UPM Institutional Repository

Bahasa antara dalam pembelajaran Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua


Citation

Md Yusuf, Noor Zila (2015) Bahasa antara dalam pembelajaran Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. PhD thesis, Universiti Putra Malaysia.

Abstract

Kajian ini bertujuan mengenal pasti dan menganalisis Bahasa Antara (BA) dalam proses pembelajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua melalui penggunaan Strategi Komunikasi dan Strategi Pembelajaran. Pengkaji menggunakan teori BA yang diperkenalkan oleh Selinker (1992) sebagai landasan dalam menganalisis Strategi Komunikasi dan Strategi Pembelajaran yang digunakan oleh subjek kajian semasa mempelajari bahasa Melayu. Teori Analisis Kesilapan (1981) digunakan untuk mendapatkan data berkaitan Strategi Pembelajaran. Persekitaran linguistik dihuraikan sebagai maklumat tambahan tentang faktor yang mempengaruhi kewujudan BA dalam kalangan subjek kajian. Pengkaji juga telah menggunakan Teori Behaviourisme (1978) semasa menghasilkan strategi pengajaran berkesan dalam pembelajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua (B2). Sebanyak 28 orang pelajar Iban tahun empat di salah sebuah sekolah kebangsaan di daerah Meradong, Sarawak dijadikan subjek kajian. Mereka terdiri daripada pelajar yang mempelajari bahasa Melayu sebagai B2. Kajian ini melibatkan kaedah kepustakaan dan kaedah kajian lapangan. Hasil dapatan kajian dihurai secara kualitatif. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pelbagai Strategi Komunikasi telah digunakan oleh subjek kajian dalam pertuturan sebagai satu usaha menuju bahasa sasaran. Kepelbagaian Strategi Pembelajaran ditemukan dalam penulisan karangan subjek kajian melalui analisis kesilapan yang dilakukan oleh pengkaji. Tahap BA subjek kajian dapat ditentukan oleh pengkaji berdasarkan kesilapan dan keputusan ujian karangan yang diperoleh. Melalui borang soal selidik yang diedarkan, pengkaji dapat menjelaskan faktor persekitaran linguistik yang mempengaruhi pembelajaran bahasa kedua subjek kajian. Dapatan objektif satu,objektif dua dan objektif tiga telah dijadikan panduan oleh pengkaji untuk menghasilkan strategi pengajaran berkesan dalam pembelajaran BM sebagai bahasa kedua. Hasilnya Teknik Drama dan Kaedah IsSam dipekenalkan sebagai satu strategi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu sebagai B2 di sekolah kajian.Kajian ini penting dan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak sama ada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, Institut Pendidikan Guru, Bahagian Perkembangan Kurikulum, guru sekolah dan ibu bapa dalam melihat kepentingan strategi pembelajaran terhadap kecenderungan mempelajari dan menguasai bahasa Melayu dengan baik.


Download File

[img]
Preview
PDF
FBMK 2015 50RR.pdf

Download (1MB) | Preview

Additional Metadata

Item Type: Thesis (PhD)
Subject: Interlanguage (Language learning)
Subject: Second language acquisition
Subject: Study and teaching
Call Number: FBMK 2015 50
Chairman Supervisor: Prof. Madya Vijayaletchumy Subramaniam, PhD
Divisions: Faculty of Modern Language and Communication
Depositing User: Haridan Mohd Jais
Date Deposited: 24 Oct 2017 03:37
Last Modified: 24 Oct 2017 03:37
URI: http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/57866
Statistic Details: View Download Statistic

Actions (login required)

View Item View Item