gay di Malaysia juga mempunyai rangkaian media sosial yang memudahkan mereka mengenalpasti golongan mereka dan mendapatkan perkembangan terbaru sesama mereka. Kajian merumuskan bahawa fenomena ini harus diberikan perhatian serius kerana fenomena ini tidak berlaku secara mendadak tetapi melalui proses berperingkat. Kekeliruan yang mereka hadapi sewaktu kecil tidak boleh dipandang ringan oleh ibu bapa dan guru. Fasa awal perkembangan kanak-kanak perlu diberi penelitian yang lebih dari segi pendekatan agama dan budaya setempat kerana fasa ini memainkan peranan paling penting dalam pembentukan identiti seksual seseorang individu dan ibu bapa juga perlu mengawasi anak-anak dengan meneliti dengan siapa mereka berkawan kerana selepas pengaruh ibu bapa dan keluarga, rakan sebaya, abang angkat serta rakan sekerja memainkan peranan penting dalam mempengaruhi kehidupan seseorang individu.


Download File

[img] Text
IPSAS 2019 2 ir.pdf

Download (1MB)

Additional Metadata

Item Type: Thesis (Doctoral)
Subject: Homosexuality
Subject: Gays - Identity
Subject: Gays
Call Number: IPSAS 2019 2
Chairman Supervisor: Profesor Turiman bin Suandi, PhD
Divisions: Institute for Social Science Studies
Depositing User: Mas Norain Hashim
Date Deposited: 14 Jul 2020 01:18
Last Modified: 12 Jan 2022 01:12
URI: http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/82812
Statistic Details: View Download Statistic

Actions (login required)

View Item View Item