UPM Institutional Repository

Pengaruh pengetahuan, persepsi dan penglibatan terhadap semangat perpaduan dalam kalangan jiran muda di kawasan rukun tetangga daerah Hulu Langat, Selangor, Malaysia


Citation

Wan Mustapha, Wan Zumaiza (2016) Pengaruh pengetahuan, persepsi dan penglibatan terhadap semangat perpaduan dalam kalangan jiran muda di kawasan rukun tetangga daerah Hulu Langat, Selangor, Malaysia. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Abstract

Perpaduan nasional menjadi agenda utama kerajaan sejak peristiwa 13 Mei 1969. Kepentingan perpaduan nasional amat penting dalam membina sebuah Bangsa Malaysia yang bersatu padu demi mencapai Wawasan 2020 yang menjadi idaman pemimpin dan rakyat. Kesedaran mengenai peri pentingnya perpaduan nasional dalam kalangan generasi muda khususnya dari segi nilai perlu diberikan perhatian. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengetahui hubungkait pengetahuan, persepsi serta penglibatan Jiran Muda dalam semangat perpaduan melalui Rukun Tetangga. Sampel kajian terdiri daripada seramai 362 orang Jiran Muda di 82 kawasan Rukun Tetangga daerah Hulu Langat, Selangor dari etnik Melayu yang dipilih menggunakan teknik persampelan rawak mudah. Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan dengan penggunaan borang soal selidik. Pengumpulan data dibuat melalui pengedaran borang soal selidik semasa kursus dan aktiviti Jiran Muda di kawasan Hulu Langat, Selangor. Dapatan kajian menunjukkan tahap pengetahuan responden tentang Rukun Tetangga adalah rendah, iaitu 100% responden. Pengukuran tahap pengetahuan berdasarkan domain seperti persepsi, sikap, pendapat umum dan pengalaman tentang Rukun Tetangga dan Perpaduan. Manakala persepsi responden tentang nilai perpaduan dari aspek nilai murni dan pergaulan masyarakat menunjukkan persepsi yang tinggi, iaitu 67.4%. Manakala dapatan kajian tahap penglibatan Jiran Muda dalam aktiviti Rukun Tetangga menunjukkan masih belum mencapai tahap tinggi dan hanya pada tahap sederhana, iaitu 64.6%, walaupun persepsi Jiran Muda tentang nilai perpaduan adalah tinggi. Hal ini menunjukkan persepsi yang tinggi tidak mempengaruhi penglibatan Jiran Muda dalam aktiviti Rukun Tetangga. Manakala tahap semangat perpaduan dalam kalangan responden, iaitu 67.7%, pada tahap yang kurang memuaskan dan masih boleh dipertingkatkan dengan mengambilkira persepsi responden tentang nilai perpaduan pada tahap yang positif. Dapatan kajian tentang hubungkait pengetahuan, persepsi dan penglibatan dengan semangat perpaduan pula menunjukkan terhadap hubungan signifikan dan positif di antara pengetahuan dan semangat perpaduan. Iaitu terdapat perkaitan sederhana di antara kedua-dua faktor. Manakala persepsi juga menunjukkan perkaitan yang positif dengan semangat perpaduan. Penglibatan juga mencatatkan perkaitan yang signifikan dan positif. Oleh itu, pengetahuan, persepsi dan penglibatan mempunyai perkaitan signifikan dengan semangat perpaduan. Kajian ini juga menunjukkan penglibatan golongan muda dalam aktiviti Rukun Tetangga masih perlu diberikan perhatian dan galakkan untuk mencapai tahap penglibatan yang membanggakan dan seiring dengan persepsi nilai perpaduan yang tinggi untuk peningkatan semangat perpaduan dalam kalangan golongan muda. Hasil kajian ini dapat dijadikan panduan dan sumber rujukan kepada pelbagai pemegang taruh khususnya JPNIN, dalam memastikan golongan muda sentiasa aktif dalam aktiviti kemasyarakatan ke arah perpaduan nasional.


Download File

[img]
Preview
Text
FEM 2016 49 IR.pdf

Download (1MB) | Preview

Additional Metadata

Item Type: Thesis (Masters)
Subject: Community development
Call Number: FEM 2016 49
Chairman Supervisor: Professor Madya Sarjit Singh Darshan Singh, PhD
Divisions: Faculty of Human Ecology
Depositing User: Haridan Mohd Jais
Date Deposited: 31 Jan 2019 04:37
Last Modified: 31 Jan 2019 04:37
URI: http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/66756
Statistic Details: View Download Statistic

Actions (login required)

View Item View Item