UPM Institutional Repository

Faktor keterlibatan belia dalam isu gay di Kuala Lumpur


Citation

Mohd Khir, Azlina and Che Wan Raksan, Che Wan Hashimi Rafsanjani (2018) Faktor keterlibatan belia dalam isu gay di Kuala Lumpur. Malaysian Journal of Youth Studies, 18. 145 - 159. ISSN 2229-8738

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menghuraikan latar belakang informan dan meneroka pengaruh yang menyebabkan informan terlibat dalam gejala gay di Kuala Lumpur. Seramai enam orang belia yang terlibat dalam kajian ini dipilih melalui teknik persampelan snowball. Kajian ini menggunakan kaedah temubual mendalam secara tidak berstruktur. Data dianalisis dengan teknik menterjemah rakaman temubual bersama informan dalam bentuk persembahan kes. Hasil kajian mendapati terdapat dua pengaruh yang menyebabkan informan terlibat dalam gejala gay iaitu pengaruh dalaman dan pengaruh luaran. Pengaruh dalaman meliputi aspek naluri menyukai lelaki, pengaruh masa lampau, kurang penghayatan agama dan mempunyai fahaman atau pemikiran yang terbuka terhadap gay. Manakala pengaruh luaran meliputi pengaruh ruang dan peluang, pengaruh internet, pengaruh persekitaran keluarga yang feminin serta pengaruh rakan sebaya. Secara keseluruhannya, kajian ini memberi input yang signifikan berkenaan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang individu terlibat dalam gejala gay. Semua pihak yang bertanggungjawab seperti ibu bapa, sekolah, badan-badan NGO dan kerajaan perlu memainkan peranan penting dalam membanteras gejala yang tidak bermoral ini agar negara dapat melahirkan generasi yang seimbang dari segi fizikal, emosi, rohani dan intelek.


Download File

[img] Text
Faktor keterlibatan belia dalam isu gay di Kuala Lumpur.pdf

Download (10kB)

Additional Metadata

Item Type: Article
Divisions: Faculty of Human Ecology
Publisher: Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia
Keywords: Gay; Youth; Internal influences; External Influences; Kuala Lumpur
Depositing User: Nurul Ainie Mokhtar
Date Deposited: 30 Jan 2021 00:25
Last Modified: 30 Jan 2021 00:25
URI: http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/72732
Statistic Details: View Download Statistic

Actions (login required)

View Item View Item