UPM Institutional Repository

Pelaksanaan agihan zakat Tabung Baitulmal Sarawak (TBS) terhadap kesejahteraan hidup golongan mualaf Kuching, Sarawak


Citation

Abang Abai, Dayang Shobihah and Awang, Mohd Daud and Abdul Rahim @ Abdul Wahab, Husniyah and Muda, Khadijah (2013) Pelaksanaan agihan zakat Tabung Baitulmal Sarawak (TBS) terhadap kesejahteraan hidup golongan mualaf Kuching, Sarawak. In: Seminar Hasil Penyelidikan Sektor Pengajian Tinggi ke-3 2013, 2-3 Jul. 2013, EDC, Universiti Utara Malaysia. (pp. 972-980).

Abstract

Dalam kajian ini penyelidik akan membincangkan kesejahteraan hidup golongan mualaf terhadap perlaksanaan agihan zakat di Kuching Sarawak. Aspek-aspek yang akan di bincangkan iaitu dari sudut ekonomi, pendidikan dan juga hubungan sosial. Dari sudut ekonomi penyelidik akan memfokuskan lebih terperinci tentang pendapatan serta pekerjaan informan. Manakala Dari segi sosial penyelidik akan memfokuskan aspek-aspek penglibatan informan dalam persatuan ataupun aktiviti yang dijalankan. Di samping itu juga, penyelidik akan melihat dari segi latar belakang informan yang menerima zakat. Isu utama dalam permasalahan ini adalah sejauhmanakah perlaksanaan agihan zakat oleh pihak pengurusan Tabung Baitulmal Sarawak (TBS) membantu golongan mualaf dari sudut kesejahteraan hidup contohnya pendapatan,sosial dan pendidikan. Kajian ini telah menemu bual sepuluh orang informan serta dua orang pegawai Tabung Baitulmal Sarawak sebagai pemberi maklumat. Penyelidik telah menjalankan kaedah menemu bual secara mendalam (indepth interview) oleh yang demikian istrumen utama dalam kajian ini adalah penyelidik sendiri. Menurut Merriam (1998) penyelidik merupakan istrumen paling asas dalam pengumpulan dan penganalisan data. Kajian ini dijalankan mengikut pendekatan kajian kaji selidik yang memerlukan proses temubual dan juga pemerhatian terhadap tingkahlaku responden dan keadaan persekitaran responden. Manakala rekabentuk kajian yang dipilih adalah kajian deskriptif yang terdiri daripada kajian kes. Daripada hasil kajian, penyelidik mendapati, majoriti informan memberikan maklumat yang sama iaitu sepanjang bergelar saudara baru mereka pernah mendapat bantuan zakat tetapi dalam bentuk pelbagai contohnya dari pemberian aspek kewangan ataupun aspek ilmu pengetahuan. Hasil temubual dengan pegawai pula, mengatakan bahawa mereka sentiasa perihatin dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Islam di Sarawak. Hasil kajian mendapatkan kesejahteraan hidup golongan mualaf dari aspek ekonomi pada tahap sederhana, manakala dari aspek pendidikan masih berada pada tahap yang rendah, dari aspek sosial pula, memuaskan kerana penglibatan mereka dalam persatuan mendapat sambutan yang positif dari golongan mualaf. Segala bantuan dihulurkan dan program-program sentiasa aktif dijalankan. Berdasarkan pemerhatian penyelidik, penyelidik dapat menyimpulkan bahawa peranan Tabung Baitulmal Sarawak sangat penting kerana masyarakat akan memberi persepsi yang positif mahupun negatif.Di samping itu juga usaha TBS perlu dipertingkatkan dari masa ke semasa agar ianya memberi impak yang positif kepada masyarakat terutama golongan mualaf. Di sini penyelidik menyarankan agar Golongan mualaf sentiasa peka dengan bantuan yang disalurkan, begitu juga dengan pihak pengurusan Baitulmal agar memperbanyakkan promosi berkenaan dengan zakat dan bantuan yang diberikan.


Download File

[img] Text
SeminarJ2-4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (258kB)

Additional Metadata

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Divisions: Faculty of Human Ecology
Publisher: Kementerian Pendidikan Malaysia
Keywords: Zakat; Converts; Life satisfaction
Depositing User: Nabilah Mustapa
Date Deposited: 06 Feb 2020 03:15
Last Modified: 06 Feb 2020 03:15
URI: http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/76885
Statistic Details: View Download Statistic

Actions (login required)

View Item View Item